HP LaserJet Pro MFP M521 series - Rešavanje problema sa bežičnom mrežom

background image

Rešavanje problema sa bežičnom mrežom

Kontrolna lista za uspostavljanje bežične veze

Uređaj ne štampa nakon završetka konfigurisanja bežične mreže

Uređaj ne štampa, a na računaru je instaliran zaštitni zid drugog proizvođača

Nakon pomeranja bežičnog rutera ili uređaja, bežična mreža ne radi.

Na bežični uređaj se ne može povezati više od jednog računara

Komunikacija sa bežičnim uređajem se gubi kada je uspostavljena veza sa VPN mrežom

Mreža se ne prikazuje na listi bežičnih mreža

Bežična mreža ne funkcioniše

Izvršite dijagnostički test za bežičnu mrežu

Smanjivanje smetnji u bežičnoj mreži