HP LaserJet Pro MFP M521 series - Izbor orijentacije stranice (Windows)

background image

Izbor orijentacije stranice (Windows)

1.

U okviru softvera, izaberite opciju Print

(Štampanje).

2.

Izaberite proizvod, a zatim kliknite na dugme

Svojstva ili Željene opcije.

3.

Kliknite na karticu Završna faza.

58

Poglavlje 4 Štampanje

SRWW

background image

4.

U oblasti Položaj izaberite opciju Uspravno

ili Položeno.

Da biste sliku na stranici odštampali naopako

izaberite opciju Rotiraj za 180 stepeni.

Kliknite na dugme U redu da biste zatvorili

dijalog Document Properties (Svojstva

dokumenta).

5.

Da biste štampali zadatak, u dijalogu Print

(Štampanje) kliknite na dugme U redu.

SRWW

Zadaci za štampanje (Windows)

59