HP LaserJet Pro MFP M521 series - Výber vlastnej veľkosti papiera (Windows)

background image

Výber vlastnej veľkosti papiera (Windows)

1.

V softvérovom programe vyberte možnosť Print (Tlačiť).

2.

Vyberte produkt a potom kliknite na tlačidlo Vlastnosti alebo Preferencie.

3.

Kliknite na kartu Papier a kvalita.

70

Kapitola 4 Tlač

SKWW

background image

4.

Stlačte tlačidlo Vlastná veľkosť.

5.

Zadajte názov voliteľnej veľkosti a stanovte rozmery.

Šírka sa vzťahuje na krátky okraj papiera.

Dĺžka sa vzťahuje na dlhý okraj papiera.

6.

Kliknite na tlačidlo Uložiť a potom na tlačidlo Zatvoriť.

7.

Kliknutím na tlačidlo OK zavrite dialógové okno Document Properties (Vlastnosti dokumentu).

V dialógovom okne Print (Tlač) spustite tlač úlohy kliknutím na tlačidlo OK.