Корисничко упутство за HP LaserJet Pro MFP M521 series

background image

LASERJET PRO MFP

Uputstvo za upotrebu

M521

2

background image
background image

HP LaserJet Pro MFP M521

Uputstvo za upotrebu

background image

Autorska prava i licenca

© 2014 Copyright Hewlett-Packard

Development Company, L.P.

Nije dozvoljeno umnožavanje,

prilagođavanje ili prevođenje bez

prethodnog pismenog odobrenja, osim u

okvirima zakona o autorskim pravima.

Informacije koje se navode u ovom

dokumentu mogu se menjati bez

obaveštenja.

Jedine garancije za HP proizvode i usluge

navode se u izričitim garancijama koje idu

uz proizvode i usluge. Ništa od onoga što je

ovde navedeno ne sme se smatrati kao

davanje dodatne garancije. HP ne

odgovara za tehničke odn. uređivačke

greške ili propuste koje sadrži ovaj

dokument.

Edition 1, 10/2014

Broj dela: A8P80-91091

Žigovi

Adobe

®

, Acrobat

®

i PostScript

®

predstavljaju

žigove kompanije Adobe Systems

Incorporated.

Apple i Apple logotip su registrovani žigovi

kompanije Apple Computer, Inc.

registrovani u SAD i u drugim zemljama.

iPod je registrovani žig kompanije Apple

Computer, Inc. iPod je namenjen samo za

legalno kopiranje ili kopiranje od strane

ovlašćenog nosioca prava. Nemojte da

kradete muziku.

Bluetooth je registrovani žig koji poseduje

vlasnik i kompanija Hewlett-Packard ga

koristi pod licencom.

Microsoft®, Windows®, Windows® XP i

Windows Vista® su registrovani zaštitni

znaci korporacije Microsoft u SAD.

UNIX

®

predstavlja registrovani žig

kompanije The Open Group.

background image

Sadržaj

1 Predstavljanje proizvoda .................................................................................................. 1

Poređenje uređaja .................................................................................................................... 2
Prikazi uređaja ........................................................................................................................ 4

Prednja strana proizvoda ........................................................................................... 4
Zadnja strana proizvoda ........................................................................................... 5
Priključci interfejsa ..................................................................................................... 6
Lokacija serijskog broja i broja modela ....................................................................... 7

Kontrolna tabla ........................................................................................................................ 8

Raspored na kontrolnoj tabli ....................................................................................... 8
Glavni ekran kontrolne table ...................................................................................... 9
Sistem pomoći na kontrolnoj tabli .............................................................................. 10

Štampanje izveštaja o proizvodu ............................................................................................. 11

2 Ležišta za papir .............................................................................................................. 13

Podržani formati papira .......................................................................................................... 14
Podržani tipovi papira ............................................................................................................ 16
Ležište 1 ............................................................................................................................... 17

Kapacitet ležišta i orijentacija papira ........................................................................ 17
Umetanje u ležište 1 ................................................................................................ 18

Ležište 2 i opcionalno ležište 3 ................................................................................................ 20

Kapacitet ležišta i orijentacija papira ........................................................................ 20
Stavite papir u ležište 2 i opciono ležište 3 ................................................................ 21

Korišćenje opcija za izlaz papira ............................................................................................ 23

Štampanje u standardnu izlaznu korpu ...................................................................... 23
Štampanje u zadnju izlaznu korpu ............................................................................ 23

3 Delovi, potrošni materijal i dodatna oprema ................................................................... 25

Naručivanje delova, dodatne opreme i potrošnog materijala ...................................................... 26
Politika kompanije HP u vezi sa potrošnim materijalom drugih proizvođača .................................. 27
Web lokacija kompanije HP za borbu protiv falsifikata .............................................................. 28
Štampanje kada kertridž sa tonerom dođe do kraja procenjenog radnog veka .............................. 29

SRWW

iii

background image

Omogućavanje i onemogućavanje postavki za indikaciju veoma niskog nivoa tonera u
kertridžu ................................................................................................................ 29

