HP LaserJet Pro MFP M521 series - Skeniranje pomoću programa usklađenog sa standardom WIA (Windows)

background image

Skeniranje pomoću programa usklađenog sa standardom WIA
(Windows)

WIA je još jedan način za direktno skeniranje u programe. WIA za skeniranje koristi softver Microsoft

umesto softvera HP Scan.

Softver je usklađen sa standardom WIA ako u meniju Insert (Umetni) ili File (Datoteka) ima komandu

kao što je Picture/From Scanner or Camera (Slika/sa skenera ili fotoaparata). Ako niste sigurni

da li je program usklađen sa standardom WIA, pogledajte softver Help (Pomoć) ili dokumentaciju.

Pokrenite skeniranje sa programom usklađenim sa standardom WIA. Za informacije o komandama i

koracima za skeniranje, pogledajte softver Help (Pomoć) ili dokumentaciju.

-Ili-

Iz kontrolne table u operativnom sistemu Windows, u fascikli Cameras and Scanner (Fotoaparati i

skeneri) (koja se u operativnim sistemima Windows Vista i Windows 7 nalazi u fascikli Hardware

and Sound (Hardver i zvuk)), dvaput kliknite na ikonu uređaja. Ovime se otvara aplikacija Microsoft

WIA Wizard (Microsoft WIA čarobnjak) koja omogućava skeniranje u datoteku.

SRWW

Skeniranje pomoću drugih softvera

107

background image

108

Poglavlje 6 Skeniranje

SRWW