HP LaserJet Pro MFP M521 series - Prilikom pokušaja slanja faksa, dobija se snimljena poruka o grešci od telefonske kompanije

background image

Prilikom pokušaja slanja faksa, dobija se snimljena poruka o grešci od
telefonske kompanije

Vodite računa da pravilno unesete broj faksa i proverite da ta telefonska usluga nije blokirana.

Na primer, kod nekih telefonskih usluga međunarodni pozivi su zabranjeni.

Ako je za spoljnu liniju potrebno uneti pozivni broj, uključite opciju

Pozivni broj

ili unesite pozivni

broj pre broja za brzo biranje.

a. Na glavnom ekranu kontrolne table proizvoda dodirnite dugme Podešavanje .

b. Otvorite meni

Podešavanje faksa

.

c.

Otvorite meni

Osnovno podešavanje

.

d. Otvorite meni

Pozivni broj

.

e. Izaberite postavku

Uključeno

.

NAPOMENA:

Da biste poslali faks bez pozivnog broja dok je opcija

Pozivni broj

uključena,

pošaljite faks ručno.

Pošaljite faks na međunarodni broj

a. Ako je potrebno uneti pozivni broj, ručno birajte broj telefona sa pozivnim brojem.

b. Pre biranja broja, unesite kôd zemlje/regiona.

c.

Sačekajte pauze u zvukovima telefona.

d. Ručno pošaljite faks sa kontrolne table.