Ajutor HP LaserJet Pro MFP M521 series

background image

LASERJET PRO MFP

Ghidul utilizatorului

M521

2

background image
background image

HP LaserJet Pro MFP M521

Ghidul utilizatorului

background image

Drepturi de autor şi licenţă

© 2014 Copyright Hewlett-Packard

Development Company, L.P.

Reproducerea, adaptarea sau traducerea

fără permisiunea prealabilă în scris sunt

interzise, cu excepţia permisiunilor acordate

prin legile drepturilor de autor.

Informaţiile din acest document pot fi

modificate fără notificare prealabilă.

Singurele garanţii pentru produsele şi

serviciile HP sunt cele stabilite în declaraţiile

exprese de garanţie, care însoţesc aceste

produse şi servicii. Nici o prevedere a

prezentului document nu poate fi

interpretată drept garanţie suplimentară.

Compania HP nu va răspunde pentru nici o

omisiune sau eroare tehnică sau editorială

din prezentul document.

Edition 1, 10/2014

Cod produs: A8P80-91087

Menţiuni despre mărcile comerciale

Adobe

®

, Acrobat

®

şi PostScript

®

sunt mărci

comerciale ale Adobe Systems Incorporated.

Apple şi sigla Apple sunt mărci comerciale

ale Apple Computer, Inc., înregistrate în

SUA şi în alte ţări/regiuni. iPod este o

marcă comercială a Apple Computer, Inc.

iPod este numai pentru copiere legală sau

autorizată de deţinătorul de drept. Nu furaţi

muzică.

Bluetooth este o marcă comercială a

proprietarului respectiv şi este folosită de

compania Hewlett-Packard sub licenţă.

Microsoft®, Windows®, Windows XP® şi

Windows Vista® sunt mărci comerciale

înregistrate ale Microsoft Corporation în

SUA.

UNIX

®

este o marcă comercială înregistrată

a The Open Group.

background image

Cuprins

1 Prezentarea produsului .................................................................................................... 1

Comparaţie între produse ......................................................................................................... 2
Vederile produsului .................................................................................................................. 4

Vedere din faţă a produsului ...................................................................................... 4
Vedere din spate a produsului .................................................................................... 5
Porturi de interfaţă ..................................................................................................... 6
Amplasarea numărului de serie şi a numărului de model ................................................ 7

Panoul de control ..................................................................................................................... 8

Aspectul panoului de control ...................................................................................... 8
Ecranul principal al panoului de control ....................................................................... 9
Sistemul de asistenţă al panoului de control ................................................................ 10

Imprimarea rapoartelor produsului ........................................................................................... 11

2 Tăvile pentru hârtie ........................................................................................................ 13

Dimensiunile de hârtie acceptate .............................................................................................. 14
Tipurile de hârtie acceptate ..................................................................................................... 16
Tava 1 .................................................................................................................................. 17

Capacitatea tăvii şi orientarea hârtiei ........................................................................ 17
Încărcarea tăvii 1 .................................................................................................... 18

Tava 2 şi tava opţională 3 ...................................................................................................... 20

Capacitatea tăvii şi orientarea hârtiei ........................................................................ 20
Încărcarea tăvii 2 şi a tăvii 3 opţionale ...................................................................... 21

Utilizarea opţiunilor de ieşire a hârtiei ...................................................................................... 23

Imprimarea în sertarul de ieşire standard ................................................................... 23
Imprimarea în sertarul de ieşire posterior ................................................................... 23

3 Componente, consumabile şi accesorii ............................................................................ 25

Comanda pieselor de schimb, accesoriilor şi consumabilelor ....................................................... 26
Politica HP cu privire la consumabilele non-HP ........................................................................... 27
Site-ul Web HP de combatere a contrafacerii ............................................................................ 28
Imprimarea când un cartuş de toner ajunge la sfârşitul duratei de viaţă estimate ............................ 29

ROWW

iii

background image

Activarea sau dezactivarea setării de nivel foarte scăzut ............................................. 29

Componente care pot fi reparate de client ................................................................................ 31
Accesorii ............................................................................................................................... 33
Cartuşul de toner ................................................................................................................... 34

Vizualizarea cartuşului de toner ................................................................................ 34
Informaţii despre cartuşul de toner ............................................................................. 35

Reciclarea cartuşului de toner .................................................................... 35
Depozitarea cartuşelor de toner ................................................................. 35
Politica HP referitoare la cartuşele de toner non-HP ....................................... 35

Înlocuirea cartuşului de toner .................................................................................... 36

4 Imprimarea .................................................................................................................... 39

Drivere de imprimare acceptate (Windows) .............................................................................. 40

