Pomoč HP LaserJet Pro MFP M521 series

background image

LASERJET PRO MFP

Uporabniški priročnik

M521

2

background image
background image

HP LaserJet Pro MFP M521

Uporabniški priročnik

background image

Avtorske pravice in licenca

© 2014 Copyright Hewlett-Packard

Development Company, L.P.

Prepovedana je reprodukcija, prilagajanje

ali prevajanje dokumenta brez

predhodnega pisnega dovoljenja, razen v

primerih, ki jih dovoljujejo zakoni o

avtorskih pravicah.

Te informacije se lahko spremenijo brez

predhodnega obvestila.

Garancije za izdelke in storitve podjetja HP

so navedene v garancijskih izjavah, ki so

priložene izdelkom in storitvam. Informacij

na tem mestu ni mogoče razlagati kot

dodatne garancije. HP ni odgovoren za

tehnične ali uredniške napake ali izpuste v

tem dokumentu.

Edition 1, 10/2014

Številka dela: A8P80-91090

Zaščitne znamke

Adobe

®

, Acrobat

®

in PostScript

®

so

blagovne znamke podjetja Adobe Systems

Incorporated.

Apple in logotip Apple sta blagovni znamki

podjetja Apple Computer, Inc., registrirani v

ZDA in drugih državah/regijah. iPod je

blagovna znamka podjetja Apple

Computer, Inc. iPod je dovoljeno uporabljati

samo za zakonsko dovoljeno kopiranje ali

kopiranje s pooblastilom lastnika avtorskih

pravic. Ne kradite glasbe.

Bluetooth je blagovna znamka v lasti

njenega lastnika, Hewlett-Packard Company

pa jo uporablja pod licenco.

Microsoft®, Windows®, Windows® XP in

Windows Vista® so v ZDA zaščitene

blagovne znamke podjetja Microsoft

Corporation.

UNIX

®

je registrirana blagovna znamka

podjetja Open Group.

background image

Kazalo

1 Predstavitev izdelka ......................................................................................................... 1

Primerjava naprav .................................................................................................................... 2
Pogledi na izdelek ................................................................................................................... 4

Pogled na izdelek od spredaj ..................................................................................... 4
Pogled na izdelek od zadaj ....................................................................................... 5
Vrata vmesnika ......................................................................................................... 6
Mesto serijske številke in številke modela ...................................................................... 7

Nadzorna plošča ..................................................................................................................... 8

Postavitev nadzorne plošče ........................................................................................ 8
Začetni zaslon na nadzorni plošči ............................................................................... 9
Sistem pomoči na nadzorni plošči ............................................................................. 10

Tiskanje poročil o izdelku ........................................................................................................ 11

2 Pladnji za papir .............................................................................................................. 13

Podprte velikosti papirja ......................................................................................................... 14
Podprte vrste papirja .............................................................................................................. 16
Pladenj 1 .............................................................................................................................. 17

Zmogljivost pladnjev in usmerjenost papirja na njih ..................................................... 17
Nalaganje na pladenj 1 .......................................................................................... 18

Pladenj 2 in dodatni pladenj 3 ................................................................................................ 20

Zmogljivost pladnjev in usmerjenost papirja na njih ..................................................... 20
Nalaganje pladnja 2 in izbirnega pladnja 3 .............................................................. 21

Uporaba možnosti izhoda papirja ........................................................................................... 23

Tiskanje v standardni izhodni predal ......................................................................... 23
Tiskanje na zadnji izhodni pladenj ............................................................................ 23

3 Deli, potrošni material in dodatna oprema ..................................................................... 25

Naročanje delov, dodatne opreme in potrošnega materiala ........................................................ 26
HP-jeva politika glede uporabe potrošnega materiala drugih proizvajalcev ................................... 27
HP-jevo spletno mesto za preprečevanje ponarejanja ................................................................. 28
Tiskanje, ko se kartuši s tonerjem izteče predvidena življenjska doba ........................................... 29

SLWW

iii

background image

Omogočanje in onemogočanje nastavitve zelo nizke ravni .......................................... 29

Deli, ki jih lahko uporabniki sami popravijo .............................................................................. 31
Dodatna oprema ................................................................................................................... 33
Kartuša s tonerjem ................................................................................................................. 34