Delovi koje korisnik samostalno popravlja ................................................................................. 31
Dodatna oprema ................................................................................................................... 33
Kertridž s tonerom .................................................................................................................. 34

Prikaz kertridža sa tonerom ...................................................................................... 34
Informacije o kertridžu sa tonerom ............................................................................ 35

Recikliranje kertridža sa tonerom ............................................................... 35
Skladištenje kertridža sa tonerom ............................................................... 35
Politika kompanije HP u vezi sa kertridžima sa tonerom drugih proizvođača ... 35

Zamena kasete s tonerom ........................................................................................ 36

4 Štampanje ...................................................................................................................... 39

Podržani upravljački programi štampača (Windows) .................................................................. 40

HP Universal Print Driver (UPD) ................................................................................. 40

Režimi instalacije UPD upravljačkog programa ............................................ 41

Promena postavki zadatka za štampanje (Windows) .................................................................. 42

Prioritet promene postavki zadatka za štampanje ........................................................ 42
Menjanje postavki svih zadataka za štampanje do zatvaranja programa ...................... 42
Menjanje podrazumevanih postavki svih zadataka za štampanje ................................. 43
Menjanje postavki konfiguracije uređaja .................................................................... 43

Promena postavki zadatka za štampanje (Mac OS X) ................................................................. 44

Prioritet promene postavki zadatka za štampanje ........................................................ 44
Menjanje postavki svih zadataka štampanja do zatvaranja programa ........................... 44
Menjanje podrazumevanih postavki svih zadataka štampanja ...................................... 45
Menjanje postavki konfiguracije uređaja .................................................................... 45

Zadaci za štampanje (Windows) ............................................................................................. 46

Korišćenje prečica za štampanje (Windows) .............................................................. 46
Kreiranje prečica za štampanje (Windows) ................................................................ 48
Automatsko dvostrano štampanje (Windows) .............................................................. 50
Ručno dvostrano štampanje (Windows) ..................................................................... 52
Štampanje više stranica na listu (Windows) ................................................................ 56
Izbor orijentacije stranice (Windows) ........................................................................ 58
Izbor tipa papira (Windows) .................................................................................... 60
Štampanje prve ili poslednje stranice na drugačijem papiru (Windows) ......................... 63
Podešavanje dokumenta da stane na veličinu stranice (Windows) ................................. 66
Kreiranje brošure (Windows) .................................................................................... 68
Izbor formata papira (Windows) ............................................................................... 69
Biranje prilagođene veličine papira (Windows) .......................................................... 69
Štampanje vodenih žigova (Windows) ...................................................................... 70
Otkazivanje zadatka za štampanje (Windows) .......................................................... 71

iv

SRWW

background image

Zadaci za štampanje (Mac OS X) ............................................................................................ 72

Korišćenje početnih postavki štampanja (Mac OS X) ................................................... 72
Kreiranje početnih postavki (Mac OS X) ..................................................................... 72
Automatsko dvostrano štampanje (Mac OS X) ............................................................ 73
Ručno dvostrano štampanje (Mac OS X) .................................................................... 74
Štampanje više stranica na listu (Mac OS X) ............................................................... 74
Izbor orijentacije stranice (Mac OS X) ....................................................................... 74
Izbor tipa papira (Mac OS X) ................................................................................... 75
Štampanje naslovne stranice (Mac OS X) ................................................................... 75
Podešavanje dokumenta da stane na veličinu stranice (Mac OS X) ................................ 75
Kreiranje brošure (Mac OS X) ................................................................................... 75
Izbor veličine papira (Mac OS X) .............................................................................. 76
Izbor prilagođene veličine papira (Mac OS X) ............................................................ 76
Štampanje vodenih žigova (Mac OS X) ..................................................................... 76
Otkazivanje zadatka za štampanje (Mac OS X) ......................................................... 77

Kreiranje štampanih dokumenata arhivskog kvaliteta .................................................................. 78
Korišćenje opcije HP ePrint ...................................................................................................... 79
Korišćenje opcije AirPrint ........................................................................................................ 80
Korišćenje USB usputnog štampanja ......................................................................................... 81

5 Kopiranje ....................................................................................................................... 83

