HP LaserJet Pro MFP M521 series Hjälp

background image

LASERJET PRO MFP

Användarhandbok

M521

2

background image
background image

HP LaserJet Pro MFP M521

Användarhandbok

background image

Copyright och licens

© 2014 Copyright Hewlett-Packard

Development Company, L.P.

Det är förbjudet att reproducera, ändra eller

översätta den här handboken utan

föregående skriftligt medgivande, förutom i

den utsträckning som upphovsrättslagen

tillåter.

Den här informationen kan ändras utan

föregående meddelande.

De enda garantierna för HP-produkterna och

-tjänsterna fastställs i de uttryckliga garantier

som medföljer produkterna och tjänsterna.

Inget i detta dokument ska tolkas som att det

utgör en ytterligare garanti. HP kan inte

hållas ansvarigt för tekniska fel, korrekturfel

eller utelämnanden i dokumentet.

Edition 1, 10/2014

Artikelnummer: A8P80-91092

Varumärken

Adobe

®

, Acrobat

®

och PostScript

®

är

varumärken som tillhör Adobe Systems

Incorporated.

Apple och Apple-logotypen är varumärken

som tillhör Apple Computer, Inc. och är

registrerade i USA och andra länder/

regioner. iPod är ett varumärke som tillhör

Apple Computer, Inc. iPod får endast

kopieras lagenligt eller med tillstånd från

rättighetsinnehavaren. Stjäl inte musik.

Bluetooth är ett varumärke som ägs av

innehavaren och används av Hewlett-

Packard Company under licens.

Microsoft®, Windows®, Windows® XP och

Windows Vista® är amerikanska

registrerade varumärken som tillhör

Microsoft Corporation.

UNIX

®

är ett registrerat varumärke som

tillhör The Open Group.

background image

Innehåll

1 Produktintroduktion ......................................................................................................... 1

Produktjämförelse ..................................................................................................................... 2
Produktvyer ............................................................................................................................. 4

Produktvy framifrån ................................................................................................... 4
Produktens baksida ................................................................................................... 5
Gränssnittsportar ....................................................................................................... 6
Placering av serienummer och modellnummer ............................................................... 7

Kontrollpanel ........................................................................................................................... 8

Kontrollpanelens layout .............................................................................................. 8
Kontrollpanelens startskärm ........................................................................................ 9
Kontrollpanelens hjälpsystem .................................................................................... 10

Skriva ut produktrapporter ....................................................................................................... 11

2 Pappersfack ................................................................................................................... 13

Pappersstorlekar som kan användas ......................................................................................... 14
Papperstyper som kan användas .............................................................................................. 16
Fack 1 .................................................................................................................................. 17

Fackets kapacitet och pappersorientering ................................................................... 17
Fylla på fack 1 ....................................................................................................... 18

Fack 2 och extrafack 3 ........................................................................................................... 20

Fackets kapacitet och pappersorientering ................................................................... 20
Fylla på fack 2 och det extra facket 3 ........................................................................ 21

Använda alternativ för pappersutmatning .................................................................................. 23

Skriva ut till standardutmatningsfacket ........................................................................ 23
Skriva ut till det bakre utmatningsfacket ...................................................................... 23

3 Delar, förbrukningsmaterial och tillbehör ....................................................................... 25

Beställa delar, tillbehör och förbrukningsmaterial ....................................................................... 26
HP:s principer för produkter som inte är tillverkade av HP ........................................................... 27
HP-webbplats om förfalskat förbrukningsmaterial ........................................................................ 28
Skriva ut när en tonerkassett håller på att ta slut ......................................................................... 29

SVWW

iii

background image

Aktivera eller avaktivera inställningen för Snart slut ..................................................... 29

Komponenter för egenreparation ............................................................................................. 31
Tillbehör ............................................................................................................................... 33
Tonerkassett .......................................................................................................................... 34

Tonerkassettvy ........................................................................................................ 34
Information om tonerkassetter ................................................................................... 35

Återvinna tonerkassett ............................................................................... 35
Förvara tonerkassetter ............................................................................... 35
HP:s policy avseende tonerkassetter från andra tillverkare ............................. 35

Byt ut tonerkassetten ................................................................................................ 36

4 Skriv ut .......................................................................................................................... 39

Skrivardrivrutiner som stöds (Windows) .................................................................................... 40

Universell HP-skrivardrivrutin ..................................................................................... 40

Installationslägen för universell skrivardrivrutin ............................................. 41

