HP LaserJet Pro MFP M521 series - 10. korak: Pokušajte da pošaljete zadatak za štampanje sa računara

background image

10. korak: Pokušajte da pošaljete zadatak za štampanje sa
računara

1.

Pokušajte da odštampate zadatak sa drugog računara na kojem je instaliran softver uređaja.

2.

Proverite vezu putem USB–a ili mrežnog kabla. Usmerite proizvod na ispravni port ili ponovo

instalirajte softver tako što ćete izabrati tip veze koju koristite.

3.

Ukoliko je kvalitet štampanja neprihvatljiv, proverite da li podešavanja štampanja odgovaraju

papiru koji koristite.

160

Poglavlje 9 Rešavanje problema

SRWW