HP LaserJet Pro MFP M521 series - Korišćenje opcije HP ePrint

background image

Korišćenje opcije HP ePrint

Koristite HP ePrint za štampanje dokumenata tako što ćete ih u obliku priloga u e-poruci poslati na e-

adresu uređaja sa bilo kog uređaja na kome je omogućena e-pošta.

NAPOMENA:

Uređaj mora biti povezan na ožičenu ili bežičnu mrežu i mora imati pristup Internetu

kako bi mogao da koristi HP ePrint.

1.

Da biste koristili HP ePrint, prethodno morate da omogućite HP mrežne usluge.

a. Na glavnom ekranu kontrolne table proizvoda dodirnite dugme Mrežne usluge .

b. Dodirnite dugme

Omogućavanje mrežnih usluga

.

2.

U meniju

HP mrežne usluge

dodirnite dugme

Prikaži e-adresu

da biste e-adresu proizvoda

prikazali na kontrolnoj tabli.

3.

Koristite HP ePrintCenter Web lokaciju da biste definisali bezbednosne postavke i da biste

konfigurisali podrazumevane postavke štampanja za sve HP ePrint zadatke koji se šalju ovom

uređaju.

a. Posetite lokaciju

www.hpeprintcenter.com

.

b. Kliknite na dugme Prijavljivanje, a zatim unesite akreditive za HP ePrintCenter ili se

prijavite za novi nalog.

c.

Izaberite svoj uređaj sa liste ili kliknite na dugme + Add printer (+Dodaj štampač) da biste

ga dodali. Da biste dodali uređaj, potrebna vam je šifra štampača koja je deo e-adrese

uređaja koji ide pre znaka @. Ovu šifru možete pribaviti tako što ćete odštampati stranicu

„Mrežne usluge“ preko kontrolne table proizvoda.

Kada dodate proizvod, imaćete na raspolaganju opciju da prilagodite e-adresu proizvoda.

NAPOMENA:

Ova šifra važi samo 24 sata od trenutka kada omogućite HP mrežne

usluge. Ako istekne, pratite uputstva za ponovno omogućavanje HP mrežnih usluga i

zatražite novu šifru.

d. Kako biste sprečili štampanje neočekivanih dokumenata na uređaju, kliknite na stavku

ePrint Settings (Postavke za ePrint), a zatim izaberite karticu Allowed senders

(Dozvoljeni pošiljaoci). Kliknite na stavku Allowed Senders Only (Samo dozvoljeni

pošiljaoci), a zatim dodajte e-adrese sa kojih će biti dozvoljeno slanje ePrint zadataka.

e. Da biste postavili podrazumevane postavke za sve ePrint zadatke koji se šalju uređaju,

izaberite stavke ePrint Settings (Postavke za ePrint), Print Options (Opcije štampanja),

a zatim izaberite željene postavke.

4.

Da biste odštampali dokument, priložite ga u e-poruci koju šaljete na e-adresu uređaja. Štampaće

se i e-poruka i prilog.

SRWW

Korišćenje opcije HP ePrint

79