Pogled kartuše s tonerjem ......................................................................................... 34
Podatki o kartušah s tonerjem ................................................................................... 35

Recikliranje kartuše s tonerjem ................................................................... 35
Shranjevanje kartuš s tonerjem ................................................................... 35
HP-jeva politika glede uporabe kartuš s tonerjem, ki niso njegove .................. 35

Menjava kartuše s tonerjem ...................................................................................... 36

4 Tiskanje .......................................................................................................................... 39

Podprti gonilniki tiskalnikov (Windows) ..................................................................................... 40

HP Universal Printer Driver (HP-jev univerzalni gonilnik tiskalnika – UPD ......................... 40

Načini namestitve gonilnika UPD ............................................................... 41

Spreminjanje nastavitev tiskalnih opravil (Windows) ................................................................... 42

Prednost pri spreminjanju nastavitev tiskalnih poslov .................................................... 42
Spreminjanje nastavitev za vsa tiskalna opravila, dokler je programska oprema zaprta ... 42
Spreminjanje privzetih nastavitev za vsa tiskalna opravila ............................................ 43
Spreminjanje nastavitev konfiguracije naprave ........................................................... 43

Spreminjanje nastavitev tiskalnih opravil (Mac OS X) ................................................................. 44

Prednost pri spreminjanju nastavitev tiskalnih poslov .................................................... 44
Spreminjanje nastavitev za vsa tiskalna opravila, dokler je programska oprema zaprta ... 44
Spreminjanje privzetih nastavitev za vsa tiskalna opravila ............................................ 45
Spreminjanje nastavitev konfiguracije naprave ........................................................... 45

Tiskalna opravila (Windows) ................................................................................................... 46

Uporaba tiskalne bližnjice (Windows) ....................................................................... 46
Ustvarjanje tiskalnih bližnjic (Windows) ..................................................................... 48
Samodejno obojestransko tiskanje (Windows) ............................................................ 51
Ročno obojestransko tiskanje (Windows) ................................................................... 53
Tiskanje več strani na en list (Windows) ..................................................................... 57
Izbira usmerjenosti strani (Windows) ......................................................................... 59
Izbira vrste papirja (Windows) ................................................................................. 61
Tiskanje prve ali zadnje strani na drug papir (Windows) ............................................. 64
Prilagajanje velikosti dokumentov velikosti strani (Windows) ......................................... 67
Izdelava knjižice (Windows) .................................................................................... 69
Izbira velikosti papirja (Windows) ............................................................................. 70
Izbira velikosti papirja po meri (Windows) ................................................................. 70
Tiskanje vodnih žigov (Windows) .............................................................................. 71
Preklic tiskalnega posla (Windows) ........................................................................... 72

Tiskalna opravila (Mac OS X) .................................................................................................. 73

iv

SLWW

background image

Uporaba prednastavitve za tiskanje (Mac OS X) ......................................................... 73
Ustvarjanje prednastavitve za tiskanje (Mac OS X) ...................................................... 73
Samodejno tiskanje na obe strani (Mac OS X) ............................................................ 74
Ročno obojestransko tiskanje (Mac OS X) .................................................................. 75
Tiskanje več strani na en list (Mac OS X) .................................................................... 75
Izbira usmerjenosti strani (Mac OS X) ........................................................................ 75
Izbira vrste papirja (Mac OS X) ................................................................................ 76
Tiskanje platnice (Mac OS X) .................................................................................... 76
Prilagajanje velikosti dokumentov velikosti strani (Mac OS X) ....................................... 76
Izdelava knjižice (Mac OS X) ................................................................................... 76
Izbira velikosti papirja (Mac OS X) ........................................................................... 77
Izbira velikosti papirja po meri (Mac OS X) ................................................................ 77
Tiskanje vodnih žigov (Mac OS X) ............................................................................ 77
Preklic tiskalnega posla (Mac OS X) .......................................................................... 78

Natisi arhivske kakovosti ......................................................................................................... 79
Uporaba storitve HP ePrint ...................................................................................................... 80
Uporaba protokola AirPrint ..................................................................................................... 81
Uporaba neposrednega tiskanja z USB-ja ................................................................................. 82

5 Kopiranje ....................................................................................................................... 83

