HP LaserJet Pro MFP M521 series - Prioritet promene postavki zadatka za štampanje

background image

Prioritet promene postavki zadatka za štampanje

Koja će promena postavke za štampanje imati prioritet zavisi od toga na kojoj se lokaciji data

promena vrši:

NAPOMENA:

Nazivi komandi i dijaloga možda će se razlikovati u zavisnosti od softvera.

Dijalog Page Setup (Podešavanje stranice): Kliknite na stavku Page Setup (Podešavanje

stranice) ili na sličnu komandu u meniju File (Datoteka) programa u kome radite da biste otvorili

ovaj dijalog. Postavke koje ovde izmenite zamenjuju postavke promenjene na nekoj drugoj

lokaciji.

Dijalog Print (Štampanje): Kliknite na stavku Print (Štampanje), Print Setup (Podešavanje

štampača) ili na sličnu komandu u meniju File (Datoteka) programa u kome radite da biste otvorili

ovaj dijalog. Postavke koje izmenite u dijalogu Print (Štampanje) nižeg su prioriteta i najčešće ne

zamenjuju promene u dijalogu Page Setup (Podešavanje stranice).

Dijalog Svojstva štampača (upravljački program štampača): Kliknite na stavku

Svojstva u dijalogu Štampanje da biste otvorili upravljački program. Postavke koje izmenite u

dijalogu Printer Properties (Svojstva štampača) najčešće ne zamenjuju postavke sa bilo koje

druge lokacije u softveru štampača. Većinu postavki štampanja možete izmeniti ovde.

Podrazumevane postavke upravljačkog programa štampača: Podrazumevane

postavke upravljačkog programa štampača određuju postavke koje se koriste za sve zadatke za

štampanje, osim postavki izmenjenih u dijalogu Podešavanje stranice, Štampanje ili

Svojstva štampača.

Postavke na kontrolnoj tabli uređaja: Postavke koje menjate na kontrolnoj tabli uređaja

imaju niži prioritet od ostalih promena.