HP LaserJet Pro MFP M521 series - Na telefonskoj liniji postoji razdelnik

background image

Na telefonskoj liniji postoji razdelnik

Ako koristite razdelnik telefonske linije, uklonite ga, a telefon povežite preko uređaja.

Proverite da li je slušalica telefona spuštena.

Pre slanja faksa, proverite da telefon nije zauzet glasovnim pozivom.