Podešavanje novih podrazumevanih postavki za kopiranje ......................................................... 84
Vraćanje podrazumevanih postavki za kopiranje ....................................................................... 85
Pravljenje pojedinačne kopije .................................................................................................. 86
Izrada većeg broja kopija ....................................................................................................... 87
Kopiranje originala sa više stranica .......................................................................................... 88
Kopiranje identifikacionih kartica ............................................................................................. 89
Uparivanje zadatka za kopiranje ............................................................................................. 90
Obostrano kopiranje (dupleks) ................................................................................................. 91

Automatsko dvostrano kopiranje ............................................................................... 91
Ručno dvostrano kopiranje ....................................................................................... 92

Smanjivanje ili povećavanje kopija .......................................................................................... 93
Optimizacija kvaliteta kopije ................................................................................................... 94
Podešavanje osvetljenosti ili zatamnjenosti kopija ...................................................................... 95
Kopiranje u režimu probnog otiska .......................................................................................... 96
Podešavanje formata i tipa papira za kopiranje na specijalnom papiru ........................................ 97

6 Skeniranje ...................................................................................................................... 99

Skeniranje pomoću softvera HP Scan (Windows) ..................................................................... 100
Skeniranje pomoću softvera HP Scan (Mac OS X) .................................................................... 101
Skeniranje na USB fleš disk ................................................................................................... 102

SRWW

v

background image

Podešavanje funkcija skeniranja u mrežnu fasciklu i skeniranja u e-poštu .................................... 103

Konfigurisanje funkcije skeniranja u mrežni folder ..................................................... 103
Konfigurisanje funkcije skeniranja u e-poštu .............................................................. 103

Skeniranje u mrežnu fasciklu ................................................................................................. 105
Skeniranje u e-poštu ............................................................................................................. 106
Skeniranje pomoću drugih softvera ........................................................................................ 107

Skeniranje sa programom usklađenim sa standardom TWAIN (Windows) ................... 107
Skeniranje pomoću programa usklađenog sa standardom WIA (Windows) .................. 107

7 Faks ............................................................................................................................. 109

Podešavanje proizvoda da radi kao faks ................................................................................ 110

Priključivanje faksa na telefonsku liniju ..................................................................... 110
Priključivanje dodatnih uređaja ............................................................................... 110

Podešavanje faksa za rad sa telefonskom sekretaricom ............................... 111
Podešavanje faksa sa telefonom lokala ..................................................... 112

Podešavanje samostalnog faks uređaja .................................................................... 113
Konfigurisanje vremena, datuma i zaglavlja faksa .................................................... 113

Podešavanje vremena, datuma i zaglavlja preko kontrolne table .................. 113
Podešavanje vremena, datuma i zaglavlja faksa pomoću aplikacije HP
čarobnjak za podešavanje faksa ............................................................. 114

Korišćenje telefonskog imenika .............................................................................................. 115

Kreiranje i uređivanje stavki za brzo biranje ............................................................ 115
Kreiranje i uređivanje stavki za grupno biranje ......................................................... 115
Brisanje stavki za brzo biranje ................................................................................ 116
Brisanje stavki za grupno biranje ............................................................................ 116

Konfigurisanje postavki za slanje faksa ................................................................................... 117

Podešavanje posebnih simbola pri biranju broja i opcija ........................................... 117

Podešavanje pozivnog broja ................................................................... 117

Podešavanje detekcije tona za biranje ..................................................................... 118

Tonsko ili pulsno biranje ......................................................................... 118

Podešavanje opcija za automatsko ponavljanje biranja ............................................. 118
Podešavanje svetlih/tamnih tonova i rezolucije ......................................................... 119

Podešavanje podrazumevanih postavki za svetle/tamne tonove (kontrast) ..... 119
Podešavanje postavki za rezoluciju .......................................................... 119

Podešavanje šifri plaćanja ..................................................................................... 120

Konfigurisanje postavki za primanje faksa .............................................................................. 122

