HP LaserJet Pro MFP M521 series - 9. korak: Proverite kertridž sa tonerom

background image

9. korak: Proverite kertridž sa tonerom

Odštampajte stranicu sa stanjem potrošnog materijala i proverite preostali radni vek kertridža sa

tonerom.

1.

Na glavnom ekranu kontrolne table proizvoda dodirnite dugme Potrošni materijal .

2.

Dodirnite dugme

Izveštaj

da biste odštampali stranicu sa stanjem potrošnog materijala.