HP LaserJet Pro MFP M521 series - Tạo một tập sách mỏng (Windows)

background image

Tạo một tập sách mỏng (Windows)

1.

Từ chương trình phần mềm, chọn tùy chọn

Print (In).

2.

Chọn sản phẩm, sau đó bấm vào nút Thuộc

tính hoặc Tùy chọn.

3.

Bấm tab Kết thúc.

4.

Chọn ô In trên cả hai mặt.

VIWW

Thao tác in (Windows)

69

background image

5.

Trong danh sách thả xuống Bố cục sách,

bấm vào tùy chọn Đóng gáy trái hoặc

Đóng gáy phải. Tùy chọn Số trang trên

một tờ tự động đổi thành 2 trang một tờ.

Nhấp vào nút OK để đóng hộp thoại

Document Properties (Thuộc tính tài liệu).

6.

Trong hộp thoại Print (In), hãy nhấp vào nút

OK để in lệnh in.