HP LaserJet Pro MFP M521 series - Skeniranje pomoću softvera HP Scan (Mac OS X)

background image

Skeniranje pomoću softvera HP Scan (Mac OS X)

1.

Pokrenite softver HP Scan koji se nalazi u fascikli Hewlett-Packard, koja je u fascikli

Aplikacije.

2.

Pratite uputstva na ekranu kako biste obavili skeniranje dokumenta.

3.

Kada obavite skeniranje svih stranica, kliknite na dugme Pošalji da biste ih odštampali ili

sačuvali u datoteci.

SRWW

Skeniranje pomoću softvera HP Scan (Mac OS X)

101