Podešavanje prosleđivanja faksa ............................................................................ 122
Podešavanje režima javljanja ................................................................................. 122
Blokiranje ili deblokiranje brojeva faksa .................................................................. 123
Podešavanje broja zvona do javljanja ..................................................................... 123
Podešavanje različitog zvona ................................................................................. 124

vi

SRWW

background image

Upotreba automatskog smanjivanje dolaznih faksova ................................................ 125
Podešavanje postavki za ponovno štampanje faksa .................................................. 125
Podešavanje jačine zvukova faksa .......................................................................... 126

Podešavanje jačine zvučnog signala, zvuka za telefonsku liniju i jačine
zvona ................................................................................................... 126

Podešavanje primljenih faksova .............................................................................. 126
Podešavanje funkcije privatnog primanja ................................................................. 126

Podešavanje prozivanja faksa ............................................................................................... 127
Upotreba faksa .................................................................................................................... 128

Podržani programi za faks ..................................................................................... 128
Otkazivanje faksa ................................................................................................. 128

Otkazivanje trenutnog faksa .................................................................... 128
Otkazivanje nerešenog zadatka faksa ...................................................... 129

Brisanje faksova iz memorije .................................................................................. 129
Upotreba faksa u sistemima DSL, PBX ili ISDN .......................................................... 129

DSL ...................................................................................................... 130
PBX ...................................................................................................... 130
ISDN .................................................................................................... 130

Korišćenje faksa na usluzi VoIP ............................................................................... 130
Pri gubitku napajanja, sadržaj faks memorije se ne gubi ........................................... 131
Bezbednosni problemi pri povezivanju unutrašnjih mreža sa javnim telefonskim
linijama ............................................................................................................... 131
Faks sa ravnog skenera ......................................................................................... 131
Faks iz ulagača dokumenata .................................................................................. 132
Korišćenje brojeva za brzo biranje i stavki za grupno biranje .................................... 133
Slanje faksa iz softvera (Windows) .......................................................................... 133
Slanje faksa biranjem broja putem telefona koji je povezan na liniju faksa .................. 134
Slanje faksa sa potvrdom ....................................................................................... 134
Odlaganje slanja faksa ......................................................................................... 135
Slanje faksa kombinujući elektronski i odštampani dokument ...................................... 136
Upotreba brojeva za pristup, kreditne kartice ili kartice za pozivanje .......................... 136

Međunarodno slanje faksa ...................................................................... 136

Štampanje faksa ................................................................................................... 137

Ponovno štampanje faksa ........................................................................ 138
Automatsko dvostrano štampanje primljenih faksova .................................. 139
Štampanje sačuvanog faksa kada je uključena funkcija privatnog primanja . . 139

Primanje faksa kada se zvuk faksa čuje na telefonskoj liniji ........................................ 139

8 Upravljanje i održavanje .............................................................................................. 141

Koristite HP Reconfiguration Utility da biste promenili vezu uređaja (Windows) ........................... 142
Podešavanje funkcije HP Wireless Direct Printing (HP direktno štampanje preko bežične mreže) .... 143

SRWW

vii

background image

Korišćenje aplikacija HP mrežnih usluga ................................................................................. 144
Podešavanje postavki IP mreže .............................................................................................. 145

Odricanje odgovornosti o deljenju štampača ........................................................... 145
Pregled i promena mrežnih postavki ........................................................................ 145
Ručno podesite IPv4 TCP/IP parametre iz kontrolne table ........................................... 145
Promena imena proizvoda na mreži ........................................................................ 146
Brzina veze i postavke dupleksa ............................................................................. 147

HP Device Toolbox (Windows) .............................................................................................. 148
HP Utility za Mac OS X ........................................................................................................ 151

Pokretanje programa HP Utility ............................................................................... 151
Funkcije softvera HP Utility ..................................................................................... 151

Korišćenje softvera HP Web Jetadmin ..................................................................................... 152
Postavke za uštedu ............................................................................................................... 153

Štampanje pomoću režima „EconoMode\ldblquote .................................................. 153
Podešavanje vremena do mirovanja ........................................................................ 153
Podešavanje vremena do automatskog isključivanja .................................................. 154

Bezbednosne funkcije proizvoda ........................................................................................... 155