Driver universal de tipărire HP (UPD) ......................................................................... 40

Moduri de instalare UPD ........................................................................... 41

Modificarea setărilor operaţiilor de imprimare (Windows) .......................................................... 42

Prioritate pentru schimbarea setărilor operaţiilor de imprimare ..................................... 42
Modificarea setărilor tuturor operaţiilor de tipărire, până la închiderea programului
software ................................................................................................................. 42
Modificarea setărilor prestabilite pentru toate operaţiile de tipărire ............................... 43
Modificarea setărilor de configurare a echipamentului ................................................ 43

Modificarea setărilor operaţiilor de imprimare (Mac OS X) ......................................................... 44

Prioritate pentru schimbarea setărilor operaţiilor de imprimare ..................................... 44
Modificarea setărilor tuturor operaţiilor de tipărire, până la închiderea programului
software ................................................................................................................. 44
Modificarea setărilor prestabilite pentru toate operaţiile de tipărire ............................... 45
Modificarea setărilor de configurare a echipamentului ................................................ 45

Activităţile de imprimare (Windows) ......................................................................................... 46

Utilizarea unei comenzi rapide de imprimare (Windows) ............................................. 46
Crearea de comenzi rapide pentru imprimare (Windows) ............................................ 48
Imprimarea automată pe ambele feţe (Windows) ........................................................ 51
Imprimarea manuală pe ambele feţe (Windows) ......................................................... 53
Imprimarea mai multor pagini pe coală (Windows) ..................................................... 57
Selectarea orientării paginii (Windows) ..................................................................... 59
Selectarea tipului de hârtie (Windows) ...................................................................... 61
Imprimarea primei sau ultimei pagini pe un tip de hârtie diferit (Windows) .................... 64
Scalarea unui document pentru a se încadra în dimensiunile paginii (Windows) ............. 67
Crearea unei broşuri (Windows) ............................................................................... 69
Selectarea dimensiunii hârtiei (Windows) ................................................................... 70
Selectarea unei dimensiuni personalizate a hârtiei (Windows) ...................................... 70
Imprimarea filigranelor (Windows) ............................................................................ 71

iv

ROWW

background image

Anularea unei operaţii de imprimare (Windows) ......................................................... 72

Activităţile de imprimare (Mac OS X) ....................................................................................... 73

Utilizarea unei presetări pentru imprimare (Mac OS X) ................................................ 73
Crearea unei presetări pentru imprimare (Mac OS X) .................................................. 73
Imprimarea automată pe ambele feţe (Mac OS X) ....................................................... 74
Imprimarea manuală pe ambele feţe (Mac OS X) ........................................................ 75
Imprimarea mai multor pagini pe coală (Mac OS X) .................................................... 75
Selectarea orientării paginii (Mac OS X) .................................................................... 75
Selectarea tipului de hârtie (Mac OS X) ..................................................................... 76
Imprimarea unei coperţi (Mac OS X) ......................................................................... 76
Scalarea unui document pentru a se încadra în dimensiunile paginii (Mac OS X) ............ 76
Crearea unei broşuri (Mac OS X) .............................................................................. 76
Selectarea dimensiunii hârtiei (Mac OS X) ................................................................. 77
Selectarea unei dimensiuni personalizate a hârtiei (Mac OS X) ..................................... 77
Imprimarea filigranelor (Mac OS X) ........................................................................... 77
Anularea unei operaţii de imprimare (Mac OS X) ....................................................... 78

Imprimarea la calitate de arhivare ........................................................................................... 79
Utilizarea serviciului HP ePrint ................................................................................................. 80
Utilizarea aplicaţiei AirPrint ..................................................................................................... 81
Utilizarea imprimării directe de pe un dispozitiv USB ................................................................. 82

5 Copy (Copiere) ................................................................................................................ 83

Stabilirea unor noi setări implicite ............................................................................................ 84
Restabilirea setărilor implicite de copiere .................................................................................. 85
Realizarea unui singur exemplar .............................................................................................. 86
Realizarea mai multor exemplare ............................................................................................. 87
Copierea unui original cu mai multe pagini ............................................................................... 88
Copierea cărţilor de identitate ................................................................................................. 89
Colaţionarea unei operaţii de copiere ...................................................................................... 90
Copierea pe ambele feţe (duplex) ............................................................................................ 91

Copierea automată faţă-verso ................................................................................... 91
Copierea manuală faţă-verso .................................................................................... 92

Micşorarea sau mărirea exemplarelor ...................................................................................... 93
Optimizarea calităţii de copiere .............................................................................................. 94
Reglarea contrastului exemplarelor ........................................................................................... 95
Copierea în modul schiţă ........................................................................................................ 96
Setaţi dimensiunea şi tipul hârtiei pentru copiere pe hârtie specială ............................................. 97

