HP LaserJet Pro MFP M521 series - Podešavanje postavki za ponovno štampanje faksa

background image

Podešavanje postavki za ponovno štampanje faksa

1.

Na glavnom ekranu kontrolne table proizvoda dodirnite dugme Podešavanje .

2.

Dodirnite meni

Podešavanje faksa

.

3.

Dodirnite meni

Napredno podešavanje

.

4.

Dođite do dugmeta

Omogući ponovno štampanje faksova

i dodirnite ga, zatim dodirnite dugme

Uključeno

.

Kada se ova funkcija uključi, dugme

Ponovno odštampaj faksove

u meniju

Meni Faks

>

Opcije

primanja

postaje dostupno.

SRWW

Konfigurisanje postavki za primanje faksa

125