Ändra utskriftsinställningar (Windows) ...................................................................................... 42

Prioritet för ändringar i utskriftsinställningarna ............................................................ 42
Ändra inställningarna för alla utskrifter tills programmet stängs ..................................... 42
Ändra standardinställningarna för alla utskriftsjobb ..................................................... 43
Ändra konfigurationsinställningarna för produkten ...................................................... 43

Ändra utskriftsinställningar (Mac OS X) ..................................................................................... 44

Prioritet för ändringar i utskriftsinställningarna ............................................................ 44
Ändra inställningarna för alla utskrifter tills programmet stängs ..................................... 44
Ändra standardinställningarna för alla utskriftsjobb ..................................................... 44
Ändra konfigurationsinställningarna för produkten ...................................................... 45

Utskriftsmetoder (Windows) ..................................................................................................... 46

Använda en utskriftsgenväg (Windows) ..................................................................... 46
Skapa utskriftsgenvägar (Windows) .......................................................................... 48
Skriva ut på båda sidor automatiskt (Windows) .......................................................... 51
Skriva ut på båda sidor manuellt (Windows) .............................................................. 53
Skriva ut flera sidor per ark (Windows) ...................................................................... 57
Välja sidorientering (Windows) ................................................................................. 59
Välja papperstyp (Windows) .................................................................................... 61
Skriva ut den första eller den sista sidan på ett annat papper (Windows) ....................... 64
Anpassa ett dokument till sidstorleken (Windows) ........................................................ 67
Skapa ett häfte (Windows) ....................................................................................... 69
Välja pappersstorlek (Windows) ............................................................................... 70
Välja en egen pappersstorlek (Windows) ................................................................... 70
Skriva ut vattenstämplar (Windows) ........................................................................... 71
Avbryta en utskrift (Windows) ................................................................................... 72

Utskriftsmetoder (Mac OS X) .................................................................................................... 73

iv

SVWW

background image

Använda en förinställning för utskrift (Mac OS X) ........................................................ 73
Skapa en förinställning för utskrift (Mac OS X) ............................................................ 73
Skriva ut på båda sidor automatiskt (Mac OS X) ......................................................... 74
Skriva ut på båda sidor manuellt (Mac OS X) ............................................................. 75
Skriva ut flera sidor per ark (Mac OS X) .................................................................... 75
Välja sidorientering (Mac OS X) ............................................................................... 75
Välja papperstyp (Mac OS X) ................................................................................... 76
Skriva ut ett försättsblad (Mac OS X) ......................................................................... 76
Anpassa ett dokument till sidstorleken (Mac OS X) ...................................................... 76
Skapa ett häfte (Mac OS X) ...................................................................................... 76
Välja pappersstorlek (Mac OS X) .............................................................................. 77
Välja en egen pappersstorlek (Mac OS X) .................................................................. 77
Skriva ut vattenstämplar (Mac OS X) ......................................................................... 77
Avbryta en utskrift (Mac OS X) .................................................................................. 78

Skapa utskrifter med arkivkvalitet ............................................................................................. 79
Använda HP ePrint ................................................................................................................. 80
Använda AirPrint ................................................................................................................... 81
Använd direkt USB-utskrift ....................................................................................................... 82

5 Kopiera .......................................................................................................................... 83

Ange nya standardkopieringsinställningar ................................................................................. 84
Återställa standardinställningar för kopiering ............................................................................. 85
Göra en enstaka kopia ........................................................................................................... 86
Göra flera kopior ................................................................................................................... 87
Kopiera ett original med flera sidor .......................................................................................... 88
Kopiera ID-kort ...................................................................................................................... 89
Sortera ett kopieringsjobb ....................................................................................................... 90
Kopiera dubbelsidigt (duplex) .................................................................................................. 91

Kopiera på båda sidor automatiskt ........................................................................... 91
Kopiera manuellt på båda sidor ................................................................................ 92

Förminska eller förstora en kopia ............................................................................................. 93
Optimera kopieringskvaliteten ................................................................................................. 94
Justera ljusstyrkan eller svärtan för kopior .................................................................................. 95
Kopiera i utkastläge ............................................................................................................... 96
Ange pappersstorlek och papperstyp vid kopiering på specialpapper .......................................... 97

6 Skanna .......................................................................................................................... 99

Skanna med programmet HP Scan (Windows) ........................................................................ 100
Skanna med programmet HP Scan (Mac OS X) ....................................................................... 101
Skanna till en USB-lagringsenhet ............................................................................................ 102
Ange en mapp för skanning till nätverk och funktioner för skanning till e-post .............................. 103