Zaključavanje proizvoda ........................................................................................ 155
Postavljanje ili menjanje lozinke za uređaj ............................................................... 155

Ažuriranje firmvera .............................................................................................................. 156

Ručno ažuriranje firmvera ...................................................................................... 156
Podešavanje uređaja tako da automatski ažurira firmver ........................................... 156

9 Rešavanje problema ..................................................................................................... 157

Kontrolna lista za rešavanje problema .................................................................................... 158

1. korak: Uverite se da je proizvod ispravno podešen ............................................... 158
2. korak: Proverite kabl ili bežičnu vezu ................................................................... 158
3. korak: Proverite da li na kontrolnoj tabli ima poruka o greškama. ........................... 159
4. korak: Proverite papir ........................................................................................ 159
5. korak: Proverite softver ....................................................................................... 159
6. korak: Testirajte funkciju štampanja ..................................................................... 159
7. korak: Testirajte funkciju kopiranja ...................................................................... 160
8. korak: Testirajte funkcionalnost faksa ................................................................... 160
9. korak: Proverite kertridž sa tonerom .................................................................... 160
10. korak: Pokušajte da pošaljete zadatak za štampanje sa računara ......................... 160
11. korak: Proverite da li je uređaj na mreži ............................................................ 161

Vraćanje fabričkih vrednosti .................................................................................................. 162
Sistem pomoći na kontrolnoj tabli ........................................................................................... 163
Papir se nepravilno uvlači ili se zaglavljuje ............................................................................. 164

Uređaj ne uvlači papir ........................................................................................... 164
Uređaj uvlači više listova papira istovremeno ........................................................... 164

viii

SRWW

background image

Papir se zaglavljuje ili iskošava u ulagaču dokumenata, ili se uvlači više listova papira
istovremeno .......................................................................................................... 165
Sprečavanje zaglavljivanja papira u ležištu ............................................................. 165

Uklanjanje zaglavljenog papira ............................................................................................. 166

Položaj zaglavljenog papira .................................................................................. 166
Uklanjanje zaglavljenog papira iz ulagača dokumenata ............................................ 167
Uklanjanje zaglavljenog papira iz izlaznog područja ............................................... 169
Uklanjanje zaglavljenog papira iz ležišta 1 ............................................................. 171
Uklanjanje zaglavljenog papira iz ležišta 2 ili opcionog ležišta 3 ............................... 174
Uklanjanje zaglavljenog papira iz grejača .............................................................. 178
Uklanjanje zaglavljenog papira iz jedinice za dvostrano štampanje ........................... 180

Poboljšavanje kvaliteta štampe .............................................................................................. 182

Štampanje iz drugog programa .............................................................................. 182
Podešavanje vrste papira za zadatak za štampanje .................................................. 182

Provera postavki vrste papira (Windows) .................................................. 182
Provera postavki vrste papira (Mac OS X) ................................................. 183

Provera stanja kertridža sa tonerom ........................................................................ 183
Štampanje stranice za čišćenje ............................................................................... 183
Vizuelno pregledajte kertridž sa tonerom ................................................................. 184
Provera papira i okruženja štampanja ..................................................................... 184

Koristite papir koji ispunjava HP specifikacije ............................................ 184
Provera okruženja proizvoda ................................................................... 184

Provera postavki EconoMode ................................................................................. 185
Pokušajte da štampate pomoću drugog upravljačkog programa ................................. 185

Poboljšavanje kvaliteta kopiranja ........................................................................................... 187

Proverite da li je staklo skenera zaprljano ili zamrljano .............................................. 187
Provera postavki papira ......................................................................................... 188
Optimizacija teksta ili slika ..................................................................................... 188
Kopiranje od ivice do ivice ..................................................................................... 189
Čišćenje valjaka ulagača dokumenata i pločice za razdvajanje papira ....................... 189

Poboljšavanje kvaliteta skeniranja .......................................................................................... 191

Proverite da li je staklo skenera zaprljano ili zamrljano .............................................. 191
Čišćenje valjaka ulagača dokumenata i pločice za razdvajanje papira ....................... 192

