HP LaserJet Pro MFP M521 series - Uređaj ne štampa nakon završetka konfigurisanja bežične mreže

background image

Uređaj ne štampa nakon završetka konfigurisanja bežične mreže

1.

Proverite da li je uređaj uključen i da li se nalazi u stanju Spreman.

2.

Isključite zaštitni zid drugog proizvođača na računaru, ako je instaliran.

3.

Proverite da li bežična mreža pravilno radi.

4.

Proverite da li računar radi pravilno. Ako je potrebno, ponovo pokrenite računar.

5.

Proverite da li možete da otvorite ugrađeni HP Web server pomoću računara u mreži.