HP LaserJet Pro MFP M521 series - Selectarea unei dimensiuni personalizate a hârtiei (Mac OS X)

background image

Selectarea unei dimensiuni personalizate a hârtiei (Mac OS X)

1.

Faceţi clic pe meniul Fişier, apoi faceţi clic pe opţiunea Imprimare.

2.

În meniul Imprimantă, selectaţi produsul.

3.

În meniul Exemplare şi pagini, faceţi clic pe butonul Iniţializare pagină.

4.

Din lista derulantă Dimensiune hârtie, selectaţi opţiunea Administrare dimensiuni

personalizate.

5.

Specificaţi dimensiunile paginii, apoi faceţi clic pe butonul OK.

6.

Faceţi clic pe butonul OK pentru a închide fereastra de dialog Iniţializare pagină.

7.

Faceţi clic pe butonul Imprimare.