HP LaserJet Pro MFP M521 series - Recikliranje kertridža sa tonerom

background image

Recikliranje kertridža sa tonerom

Da biste reciklirali originalni HP kertridž sa tonerom, stavite iskorišćeni u kutiju u koju je bio zapakovan

novi kertridž. Upotrebite priloženu povratnu nalepnicu za slanje iskorišćene kasete preduzeću HP na

recikliranje. Kompletne informacije potražite u uputstvu za recikliranje priloženom uz svaki novi HP

potrošni materijal.