6 Scanarea ........................................................................................................................ 99

Scanarea cu software-ul HP Scan (Windows) .......................................................................... 100
Scanarea cu software-ul HP Scan (Mac OS X) ......................................................................... 101

ROWW

v

background image

Scanarea către o unitate flash USB ........................................................................................ 102
Configurarea caracteristicilor de scanare către folderul de reţea şi de scanare către e-mail ........... 103

Configurarea funcţiei de scanare în folder de reţea ................................................... 103
Configurarea funcţiei de scanare către e-mail ........................................................... 103

Scanarea către un folder din reţea ......................................................................................... 105
Scanare către e-mail ............................................................................................................. 106
Scanarea utilizând alt software .............................................................................................. 107

Scanarea dintr-un program compatibil TWAIN (Windows) ......................................... 107
Scanarea dintr-un program compatibil WIA (Windows) ............................................. 107

7 Fax .............................................................................................................................. 109

Configurarea produsului pentru fax ........................................................................................ 110

Conectarea portului de fax la o linie telefonică ......................................................... 110
Conectarea dispozitivelor suplimentare .................................................................... 110

Configurarea faxului cu un robot telefonic ................................................. 111
Instalarea faxului cu un telefon derivat ...................................................... 112

Configurarea faxului autonom ................................................................................ 113
Configurarea orei, datei şi antetului faxului .............................................................. 113

Utilizarea panoului de control pentru setarea orei, datei şi antetului faxului ... 113
Utilizarea Expertului de configurare a faxului HP pentru setarea orei, datei şi
antetului faxului (Windows) ..................................................................... 114

Utilizarea agendei telefonice ................................................................................................. 115

Crearea şi editarea intrărilor pentru apelare rapidă .................................................. 115
Crearea şi editarea intrărilor pentru apelare de grup ................................................ 115
Ştergerea intrărilor pentru apelare rapidă ................................................................ 116
Ştergerea intrărilor pentru apelare de grup .............................................................. 116

Configurarea setărilor de trimitere a faxurilor .......................................................................... 117

Setarea simbolurilor şi opţiunilor speciale pentru apelare ........................................... 117

Setarea unui prefix de apelare ................................................................. 117

Setarea detectării tonului de apelare ....................................................................... 118

Apelarea prin ton sau apelarea prin puls .................................................. 118

Setarea opţiunilor de reapelare automată ................................................................ 118
Setarea luminozităţii/întunecimii şi rezoluţiei ............................................................ 119

Setarea valorilor prestabilite de luminozitate/întunecime (contrast) ............... 119
Setarea rezoluţiei ................................................................................... 119

Setarea codurilor de facturare ................................................................................ 120

Configurarea setărilor de primire a faxurilor ............................................................................ 122

Setarea redirecţionării faxurilor .............................................................................. 122
Setarea modului de răspuns ................................................................................... 123
Blocarea şi deblocarea numerelor de fax ................................................................. 123
Setarea numărului de apeluri până la răspuns .......................................................... 124

vi

ROWW

background image

Setarea de sonerii distinctive .................................................................................. 124
Utilizarea micşorării automate pentru faxurile primite ................................................ 125
Setările pentru reimprimarea faxurilor ...................................................................... 126
Setarea volumului sunetelor pentru fax ..................................................................... 126

Setarea volumului pentru alarmă, volumului pentru linia telefonică şi
volumului soneriei .................................................................................. 126

Setarea faxurilor ştampilate la primire ..................................................................... 126
Setarea caracteristicii de primire privată .................................................................. 127

Setarea invitaţiilor de trimitere a faxurilor ................................................................................ 127
Utilizarea faxului .................................................................................................................. 128

Programe de fax acceptate .................................................................................... 128
Anularea unui fax ................................................................................................. 128

Anularea faxului curent ........................................................................... 128
Anularea unui fax în aşteptare ................................................................. 129

Ştergerea faxurilor din memorie .............................................................................. 129
Utilizarea faxului cu un sistem DSL, PBX sau ISDN ..................................................... 129

DSL ...................................................................................................... 130
PBX ...................................................................................................... 130
ISDN .................................................................................................... 130

