HP LaserJet Pro MFP M521 series - Podešavanje režima ispravljanje greške faksa

background image

Podešavanje režima ispravljanje greške faksa

Uređaj obično prati signale telefonske linije dok šalje ili prima faks. Ako uređaj tokom prenosa

detektuje grešku i postavka ispravljanje greške je

Uključeno

, uređaj može zatražiti da se neki deo

faksa ponovo pošalje. Fabrička vrednost za ispravljanje greške je

Uključeno

.

Ispravljanje greške isključite samo ako imate problema pri slanju ili primanju faksa i ne želite da

prihvatite greške u prosleđivanju faksa. Isključivanje postavke može biti korisno pri pokušaju slanja

faksa na drugi kontinent ili primanja faksa sa drugog kontinenta ili ako koristite satelitsku telefonsku

vezu.

1.

Na glavnom ekranu kontrolne table proizvoda dodirnite dugme Podešavanje .

2.

Dodirnite meni

Servisiranje

.

3.

Dodirnite meni

Usluga faksa

.

4.

Dodirnite dugme

Ispravljanje grešaka

, a zatim dugme

Uključeno

.

206

Poglavlje 9 Rešavanje problema

SRWW