HP LaserJet Pro MFP M521 series - Pravljenje pojedinačne kopije

background image

Pravljenje pojedinačne kopije

1.

Postavite dokument na staklo skenera ili u

ulagač dokumenata.

NAPOMENA:

Ako su dokumenti

istovremeno i u ulagaču dokumenata i na

staklu skenera, proizvod će obraditi dokument

u ulagaču dokumenata, a ne na staklu

skenera.

2.

Ako ste umetnuli dokument u ulagač

dokumenata, podesite vođice tako da fino

nalegnu na papir.

3.

Na glavnom ekranu kontrolne table proizvoda

dodirnite dugme

Kopiranje

.

4.

Dodirnite dugme

Pokreni kopiranje

da biste

započeli kopiranje.

86

Poglavlje 5 Kopiranje

SRWW