Nastavitev novih privzetih nastavitev kopiranja .......................................................................... 84
Obnovitev privzetih nastavitev kopiranja ................................................................................... 85
Izdelava ene kopije ................................................................................................................ 86
Izdelava več kopij .................................................................................................................. 87
Kopiranje večstranskega izvirnika ............................................................................................ 88
Kopiranje identifikacijskih kartic ............................................................................................... 89
Zbiranje opravila kopiranja ..................................................................................................... 90
Kopiranje na obe strani (obojestransko) .................................................................................... 91

Samodejno obojestransko kopiranje .......................................................................... 91
Ročno obojestransko tiskanje .................................................................................... 92

Pomanjšanje ali povečanje kopije ............................................................................................ 93
Optimiranje kakovosti kopiranja .............................................................................................. 94
Prilagajanje svetlosti ali temnosti kopij ...................................................................................... 95
Kopiranje v načinu za osnutke ................................................................................................. 96
Nastavitev velikosti in vrste papirja za kopiranje na posebni papir .............................................. 97

6 Skeniranje ...................................................................................................................... 99

Optično branje s programsko opremo HP Scan (Windows) ....................................................... 100
Optično branje s programsko opremo HP Scan (Mac OS X) ...................................................... 101
Optično branje v pogon USB ................................................................................................ 102
Nastavite funkcije za optično branje v omrežno mapo in optično branje v e-pošto ....................... 103

SLWW

v

background image

Konfiguriranje funkcije optičnega branja v omrežno mapo ......................................... 103
Konfiguriranje funkcije optičnega branja na e-poštni naslov ....................................... 103

Optično branje v omrežno mapo ........................................................................................... 105
Optično branje v e-pošto ....................................................................................................... 106
Optično branje z drugo programsko opremo .......................................................................... 107

Optično branje s programom, ki je združljiv s standardom TWAIN (Windows) ............ 107
Optično branje s programom, ki je združljiv s standardom WIA (Windows) ................ 107

7 Faksiranje .................................................................................................................... 109

Nastavitev izdelka za faksiranje ............................................................................................ 110

Povezava vrat faksa s telefonsko linijo ..................................................................... 110
Priključitev dodatnih naprav ................................................................................... 110

Nastavitev faksa s telefonskim odzivnikom ................................................ 111
Nastavitev faksa z drugim telefonom ........................................................ 112

Nastavitev samostojnega faksa ............................................................................... 112
Nastavitev časa, datuma in podatkov v glavi faksa ................................................... 113

Na nadzorni plošči nastavite čas, datum in informacije v glavi faksa ............ 113
Nastavitev časa, datuma in glave faksa s programom HP Fax Setup Wizard
(HP-jev čarovnik za nastavitev faksa (Windows)) ........................................ 114

Uporaba imenika ................................................................................................................. 115

Ustvarjanje in urejanje vnosov pripravljenih klicev ..................................................... 115
Ustvarjanje in urejanje tipk za izbiranje skupin prejemnikov ....................................... 115
Brisanje vnosov pripravljenih klicev ......................................................................... 116
Brisanje tipk za izbiranje skupin prejemnikov ........................................................... 116

Konfiguriranje nastavitev za odhodne fakse ............................................................................ 117

Nastavitev posebnih simbolov in možnosti za izbiranje ............................................. 117

Nastavitev izhodne številke ..................................................................... 117

Nastavitev zaznavanja klicnega tona ...................................................................... 118

Tonsko ali pulzno izbiranje ..................................................................... 118

Nastavitev možnosti samodejnega ponovnega izbiranja ............................................ 118
Nastavitev svetlih/temnih barv in ločljivosti .............................................................. 119

Nastavitev privzete nastavitve svetlih/temnih barv (kontrast) ........................ 119
Nastavitev ločljivosti ............................................................................... 120

Nastavitev kod računov ......................................................................................... 120

Konfiguriranje nastavitev za dohodne fakse ............................................................................ 122

Nastavitev posredovanja faksov .............................................................................. 122
Nastavitev načina odziva ....................................................................................... 122
Blokiranje ali deblokiranje klicnih številk faksov ........................................................ 123
Nastavitev števila zvonjenj pred odzivom ................................................................. 123
Nastavitev razločnega zvonjenja ............................................................................ 124
Uporaba samodejne pomanjšave za dohodne fakse ................................................. 125

vi

SLWW

background image

Nastavitev ponovnega tiskanja faksov ..................................................................... 125
Nastavitev glasnosti zvokov faksa ........................................................................... 126

