HP LaserJet Pro MFP M521 series - Podešavanje posebnih simbola pri biranju broja i opcija

background image

Podešavanje posebnih simbola pri biranju broja i opcija

Možete da umetnete pauze u broj faksa koji pozivate. Pauze su često potrebne pri biranju

međunarodnog broja ili povezivanju na spoljnu liniju.

Poseban simbol

Dugme

Opis

Pauza u biranju broja

Na tastaturi kontrolne table nalazi se dugme Ponovno biranje/pauza koje
služi za unos broja faksa. Takođe, da biste umetnuli pauzu u biranju broja,
možete dodirnuti dugme sa zarezom.

Čekanje tona za
biranje

Ovaj znak nalaže uređaju da čeka ton za biranje pre biranja ostatka
broja telefona. Ovo dugme je dostupno samo u određenim kontekstima.

„Hook flash“

Ovaj znak nalaže uređaj da umetne simbol „hook flash“ (kreiranje
konferencijskog poziva ili prebacivanje na poziv na čekanju). Ovo dugme
je dostupno samo u određenim kontekstima.