SVWW

v

background image

Konfigurera funktionen för att skanna till nätverksmapp .............................................. 103
Ställa in funktionen för att skanna till e-post .............................................................. 103

Skanna till en nätverksmapp .................................................................................................. 105
Skanna till e-post .................................................................................................................. 106
Skanna med annan programvara ........................................................................................... 107

Skanna från ett TWAIN-kompatibelt program (Windows) ........................................... 107
Skanna från ett WIA-kompatibelt program (Windows) ............................................... 107

7 Faxa ............................................................................................................................ 109

Ställa in produkten för fax ..................................................................................................... 110

Ansluta faxporten till en telefonlinje ......................................................................... 110
Ansluta ytterligare enheter ...................................................................................... 110

Ställa in fax med telefonsvarare ............................................................... 111
Ställa in fax med en anknytningstelefon .................................................... 112

Inställningar för fristående fax ................................................................................. 112
Ställ in faxtid, faxdatum och faxrubrik ...................................................................... 113

Använd kontrollpanelen för att ange tid, datum och rubrik för fax ................ 113
Konfigurera datum, tid och rubrikinformation för faxen med hjälp av HP:s
faxinställningsguide (Windows) ............................................................... 114

Använda telefonboken .......................................................................................................... 115

Skapa och redigera kortnummerposter ..................................................................... 115
Skapa och redigera gruppkortnummer ..................................................................... 115
Ta bort kortnummer ............................................................................................... 116
Ta bort gruppkortnummer ....................................................................................... 116

Konfigurera inställningar för att skicka fax ............................................................................... 117

Ange speciella uppringningssymboler och alternativ .................................................. 117

Ange uppringningsprefix ......................................................................... 117

Ställa in igenkänning av kopplingston ..................................................................... 118

Ton- eller pulsval .................................................................................... 118

Ställa in alternativ för automatisk återuppringning ..................................................... 118
Ange ljust/mörkt och upplösning ............................................................................. 119

Ange standardinställning för ljust/mörkt (kontrast) ...................................... 119
Ange inställningar för upplösning ............................................................. 119

Ställa in betalningskoder ........................................................................................ 120

Konfigurera inställningar för mottagning av fax ....................................................................... 122

Ställa in faxvidarebefordring .................................................................................. 122
Ställa in svarsläge ................................................................................................. 122
Spärra eller ta bort spärr för faxnummer .................................................................. 123
Ställa in antalet ringsignaler före svar ...................................................................... 123
Ställa in särskild ringsignal ..................................................................................... 124
Använda automatisk förminskning för inkommande fax .............................................. 125

vi

SVWW

background image

Ange inställningar för återutskrift av fax ................................................................... 125
Ange faxljudvolymen ............................................................................................. 126

Ange varningsvolymen, telefonlinjevolymen och ringsignalvolymen .............. 126

Ange stämplade mottagna fax ................................................................................ 126
Ställa in funktionen för privat mottagning ................................................................. 126

Ställa in faxhämtning (pollning) ............................................................................................. 127
Använda fax ....................................................................................................................... 128

Faxprogram som stöds ........................................................................................... 128
Avbryta ett fax ...................................................................................................... 128

Avbryt aktuellt fax .................................................................................. 128
Avbryta en väntande faxsändning. ........................................................... 129

Tömma sparade fax .............................................................................................. 129
Använda fax i ett DSL-, PBX- eller ISDN-system .......................................................... 129

DSL ...................................................................................................... 130
PBX ...................................................................................................... 130
ISDN .................................................................................................... 130

Använda fax i VoIP-system ..................................................................................... 130
Faxminnet bibehålls i händelse av strömavbrott ......................................................... 130
Säkerhetsproblem vid uppkoppling av interna nätverk mot allmänna telelinjer .............. 131
Faxa från flatbäddsskannern. ................................................................................. 131
Faxa från dokumentmataren ................................................................................... 132
Använda kortnummer och gruppkortnummer ............................................................. 133
Skicka ett fax från programmet (Windows) ............................................................... 133
Skicka ett fax genom att slå numret från en telefon ansluten till faxlinjen ....................... 134
Skicka fax med bekräftelse ..................................................................................... 134
Schemalägga ett fax för senare sändning ................................................................ 135
Skicka fax som innehåller både elektroniska dokument och pappersdokument .............. 136
Använda linjekoder, kreditkort eller telefonkort ......................................................... 136