Nastavitev glasnosti alarma, telefonske linije in zvonjenja ........................... 126

Nastavitev žigosanja prejetih faksov ....................................................................... 126
Nastavitev funkcije zasebnega sprejemanja ............................................................. 127

Nastavitev pozivanja faksa ................................................................................................... 127
Uporaba faksa .................................................................................................................... 128

Podprti programi faksa .......................................................................................... 128
Preklic faksa ......................................................................................................... 128

Preklic trenutnega faksiranja .................................................................... 128
Preklic čakajočega opravila faksiranja ...................................................... 129

Brisanje faksov iz pomnilnika ................................................................................. 129
Uporaba faksa v sistemu DSL, PBX ali ISDN ............................................................. 129

DSL ...................................................................................................... 130
PBX ...................................................................................................... 130
ISDN .................................................................................................... 130

Uporaba faksa prek storitve VoIP ............................................................................ 130
V primeru izpada električne energije se vsebina pomnilnika faksa ohrani .................... 131
Varnostne težave se lahko pojavijo pri povezovanju notranjih omrežij v javne
telefonske linije ..................................................................................................... 131
Faksiranje z namiznim optičnim bralnikom ............................................................... 131
Faksiranje s podajalnikom dokumentov .................................................................... 132
Uporaba tipk za hitro klicanje in tipk za izbiranje skupin prejemnikov ......................... 133
Pošiljanje faksa iz programske opreme (Windows) .................................................... 133
Pošiljanje faksa iz telefona, priključenega na linijo za faks ......................................... 134
Pošiljanje faksa s potrditvijo ................................................................................... 135
Nastavitev poznejšega pošiljanja faksa ................................................................... 135
Pošiljanje faksa, ki združuje elektronski in papirni dokument ...................................... 136
Uporaba dostopnih kod, kreditnih kartic ali telefonskih kartic. .................................... 136

Mednarodno pošiljanje faksov ................................................................. 136

Tiskanje faksa ....................................................................................................... 137

Ponovno tiskanje faksa ............................................................................ 138
Samodejno obojestransko tiskanje prejetih faksov ...................................... 139
Tiskanje shranjenega faksa, ko je vklopljena funkcija zasebnega
sprejemanja .......................................................................................... 139

Sprejemanje faksov, ko so na telefonski liniji slišni signali faksiranja ........................... 139

8 Upravljanje in vzdrževanje ........................................................................................... 141

Spreminjanje povezave izdelka s pripomočkom HP Reconfiguration Utility (Windows) ................. 142
Nastavitev HP-jevega neposrednega brezžičnega tiskanja ........................................................ 143
Uporaba aplikacij HP-jevih spletnih storitev ............................................................................. 144

SLWW

vii

background image

Konfiguriranje nastavitev omrežja IP ....................................................................................... 145

Izjava o skupni rabi tiskalnika ................................................................................. 145
Prikaz in spreminjanje omrežnih nastavitev .............................................................. 145
Ročna konfiguracija parametrov IPv4 TCP/IP na nadzorni plošči ................................ 145
Preimenovanje izdelka v omrežju ............................................................................ 146
Nastavitve hitrosti povezave in obojestranskega tiskanja ........................................... 147

HP Device Toolbox (Windows) .............................................................................................. 148
HP Utility za Mac OS X ........................................................................................................ 151

Odpiranje pripomočka HP Utility ............................................................................ 151
Funkcije pripomočka HP Utility ................................................................................ 151

Uporaba programske opreme HP Web Jetadmin ..................................................................... 152
Varčne nastavitve ................................................................................................................. 153

Tiskanje v načinu EconoMode ................................................................................ 153
Nastavitev zakasnitve mirovanja ............................................................................. 153
Nastavitev zakasnitve samodejne zaustavitve ........................................................... 154

Varnostne funkcije izdelka ..................................................................................................... 155

Zaklep naprave .................................................................................................... 155
Nastavitev in spreminjanje gesla izdelka ................................................................. 155

Nadgradnja vdelane programske opreme ............................................................................... 156

