HP LaserJet Pro MFP M521 series - Odlaganje slanja faksa

background image

Odlaganje slanja faksa

Pomoću kontrolne table zakažite kasnije automatsko slanje faksa jednoj ili više osoba. Kada se ta

procedura završi, uređaj skenira dokument u memoriju i vraća se u stanje Ready (Spreman).

NAPOMENA:

Ako uređaj ne može poslati faks u zakazano vreme, ta informacija se pojavljuje u

izveštaju o greškama faksa (ako je ta opcija uključena) ili se beleži u evidenciji aktivnosti faksa. Slanje

možda neće biti započeto jer nije odgovoreno na poziv o slanju faksa ili signal zauzeća prekida

pokušaje ponovnog biranja.

Ako je faks zakazan za kasnije slanje, ali zahteva ažuriranje, dodatne informacije pošaljite kao drugi

zadatak. Svi faksovi zakazani za istovremeno slanje na isti broj faksa dostavljaju se kao zasebni

faksovi.

1.

Umetnite dokument u ulagač dokumenata.

2.

Na glavnom ekranu kontrolne table proizvoda

dodirnite dugme

Faks

.

3.

Dodirnite dugme

Meni Faks

.

4.

Dodirnite dugme

Opcije slanja

.

5.

Dodirnite dugme

Pošalji faks kasnije

.

6.

Pomoću tastature unesite vreme za slanje

faksa. Dodirnite dugme

OK

.

7.

Pomoću tastature unesite datum za slanje

faksa. Dodirnite dugme

OK

.

8.

Pomoću tastature unesite broj faksa. Dodirnite

dugme

OK

. Uređaj će skenirati dokument i

čuvati datoteku u memoriji do naznačenog

trenutka.

SRWW

Upotreba faksa

135