HP LaserJet Pro MFP M521 series - Korišćenje USB usputnog štampanja

background image

Korišćenje USB usputnog štampanja

1.

Umetnite USB memoriju u port sa prednje

strane uređaja.

2

2.

Otvoriće se meni

USB fleš disk

. Dodirnite

dugmad sa strelicama da biste se kretali kroz

opcije.

Štampanje dokumenata

Pregledanje i štampanje fotografija

Skeniraj USB disk

3.

Da biste odštampali željeni dokument,

dodirnite ekran

Štampanje dokumenata

, zatim

dodirnite ime fascikle na USB disku u kojoj je

sačuvan dokument. Kada se otvori ekran sa

rezimeom, možete ga dodirnuti da biste

podesili postavke. Kliknite na dugme

Štampanje

da biste odštampali dokument.

4.

Da biste odštampali fotografije, dodirnite

ekran

Pregledanje i štampanje fotografija

, a

zatim dodirnite pregled fotografije koju želite

da odštampate. Dodirnite dugme

Završeno

.

Kada se otvori ekran sa rezimeom, možete ga

dodirnuti da biste podesili postavke. Dodirnite

dugme

Štampanje

da biste odštampali

fotografije.

5.

Uzmite odštampani zadatak iz izlazne korpe i

uklonite USB memoriju.

SRWW

Korišćenje USB usputnog štampanja

81

background image

82

Poglavlje 4 Štampanje

SRWW