Ročno nadgrajevanje vdelane programske opreme ................................................... 156
Nastavitev izdelka za samodejno nadgrajevanje vdelane programske opreme ............. 156

9 Odpravljanje težav ....................................................................................................... 157

Kontrolni seznam za odpravljanje težav ................................................................................. 158

1. korak: Preverite, ali je izdelek pravilno nastavljen ................................................. 158
2. korak: Preverite kable ali brezžično povezavo ...................................................... 158
3. korak: Preverite, ali je na nadzorni plošči prikazano kakšno sporočilo o napaki ....... 159
4. korak: Preverite papir ........................................................................................ 159
5. korak: Preverite programsko opremo ................................................................... 159
6. korak: Preskusite delovanje funkcije tiskanja ......................................................... 159
7. korak: Preskusite delovanje funkcije kopiranja ...................................................... 160
8. korak: Preskusite delovanje funkcije pošiljanja faksov ............................................ 160
9. korak: Preverite kartušo s tonerjem ...................................................................... 160
10. korak: Poskusite tiskalni posel poslati iz računalnika ............................................ 160
11. korak: Preverite, ali je izdelek v omrežju ............................................................ 160

Obnovitev tovarniških privzetih nastavitev ............................................................................... 161
Sistem pomoči na nadzorni plošči .......................................................................................... 162
Papir se ne podaja pravilno ali se zagozdi ............................................................................. 163

Izdelek ne pobira papirja ....................................................................................... 163
Izdelek pobere več listov papirja naenkrat ............................................................... 163

viii

SLWW

background image

Papir v podajalniku dokumentov se zagozdi, zamika ali pa podajalnik jemlje več listov
papirja naenkrat ................................................................................................... 164
Preprečevanje zastojev na pladnjih za papir ............................................................ 164

Odpravljanje zastojev .......................................................................................................... 165

Mesta zastojev ..................................................................................................... 165
Odpravljanje zastojev v podajalniku dokumentov ..................................................... 166
Odpravljanje zastojev na izhodnem območju ........................................................... 168
Odpravljanje zastojev v pladnju 1 .......................................................................... 170
Odstranjevanje zastojev iz pladnja 2 ali izbirnega pladnja 3 .................................... 173
Odpravljanje zastojev v razvijalni enoti ................................................................... 177
Odpravljanje zastojev v enoti za obojestransko tiskanje ............................................ 179

Izboljšanje kakovosti tiskanja ................................................................................................. 181

Tiskanje iz drugega programa ................................................................................ 181
Nastavitev vrste papirja za tiskalno opravilo ............................................................ 181

Preverjanje nastavitve vrste papirja (Windows) .......................................... 181
Preverjanje nastavitve vrste papirja (Mac OS X) ......................................... 182

Preverjanje stanja kartuše s tonerjem ....................................................................... 182
Tiskanje čistilne strani ............................................................................................ 182
Vizualno preverjanje kartuše s tonerjem ................................................................... 183
Preverite papir in tiskalno okolje ............................................................................. 183

Uporaba papirja, ki ustreza HP-jevim specifikacijam .................................. 183
Preverite delovno okolje izdelka ............................................................... 183

Preverjanje nastavitev funkcije EconoMode .............................................................. 184
Uporaba drugega gonilnika tiskalnika ..................................................................... 184

Izboljšanje kakovosti kopiranja .............................................................................................. 186

Preverjanje, ali je na steklu optičnega bralnika umazanija ali madeži ......................... 186
Preverite nastavitve papirja .................................................................................... 187
Optimiranje za besedilo ali slike ............................................................................. 187
Kopiranje od roba do roba .................................................................................... 188
Čiščenje zajemalnih valjev in ločevalne blazinice v podajalniku dokumentov ............... 188

Izboljšanje kakovosti optičnega branja ................................................................................... 190

Preverjanje, ali je na steklu optičnega bralnika umazanija ali madeži ......................... 190
Čiščenje zajemalnih valjev in ločevalne blazinice v podajalniku dokumentov ............... 191

Izboljšanje kakovosti faksiranja ............................................................................................. 193

