HP LaserJet Pro MFP M521 series - Blokiranje ili deblokiranje brojeva faksa

background image

Blokiranje ili deblokiranje brojeva faksa

Ako od određenih ljudi ili kompanija ne želite da primate faksove, pomoću kontrolne table možete da

blokirate i do 30 brojeva faksa. Kada blokirate broj faksa i neko vam sa tog broja pošalje faks, displej

kontrolne table pokazuje da je broj blokiran, faks se ne štampa i ne čuva se u memoriji. Faksovi sa

blokiranih brojeva faksa pojaviće se u evidenciji aktivnosti faksa uz odrednicu „odbačeno“. Blokirane

brojeve faksa možete deblokirati pojedinačno ili sve odjednom.

NAPOMENA:

Pošiljalac blokiranog faksa neće biti obavešten o tome da je slanje bilo neuspešno.

NAPOMENA:

Ako pošiljalac nije konfigurisao zaglavlje faksa, broj ne može biti blokiran.

1.

Na glavnom ekranu kontrolne table proizvoda dodirnite dugme

Faks

.

2.

Dodirnite dugme

Meni Faks

.

3.

Dodirnite dugme

Opcije primanja

.

4.

Dodirnite dugme

Blokiraj nepoželjne faksove

.

5.

Dodirnite dugme

Dodaj broj

.

6.

Pomoću tastature unesite broj faksa koji želite da blokirate, zatim dodirnite dugme

OK

.