HP LaserJet Pro MFP M521 series - Kreiranje brošure (Windows)

background image

Kreiranje brošure (Windows)

1.

U okviru softvera, izaberite opciju Print

(Štampanje).

2.

Izaberite proizvod, a zatim kliknite na dugme

Svojstva ili Željene opcije.

3.

Kliknite na karticu Završna faza.

4.

Potvrdite izbor u polju Štampanje sa obe

strane.

68

Poglavlje 4 Štampanje

SRWW

background image

5.

U padajućoj listi Raspored brošure,

kliknite na opciju Levo povezivanje ili

Desno povezivanje. Opcija Broj stranica

po listu će se automatski promeniti na 2

stranice na listu papira.

Kliknite na dugme U redu da biste zatvorili

dijalog Document Properties (Svojstva

dokumenta).

6.

Da biste štampali zadatak, u dijalogu Print

(Štampanje) kliknite na dugme U redu.