HP LaserJet Pro MFP M521 series - Automatsko dvostrano kopiranje

background image

Automatsko dvostrano kopiranje

1.

Postavite originalne dokumente u ulagač

dokumenata tako da prva strana bude

okrenuta nagore i da najpre gornja ivica ulazi

u štampač.

2.

Podesite vođice za papir na širinu

dokumenata.

3.

Na glavnom ekranu kontrolne table proizvoda

dodirnite dugme

Kopiranje

.

4.

Dodirnite dugme

Postavke

.

5.

Dođite do dugmeta

Two-Sided (Dvostrano)

i

dodirnite ga.

6.

Dodirnite dugmad sa strelicama da biste se

kretali kroz opcije, zatim dodirnite opciju koju

želite da izaberete.

7.

Dodirnite dugme

Pokreni kopiranje

da biste

započeli kopiranje.

SRWW

Obostrano kopiranje (dupleks)

91