HP LaserJet Pro MFP M521 series - Kada je povezan USB kablom, nakon izbora upravljačkog programa uređaj se neće pojaviti na listi Štam

background image

Kada je povezan USB kablom, nakon izbora upravljačkog
programa uređaj se neće pojaviti na listi Štampač i faks ili
Štampač i skener.

Rešavanje problema sa softverom

1.

Proverite da li je verzija vašeg Macintosh operativnog sistema Mac OS X 10.6 ili novija.

2.

Koristite dugme + da biste dodali proizvod na listu Štampač i faks (Štampač i skener u

operativnom sistemu Mac OS X v10.7).

Rešavanje problema sa hardverom

1.

Proverite da li je proizvod uključen.

2.

Proverite da li je USB kabl pravilno priključen.

3.

Proverite da li koristite odgovarajući USB kabl velike brzine.

4.

Proverite da na sistem nije priključeno previše USB uređaja koji troše struju iz lanca uređaja.

Isključite sve aparate iz lanca i povežite kabl direktno sa USB portom na računaru.

5.

Proverite da li su u lancu redno vezana više od dva nenapajana USB čvorišta. Isključite sve

aparate iz lanca i povežite kabl direktno sa USB portom na računaru.

NAPOMENA:

iMac tastatura je nenapajano USB čvorište.

232

Poglavlje 9 Rešavanje problema

SRWW