HP LaserJet Pro MFP M521 series - Skriva ut på båda sidor manuellt (Mac OS X)

background image

Skriva ut på båda sidor manuellt (Mac OS X)

1.

Klicka på menyn Fil och därefter på Utskrift.

2.

Välj produkten på menyn Skrivare.

3.

Enligt standard visar skrivardrivrutinen menyn Kopior och sidor. Öppna menylistorna och

klicka sedan på menyn Manuell dubbelsidig utskrift.

4.

Klicka i rutan Manuell dubbelsidig utskrift och välj ett bindningsalternativ.

5.

Klicka på knappen Utskrift.

6.

Gå till skrivaren och ta bort eventuellt tomt papper som finns i fack 1.

7.

Hämta den utskrivna bunten i utmatningsfacket och placera den med den utskrivna sidan vänd

nedåt i inmatningsfacket.

OBS!

Vrid eller vänd inte på sidorna.

8.

Om du uppmanas trycka på en knapp på kontrollpanelen för att fortsätta gör du det.