HP LaserJet Pro MFP M521 series - Upotreba faksa u sistemima DSL, PBX ili ISDN

background image

Upotreba faksa u sistemima DSL, PBX ili ISDN

HP uređaji su posebno dizajnirani za upotrebu sa tradicionalnim analognim telefonskim uslugama.

Nisu predviđeni za rad na DSL, PBX i ISDN linijama ili sa VoIP ulsugama, ali je rad sa njima moguć uz

odgovarajuće podešavanje i opremu.

NAPOMENA:

HP preporučuje da se o opcijama podešavanja za DSL, PBX, ISDN i VoIP

posavetujete sa dobavljačem usluga.

Uređaj HP LaserJet je analogni uređaj koji nije kompatibilan sa digitalnim telefonskim okruženjima

(osim ako se ne koristi konvertor digitalnog u analogni signal). HP ne garantuje kompatibilnost

proizvoda sa digitalnim okruženjima ili konvertorom digitalnog u analogni signal.

SRWW

Upotreba faksa

129