Preverjanje, ali je na steklu optičnega bralnika umazanija ali madeži ......................... 193
Preverite nastavitev ločljivosti izhodnega faksa ......................................................... 194
Preverjanje nastavitve odpravljanja napak ............................................................... 195
Pošljite v drug faks ................................................................................................ 195
Čiščenje zajemalnih valjev in ločevalne blazinice v podajalniku dokumentov ............... 195
Preverjanje nastavitve prilagajanja velikosti dokumentov velikosti strani ....................... 196
Preverite faksirno napravo pošiljatelja ...................................................................... 196

SLWW

ix

background image

Izdelek ne tiska ali tiska počasi .............................................................................................. 197

Izdelek ne tiska ..................................................................................................... 197
Izdelek tiska počasi ............................................................................................... 198

Odpravljanje težav z neposrednim tiskanjem prek USB-ja ......................................................... 199

Meni Pogon USB se ne odpre, ko vstavite pogon USB ............................................... 199
Datoteka na pogonu USB se ne natisne ................................................................... 199
Datoteke, ki jo želite tiskati, ni v meniju Pogon USB ................................................... 200

Odpravljanje težav s faksiranjem ........................................................................................... 201

Kontrolni seznam za odpravljanje težav s faksom ..................................................... 201
Izvedite diagnostični preizkus faksa ......................................................................... 203
Poročilo o sledenju faksa ....................................................................................... 204
Tiskanje poročil o napakah faksa ............................................................................ 204

Tiskanje vseh poročil o faksih .................................................................. 204
Tiskanje posameznih poročil o faksih ........................................................ 205
Nastavitev poročila o napaki faksa .......................................................... 205

Nastavitev načina odpravljanja napak faksa ............................................................ 205
Spreminjanje hitrosti faksa ..................................................................................... 206
Odpravljanje težav pri pošiljanju faksov .................................................................. 206

Na nadzorni plošči se prikaže sporočilo o napaki. .................................... 206

Prikaže se sporočilo Napaka v komunikaciji. .............................. 206
Ni znaka centrale ................................................................... 207
Prikaže se sporočilo Faks zaseden. ........................................... 208
Prikaže se sporočilo Faks se ne odzove. .................................... 208
Document feeder paper jam (Zastoj papirja v podajalniku
dokumentov) ........................................................................... 209
Prikaže se sporočilo Pomnilnik faksa je poln. .............................. 209
Napaka optičnega bralnika. .................................................... 209

Na nadzorni plošči se prikaže sporočilo V pripravljenosti, vendar izdelek ne
poskusi poslati faksa. .............................................................................. 209
Na nadzorni plošči se prikaže sporočilo »Shranjevanje strani 1«, delovanje
izdelka pa se tu ustavi. ........................................................................... 210
Fakse je mogoče prejemati, ne pa pošiljati. ............................................... 210
Izdelek je zaščiten z geslom .................................................................... 210
Na nadzorni plošči ni mogoče uporabljati funkcij faksa. ............................. 210
Pripravljenih klicev ni mogoče uporabljati. ................................................ 211
Skupinskih klicev ni mogoče uporabljati .................................................... 211
Ko poskusim poslati faks, prejmem posneto sporočilo telefonskega podjetja
o napaki. .............................................................................................. 211
Pošiljanje faksov ni mogoče, če je na izdelek priključen telefon. .................. 212

Odpravljanje težav pri prejemanju faksov ................................................................ 212

Faks se ne odziva. ................................................................................. 212

x

SLWW

background image

Faks ima ločeno telefonsko linijo. .............................................. 212
Na izdelek je priključen odzivnik. ............................................. 213
Nastavitev Način odziva je nastavljena na možnost Ročno. ......... 213
Glasovna pošta na voljo na faks liniji ........................................ 214
Izdelek je povezan s telefonsko storitvijo DSL. ............................. 214
Izdelek uporablja storitev faksiranja prek IP-ja ali telefoniranja
prek VoIP-a. ............................................................................ 214

Na nadzorni plošči se prikaže sporočilo o napaki. .................................... 215

Prikaže se sporočilo Zaznan ni noben faks. ................................ 215
Prikaže se sporočilo Napaka v komunikaciji. .............................. 215
Prikaže se sporočilo Pomnilnik faksa je poln. .............................. 216
Prikaže se sporočilo Faks zaseden. ........................................... 216

Faks je sprejet, vendar se ne natisne. ........................................................ 217