Skicka fax internationellt ......................................................................... 136

Skriva ut ett fax ..................................................................................................... 137

Skriva ut ett fax en gång till ..................................................................... 138
Automatisk utskrift på båda sidor av mottagna fax ..................................... 139
Skriva ut ett lagrat fax när funktionen för privat mottagning är aktiverad ....... 139

Ta emot fax när faxsignal hörs på telefonlinjen ......................................................... 139

8 Hantering och underhåll ............................................................................................... 141

Använda HP Reconfiguration Utility om du vill ändra produktanslutningen (Windows) .................. 142
Konfigurera utskrift med HP Wireless Direct ............................................................................. 143
Använda HP-webbtjänstprogrammen ...................................................................................... 144
Konfigurera IP-nätverksinställningar ........................................................................................ 145

Friskrivningsklausul angående skrivardelning ............................................................ 145

SVWW

vii

background image

Visa och ändra nätverksinställningar ....................................................................... 145
Konfigurera IPv4 TCP/IP-parametrar manuellt på kontrollpanelen ................................ 145
Byta namn på produkten i ett nätverk ....................................................................... 146
Inställningar för länkhastighet och duplex ................................................................. 147

HP Device Toolbox (Windows) .............................................................................................. 148
HP-program för Mac OS X .................................................................................................... 151

Öppna HP-program ............................................................................................... 151
Funktioner för HP-program ...................................................................................... 151

Använda programvaran HP Web Jetadmin ............................................................................. 152
Ekonomiinställningar ............................................................................................................ 153

Skriva ut med EconoMode ..................................................................................... 153
Ställa in förlängning av viloperiod ........................................................................... 153
Ange automatiskt fördröjd avstängning .................................................................... 153

Produktsäkerhetsfunktioner .................................................................................................... 155

Låsa produkten ..................................................................................................... 155
Ange eller ändra skrivarlösenordet .......................................................................... 155

Uppgradera den inbyggda programvaran .............................................................................. 156

Uppgradera den fasta programvaran manuellt ......................................................... 156
Ange att produkten ska uppgradera den fasta programvaran automatiskt .................... 156

9 Lösa problem ............................................................................................................... 157

Checklista för problemlösning ................................................................................................ 158

Steg 1: Kontrollera att produkten är rätt konfigurerad ................................................ 158
Steg 2: Kontrollera anslutningen (kabel eller trådlös) ................................................. 158
Steg 3: Se efter om det visas några felmeddelanden på kontrollpanelen ...................... 159
Steg 4: Kontrollera papperet .................................................................................. 159
Steg 5: Använda programvaran ............................................................................. 159
Steg 6: Testa utskriftsfunktionen ............................................................................... 159
Steg 7: Testa kopieringsfunktionen .......................................................................... 160
Steg 8: Testa faxfunktionerna .................................................................................. 160
Steg 9: Kontrollera tonerkassetten ........................................................................... 160
Steg 10: Försök skicka ett utskriftsjobb från en dator ................................................. 160
Steg 11: Kontrollera att produkten finns med i nätverket ............................................. 160

Återställa till standardinställningar .......................................................................................... 161
Kontrollpanelens hjälpsystem ................................................................................................. 162
Papperet matas in på fel sätt eller trasslar sig .......................................................................... 163

Skrivaren matar inte in papper ............................................................................... 163
Skrivaren matar in flera pappersark ........................................................................ 163
Papper fastnar i dokumentmataren, eller så matar den in snett eller plockar flera
pappersark .......................................................................................................... 164
Förhindra att papper fastnar i pappersfacken ........................................................... 164

viii

SVWW

background image

Rensa trassel ....................................................................................................................... 165

Platser där papperstrassel kan förekomma ............................................................... 165
Åtgärda papperstrassel i dokumentmataren .............................................................. 166
Rensa papperstrassel i utmatningsområdet ............................................................... 168
Rensa papperstrassel i fack 1 ................................................................................. 170
Åtgärda papperstrassel i fack 2 eller extrafack 3 ...................................................... 173
Rensa papperstrassel i fixeringsenheten ................................................................... 177
Åtgärda papperstrassel i duplexenheten .................................................................. 179

Förbättra utskriftskvaliteten .................................................................................................... 181

Skriva ut från ett annat program .............................................................................. 181
Ställ in papperstypinställningen för utskriften ............................................................. 181

Kontrollera inställningen för papperstyp (Windows) .................................... 181
Kontrollera inställningen för papperstyp (Mac OS X) .................................. 182

