HP LaserJet Pro MFP M521 series - Správa sledovania faxu

background image

Správa sledovania faxu

Správa sledovania faxu T.30 obsahuje informácie, ktoré môžu byť užitočné pri riešení problémov

s prenosom faxov. Ak zavoláte do spoločnosti HP a požiadate o pomoc pri riešení týchto problémov,

pred zahájením hovoru vytlačte sledovaciu správu T.30.

1.

Na domovskej obrazovke ovládacieho panela produktu sa dotknite tlačidla Nastavenie .

2.

Dotknite sa ponuky

Service (Údržba)

.

3.

Dotknite sa ponuky

Fax Service (Údržba faxu)

.

4.

Dotknite sa tlačidla

Print T.30 Trace (Vytlačiť stopu protokolu T.30)

a potom sa dotknite tlačidla

Now (Teraz)

.

POZNÁMKA:

Vykonaním tohto postupu vytlačíte správu o poslednej faxovej úlohe, úspešnej či

neúspešnej. Ak chcete vygenerovať správu o každej neúspešnej faxovej úlohe, vyberte nastavenie

If

Error (Pri výskyte chyby)

. Ak chcete vygenerovať správu o každej faxovej úlohe, vyberte nastavenie

At

End of Call (Na konci hovoru)

.