Poboljšavanje kvaliteta faksa ................................................................................................. 194

Proverite da li je staklo skenera zaprljano ili zamrljano .............................................. 194
Provera postavke za slanje faksa ............................................................................ 195
Provera postavke za ispravljanje grešaka ................................................................. 196
Slanje na drugu faks mašinu ................................................................................... 196
Čišćenje valjaka ulagača dokumenata i pločice za razdvajanje papira ....................... 196
Provera postavke za uklapanje u stranicu ................................................................. 197
Provera faks mašine pošiljaoca ............................................................................... 197

SRWW

ix

background image

Uređaj ne štampa stranice ili štampa sporo ............................................................................. 198

Uređaj ne štampa ................................................................................................. 198
Proizvod štampa sporo .......................................................................................... 199

Rešite probleme sa USB usputnim štampanjem ......................................................................... 200

Meni USB memorije se ne otvara kada ubacite USB memoriju .................................... 200
Nije moguće odštampati datoteku sa USB memorije .................................................. 200
Datoteka koju želite da odštampate nije navedena u meniju USB fleš diska .................. 201

Rešavanje problema sa faksom .............................................................................................. 202

Kontrolna lista za rešavanje problema sa faksovima .................................................. 202
Obavljanje dijagnostičkog testa za faks ................................................................... 204
Izveštaj za praćenje faksova .................................................................................. 205
Štampanje izveštaja o grešci faksa .......................................................................... 205

Štampanje svih izveštaja o faksu .............................................................. 205
Štampanje izveštaja o pojedinačnim faksovima ......................................... 206
Podešavanje izveštaja o greškama faksa .................................................. 206

Podešavanje režima ispravljanje greške faksa .......................................................... 206
Izmena brzine faksa .............................................................................................. 207
Rešavanje problema sa slanjem faksa ...................................................................... 207

Na kontrolnoj tabli se prikazuje greška ..................................................... 207

Prikazuje se poruka Greška u komunikaciji ................................. 207
No dial tone (Nema tona za biranje) ......................................... 208
Prikazuje se poruka Faks is busy (Faks je zauzet) ........................ 209
Prikazuje se poruka Faks se ne javlja ......................................... 209
Papir se zaglavio u ulagaču dokumenata ................................... 210
Prikazuje se poruka Memorija za faksove je puna ....................... 210
Greška skenera ....................................................................... 210

Na kontrolnoj tabli prikazuje se poruka Spreman, ali se faks ne šalje ........... 210
Na kontrolnoj tabli prikazuje se poruka „Storing page 1“ (Čuvanje 1.
stranice), ali se zatim ništa ne dešava ....................................................... 211
Faksovi se mogu primati, ali ne i slati ....................................................... 211
Uređaj je zaštićen lozinkom .................................................................... 211
Funkcije faksa ne mogu se koristiti sa kontrolne table .................................. 212
Brzo biranje ne radi ............................................................................... 212
Grupno biranje ne radi ........................................................................... 212
Prilikom pokušaja slanja faksa, dobija se snimljena poruka o grešci od
telefonske kompanije .............................................................................. 213
Nije moguće poslati faks kada je telefon priključen na uređaj ..................... 213

Rešavanje problema sa primanjem faksa ................................................................. 213

Faks ne reaguje ..................................................................................... 214

Faks koristi namensku telefonsku liniju ........................................ 214
Na uređaj je povezana telefonska sekretarica ............................ 214

x

SRWW

background image

Postavka Režim javljanja podešena je na Ručno. ........................ 215
Na liniji faksa dostupna je glasovna pošta ................................. 215
Uređaj je povezan na DSL telefonsku uslugu ............................... 215
Uređaj koristi uslugu faksa putem IP mreže ili uslugu VoIP ............ 216

Na kontrolnoj tabli se prikazuje greška ..................................................... 216

Biće prikazana poruka Faks nije detektovan. .............................. 216
Prikazuje se poruka Greška u komunikaciji ................................. 216
Prikazuje se poruka Memorija za faksove je puna ....................... 217
Prikazuje se poruka Faks is busy (Faks je zauzet) ........................ 218