Kontrollera tonerkassettstatusen ............................................................................... 182
Skriva ut en rengöringssida .................................................................................... 182
Kontrollera tonerkassetten genom att titta ................................................................. 183
Kontrollera papperet och utskriftsmiljön .................................................................... 183

Använd papper som uppfyller HP:s specifikationer för papper ..................... 183
Kontrollera produktmiljön ........................................................................ 183

Kontrollera EconoMode-inställningarna .................................................................... 184
Prova en annan skrivardrivrutin ............................................................................... 184

Förbättra kopieringskvaliteten ................................................................................................ 186

Kontrollera att skannerglaset inte är smutsigt ............................................................. 186
Kontrollera pappersinställningarna .......................................................................... 187
Optimera för text eller bilder .................................................................................. 187
Kopiering från kant till kant .................................................................................... 188
Rengör dokumentmatarens inmatningsvals och separeringsdyna ................................. 188

Förbättra skanningskvaliteten ................................................................................................. 190

Kontrollera att skannerglaset inte är smutsigt ............................................................. 190
Rengör dokumentmatarens inmatningsvals och separeringsdyna ................................. 191

Förbättra faxkvaliteten .......................................................................................................... 193

Kontrollera att skannerglaset inte är smutsigt ............................................................. 193
Kontrollera upplösningsinställningarna för att skicka fax ............................................. 194
Kontrollera inställningen Felkorrigering .................................................................... 195
Skicka till en annan fax .......................................................................................... 195
Rengör dokumentmatarens inmatningsvals och separeringsdyna ................................. 195
Kontrollera inställningen Passa till sidan ................................................................... 196
Kontrollera avsändarens fax ................................................................................... 196

Skrivaren skriver inte ut eller skriver ut långsamt ....................................................................... 197

Skrivaren skriver inte ut .......................................................................................... 197
Skrivaren skriver ut långsamt .................................................................................. 198

SVWW

ix

background image

Lösa problem med direkt USB-utskrift ...................................................................................... 199

Menyn USB-minne öppnas inte när du sätter i USB-flashenheten .................................. 199
Filen skrivs inte ut från USB-minnet ........................................................................... 199
Den fil du vill skriva ut finns inte med på menyn USB-minne ........................................ 199

Lösa faxproblem .................................................................................................................. 200

Checklista för lösning av faxproblem ....................................................................... 200
Gör ett faxdiagnostiktest ........................................................................................ 201
Faxinforapport ...................................................................................................... 202
Skriva ut faxsamtalsrapporten ................................................................................. 202

Skriva ut alla faxrapporter ....................................................................... 202
Skriva ut enskilda faxrapporter ................................................................ 202
Ställa in faxfelrapporten .......................................................................... 203

Ställa in faxfelskorrigeringsläge .............................................................................. 203
Ändra faxhastighet ................................................................................................ 203
Lösa problem med att skicka fax ............................................................................. 204

Ett felmeddelande visas på kontrollpanelen ............................................... 204

Meddelandet Kommunikationsfel visas ....................................... 204
Ingen rington .......................................................................... 205
Meddelandet Fax upptagen visas .............................................. 205
Meddelandet Inget faxsvar visas ............................................... 206
Papperstrassel i dokumentmataren ............................................. 206
Meddelandet Faxminnet är fullt visas ......................................... 207
Skannerfel .............................................................................. 207

Meddelandet Redo visas på kontrollpanelen utan att jag har försökt skicka
faxet ..................................................................................................... 207
På Kontrollpanelen visas meddelandet "Sparar sidan 1" och inget förlopp
utöver det .............................................................................................. 208
Det går att ta emot fax, men det går inte att skicka ..................................... 208
Produkten är lösenordsskyddad ................................................................ 208
Det går inte att använda faxfunktioner från kontrollpanelen ......................... 208
Det går inte att använda kortnummer ........................................................ 209
Det går inte att använda gruppkortnummer ............................................... 209
Felmeddelande från telefonbolaget under pågående faxsändning ................ 209
Det går inte att skicka fax när en telefon är ansluten till produkten ................ 210

Lösa problem vid mottagning av fax ........................................................................ 210

Faxen svarar inte ................................................................................... 210

