HP LaserJet Pro MFP M521 series - PBX

background image

PBX

Ovo je analogni uređaj i nije kompatibilan sa digitalnim telefonskim okruženjima. Za funkcionalnost

uređaja potrebni su filteri ili konvertori digitalnog u analogni signal. Ako se u PBX okruženju pojave

problemi sa upotrebom faksa, za pomoć se obratite dobavljaču PBX usluge. HP ne garantuje

kompatibilnost proizvoda sa digitalnim okruženjima ili konvertorom digitalnog u analogni signal.

Za dodatne informacije ili pomoć, obratite se dobavljaču PBX usluge.