Vklopljena je funkcija Zasebno prejemanje. ............................... 217

Pošiljatelj prejme signal "zasedeno". ........................................................ 217

Na izdelek je priključena telefonska slušalka. ............................. 217
Uporablja se telefonski razdelilnik. ............................................ 217

No dial tone (Ni znaka centrale) .............................................................. 217
Faksa ni mogoče poslati ali prejeti na liniji sistema PBX .............................. 217

Odpravljanje splošnih težav s faksom ...................................................................... 218

Faks pošilja počasi ................................................................................. 218
Faks je slabe kakovosti ........................................................................... 219
Faks je odrezan ali natisnjen na dveh straneh ............................................ 219

Odpravljanje težav s povezavo USB ...................................................................................... 221
Odpravljanje težav z žičnim omrežjem ................................................................................... 222

Slaba fizična povezava ......................................................................................... 222
Računalnik uporablja napačen naslov IP za izdelek .................................................. 222
Računalnik ne more komunicirati z izdelkom ............................................................ 223
Izdelek uporablja napačne nastavitve povezave in dupleksa za omrežje ..................... 223
Nova programska oprema morda povzroča težave z združljivostjo ............................ 223
Računalnik ali delovna postaja je morda nepravilno nastavljena ................................. 223
Izdelek je onemogočen ali pa so napačne druge omrežne nastavitve .......................... 223

Odpravljanje težav z brezžičnim omrežjem ............................................................................ 224

Kontrolni seznam za brezžično povezavo ................................................................ 224
Po končani konfiguraciji brezžične povezave izdelek ne tiska .................................... 225
Izdelek ne tiska in v računalniku je nameščen požarni zid drugega proizvajalca .......... 225
Po premiku brezžičnega usmerjevalnika ali izdelka na drugo mesto brezžična
povezava ne deluje ............................................................................................... 225
Na brezžični izdelek ni mogoče povezati več računalnikov ....................................... 225
Pri povezavi izdelka v navidezno zasebno omrežje se prekine komunikacija ............... 226
Omrežje ni prikazano na seznamu brezžičnih omrežij .............................................. 226

SLWW

xi

background image

Brezžično omrežje ne deluje .................................................................................. 226
Izvedite diagnostični preizkus brezžičnega omrežja .................................................. 226
Zmanjšanje motenj v brezžičnem omrežju ................................................................ 227

Odpravljanje težav s programsko opremo izdelka v operacijskem sistemu Windows ................... 228

V mapi Tiskalnik ni gonilnika tiskalnika za izdelek .................................................... 228
Pri namestitvi programske opreme se je prikazalo sporočilo o napaki .......................... 228
Izdelek je v načinu pripravljenosti, vendar ne tiska .................................................... 228

Odpravljanje težav s programsko opremo izdelka v operacijskem sistemu Mac OS X .................. 230

Gonilnika tiskalnika ni na seznamu Print & Fax (Tiskanje in faksiranje) ........................ 230
Ime izdelka ni navedeno na seznamu izdelkov Print & Fax (Tiskanje in faksiranje) ali
Print & Scan (Tiskanje in optično branje) .................................................................. 230
Gonilnik tiskalnika ne nastavi samodejno izbranega izdelka na seznamu Tiskanje in
faksiranje ali Tiskanje in optično branje ................................................................... 230
Tiskalno opravilo ni bilo poslano želenemu izdelku ................................................... 231
Če je izdelek povezan s kablom USB, se ne prikaže na seznamu Tiskanje in faksiranje,
potem ko izberete gonilnik. .................................................................................... 231
Če uporabljate povezavo USB, uporabljate splošen gonilnik tiskalnika. ....................... 232

Odstranitev programske opreme (Windows) ............................................................................ 233
Odstranitev programske opreme (Mac OS X) .......................................................................... 234
Odpravljanje težav z e-pošto ................................................................................................. 235

Povezava v e-poštni strežnik ................................................................................... 235
E-pošta ni uspela ................................................................................................... 235
Optično branje ni mogoče ..................................................................................... 235

Odpravljanje težav v zvezi z optičnim branjem v omrežno mapo .............................................. 236

Optično branje ni uspelo ....................................................................................... 236

Stvarno kazalo ................................................................................................................. 237

xii

SLWW