Faxen har en egen telefonlinje .................................................. 210
En telefonsvarare är ansluten till produkten ................................. 211
Svarsläge är inställt på Manuell ................................................ 211
Faxlinjen har en funktion för röstmeddelanden ............................ 211
Produkten är ansluten till en DSL-telefontjänst .............................. 212

x

SVWW

background image

Produkten används med en Fax over IP- eller VoIP-telefontjänst ...... 212

Ett felmeddelande visas på kontrollpanelen ............................................... 213

Meddelandet Inga fax uppt. visas ............................................. 213
Meddelandet Kommunikationsfel visas ....................................... 213
Meddelandet Faxminnet är fullt visas ......................................... 214
Meddelandet Fax upptagen visas .............................................. 214

Ett fax tas emot men skrivs inte ut ............................................................. 215

Funktionen Privatmottagning är aktiverad ................................... 215

Avsändaren får upptagetton .................................................................... 215

En handenhet är ansluten till produkten ...................................... 215
En telefonlinjedelare tillämpas ................................................... 215

Ingen rington ......................................................................................... 215
Det går inte att skicka eller ta emot fax via en PBX-linje ............................... 215

Lösa allmänna utskriftsproblem ................................................................................ 216

Faxen sänds långsamt ............................................................................ 216
Faxkvaliteten är dålig ............................................................................. 217
Faxen klipps av eller skrivs ut på två sidor ................................................. 217

Lösa USB-anslutningsproblem ................................................................................................. 219
Lösa problem med trådanslutna nätverk .................................................................................. 220

Dålig fysisk anslutning ........................................................................................... 220
Datorn använder felaktig IP-adress för skrivaren ........................................................ 220
Datorn kan inte kommunicera med skrivaren ............................................................ 221
Skrivaren använder felaktiga länk- och duplexinställningar för nätverket ...................... 221
Nya programvaror kan orsaka kompatibilitetsproblem ............................................... 221
Datorn eller arbetsstationen är felaktigt inställd ......................................................... 221
Skrivaren är avaktiverad eller så är andra nätverksinställningar felaktiga ..................... 221

Lösa problem med trådlösa nätverk ........................................................................................ 222

Checklista för trådlös anslutning .............................................................................. 222
Skrivaren skriver inte ut efter att den trådlösa konfigurationen är slutförd ...................... 223
Skrivaren skriver inte ut och datorn har en brandvägg från tredje part installerad ......... 223
Den trådlösa anslutningen fungerar inte efter den trådlösa routern eller skrivaren har
flyttats .................................................................................................................. 223
Det går inte att ansluta flera datorer till den trådlösa skrivaren .................................... 223
Den trådlösa skrivaren tappar kommunikationen när den är ansluten till ett VPN ........... 224
Nätverket visas inte i listan över trådlösa nätverk ...................................................... 224
Det trådlösa nätverket fungerar inte ......................................................................... 224
Göra ett diagnostiskt test av det trådlösa nätverket .................................................... 225
Reducera störningar i ett trådlöst nätverk .................................................................. 225

Lösa problem med enhetens programvara från Windows .......................................................... 226

Ingen skrivardrivrutin visas för produkten i mappen Skrivare ....................................... 226
Ett felmeddelande visades under programinstallationen ............................................. 226

SVWW

xi

background image

Produkten är i läget Redo men skriver inte ut ............................................................ 226

Lösa problem med produktens programvara med Mac OS X ..................................................... 228

Skrivardrivrutinen visas inte i Skrivare och fax eller Skrivare och skanner ..................... 228
Produktnamnet visas inte i skrivarlistrutan Skrivare och fax eller Skrivare och skanner .... 228
Skrivardrivrutinen ställer inte automatiskt in den produkt som du har valt i Skrivare och
fax eller Skrivare och skanner ................................................................................. 228
Ett utskriftsjobb skickades inte till den produkt du valt ................................................. 229
Om produkten är ansluten med en USB-kabel visas den inte i listan Skrivare och fax
eller Skrivare och skanner efter att drivrutinen har valts. ............................................. 229
Du använder en allmän skrivardrivrutin tillsammans med en USB-anslutning .................. 230

Ta bort programvara (Windows) ............................................................................................ 231
Ta bort programvara (Mac OS X) .......................................................................................... 232
Lösa problem med skanning till e-post ..................................................................................... 233

Det går inte att ansluta till e-postservern. .................................................................. 233
E-postmeddelandet misslyckades ............................................................................. 233
Kan inte skannas ................................................................................................... 233

Lösa problem med skanning till nätverksmapp ......................................................................... 234

Skanningen misslyckades ....................................................................................... 234

Index ............................................................................................................................... 235

xii

SVWW