HP LaserJet Pro MFP M521 series - Brzo biranje ne radi

background image

Brzo biranje ne radi

Proverite da li je broj faksa važeći.

Ako je za spoljnu liniju potrebno uneti pozivni broj, uključite opciju

Pozivni broj

ili unesite pozivni

broj pre broja za brzo biranje.

a. Na glavnom ekranu kontrolne table proizvoda dodirnite dugme Podešavanje .

b. Otvorite meni

Podešavanje faksa

.

c.

Otvorite meni

Osnovno podešavanje

.

d. Otvorite meni

Pozivni broj

.

e. Izaberite postavku

Uključeno

.