Faks je primljen, ali se ne štampa ............................................................. 218

Uključena je funkcija Privatno primanje. ..................................... 218

Pošiljalac prima signal zauzeća ............................................................... 218

Na uređaj je priključen telefon .................................................. 218
Na telefonskoj liniji postoji razdelnik ......................................... 219

No dial tone (Nema tona za biranje) ....................................................... 219
Slanje ili primanje faksa nije moguće na PBX liniji ...................................... 219

Rešavanje opštih problema sa faksom ..................................................................... 219

Faksovi se sporo šalju ............................................................................. 219
Kvalitet faksova je loš ............................................................................. 220
Faks je isečen ili se štampa na dve stranice ............................................... 221

Rešavanje problema sa USB vezom ........................................................................................ 222
Rešavanje problema sa ožičenom mrežom .............................................................................. 223

Loša fizička veza .................................................................................................. 223
Računar koristi pogrešnu IP adresu uređaja .............................................................. 223
Računar ne uspeva da ostvari komunikaciju s uređajem ............................................. 224
Uređaj koristi netačne postavke veze i dupleksa za mrežu. ........................................ 224
Novi softver na računaru možda je doveo do problema sa kompatibilnošću. ............... 224
Računar ili radna stanica možda nisu ispravno podešeni. .......................................... 224
Protokol je onemogućen ili su neke druge mrežne postavke netačne ............................ 224

Rešavanje problema sa bežičnom mrežom .............................................................................. 225

Kontrolna lista za uspostavljanje bežične veze ......................................................... 225
Uređaj ne štampa nakon završetka konfigurisanja bežične mreže ............................... 226
Uređaj ne štampa, a na računaru je instaliran zaštitni zid drugog proizvođača ............ 226
Nakon pomeranja bežičnog rutera ili uređaja, bežična mreža ne radi. ....................... 226
Na bežični uređaj se ne može povezati više od jednog računara ............................... 226
Komunikacija sa bežičnim uređajem se gubi kada je uspostavljena veza sa VPN
mrežom ............................................................................................................... 227
Mreža se ne prikazuje na listi bežičnih mreža .......................................................... 227
Bežična mreža ne funkcioniše ................................................................................. 227
Izvršite dijagnostički test za bežičnu mrežu .............................................................. 227
Smanjivanje smetnji u bežičnoj mreži ...................................................................... 228

SRWW

xi

background image

Rešavanje problema sa softverom uređaja u operativnom sistemu Windows ................................ 229

U fascikli Štampač se ne vidi upravljački program za uređaj ...................................... 229
Tokom instalacije se prikazala poruka o grešci ......................................................... 229
Uređaj je u režimu Spreman, ali ne štampa .............................................................. 229

Rešavanje problema sa softverom proizvoda u Mac OS X ........................................................ 231

Upravljački program štampača nije naveden na listi Štampač i faks ili Štampač i
skener .................................................................................................................. 231
Ime uređaja se ne pojavljuje na listi uređaja Štampač i faks ili Štampač i skener .......... 231
Upravljački program štampača ne dodaje automatski izabrani štampač na listu
Štampač i faks ili Štampač i skener ......................................................................... 231
Zadatak za štampanje nije poslat na željeni štampač ................................................ 232
Kada je povezan USB kablom, nakon izbora upravljačkog programa uređaj se neće
pojaviti na listi Štampač i faks ili Štampač i skener. ................................................... 232
Koristite generički upravljački program štampača i USB vezu ..................................... 233

Uklanjanje softvera (Windows) .............................................................................................. 234
Uklanjanje softvera (Mac OS X) ............................................................................................. 235
Rešavanje problema pri skeniranju u e-poštu ........................................................................... 236

Nije moguće povezati se serverom e-pošte ............................................................... 236
Slanje e-pošte nije uspelo ....................................................................................... 236
Skeniranje nije moguće .......................................................................................... 236

Rešavanje problema pri skeniranju u mrežnu fasciklu ............................................................... 237

Skeniranje nije uspelo ............................................................................................ 237

Indeks .............................................................................................................................. 239

xii

SRWW