Utilizarea faxului cu un serviciu VoIP ....................................................................... 130
Conţinutul din memoria faxului nu se şterge la întreruperea alimentării ........................ 131
Probleme de securitate când conectaţi reţele interne la linii telefonice publice ............... 131
Trimiterea unui fax din scaner ................................................................................. 131
Trimiterea unui fax din alimentatorul de documente ................................................... 132
Utilizarea intrărilor pentru apelări rapide şi de grup .................................................. 133
Trimiterea unui fax din software (Windows) .............................................................. 133
Trimiterea unui fax prin apelarea de la un telefon conectat la linia de fax .................... 134
Trimiterea unui fax cu confirmare ............................................................................ 135
Programarea trimiterii unui fax mai târziu ................................................................ 135
Trimiterea unui fax combinând un document electronic şi de hârtie ............................. 136
Utilizarea codurilor de acces, a cardurilor de credit sau a cartelelor telefonice ............. 136

Trimiterea faxurilor internaţional ............................................................... 136

Imprimarea unui fax .............................................................................................. 137

Retipărirea unui fax ................................................................................ 138
Imprimarea automată a faxurilor primite pe ambele feţe ............................. 139
Imprimarea unui fax stocat când este activată caracteristica de primire
privată .................................................................................................. 139

Primirea faxurilor când pe linia telefonică se aud tonuri de fax ................................... 139

8 Gestionarea şi întreţinerea ........................................................................................... 141

Utilizarea utilitarului de reconfigurare HP pentru schimbarea conexiunii produsului (Windows) ...... 142

ROWW

vii

background image

Configurarea caracteristicii de imprimare HP Wireless direct .................................................... 143
Utilizarea aplicaţiilor serviciilor Web HP ................................................................................. 144
Configurarea setărilor de reţea IP .......................................................................................... 145

Denegarea partajării imprimantei ........................................................................... 145
Vizualizarea sau modificarea setărilor de reţea ........................................................ 145
Configurarea manuală a parametrilor TCP/IP de la panoul de control ......................... 145
Redenumirea produsului în reţea ............................................................................. 146
Setările duplex şi ale vitezei legăturii ....................................................................... 147

HP Device Toolbox (Windows) .............................................................................................. 148
Utilitarul HP pentru Mac OS X ............................................................................................... 151

Deschiderea HP Utility ........................................................................................... 151
Caracteristicile utilitarului HP .................................................................................. 151

Utilizarea software-ului HP Web Jetadmin ............................................................................... 152
Setări economice ................................................................................................................. 153

Imprimarea cu Modul economie de energie ............................................................. 153
Setarea întârzierii înainte de intrarea în modul de repaus .......................................... 153
Setarea întârzierii înainte de modul de oprire automată ............................................. 154

Funcţiile de securitate ale produsului ...................................................................................... 155

Securizarea produsului .......................................................................................... 155
Setarea sau schimbarea parolei produsului .............................................................. 155

Actualizarea firmware-ului ..................................................................................................... 156

Actualizarea manuală a firmware-ului ..................................................................... 156
Setarea produsului pentru upgrade-ul automat al firmware-ului ................................... 156

9 Rezolvarea problemelor ............................................................................................... 157

Lista de verificare pentru rezolvarea problemelor ..................................................................... 158

Etapa 1: Asiguraţi-vă că produsul este configurat corect. ........................................... 158
Etapa 2: Verificaţi conexiunea prin cablu sau wireless ............................................... 158
Etapa 3: Verificaţi mesajele de eroare de pe panoul de control. ................................. 159
Etapa 4: Verificaţi hârtia ........................................................................................ 159
Etapa 5: Verificaţi software-ul ................................................................................. 159
Etapa 6: Testaţi funcţionalitatea de imprimare .......................................................... 159
Etapa 7: Testaţi funcţionalitatea de copiere .............................................................. 160
Etapa 8: Testaţi funcţionalitatea faxului .................................................................... 160
Etapa 9: Verificaţi cartuşul de toner ......................................................................... 160
Etapa 10: Încercaţi să trimiteţi o operaţie de imprimare de la alt computer .................. 160
Etapa 11: Verificaţi dacă produsul este în reţea ........................................................ 161

Restabilirea setărilor implicite din fabrică ................................................................................ 162
Sistemul de asistenţă al panoului de control ............................................................................. 163
Hârtia nu este alimentată corect sau se blochează ................................................................... 164

Produsul nu preia hârtie ......................................................................................... 164

viii

ROWW

background image

Produsul preia mai multe coli de hârtie .................................................................... 164
Alimentatorul de documente se blochează, se strâmbă sau preia mai multe coli de
hârtie ................................................................................................................... 165
Evitarea blocajelor de hârtie din tăvile de hârtie ....................................................... 165

Eliminarea blocajelor ............................................................................................................ 166

Locurile unde pot apărea blocaje ............................................................................ 166
Eliminarea blocajelor din alimentatorul de documente ............................................... 167
Eliminarea blocajelor din zona de ieşire .................................................................. 169
Eliminarea blocajelor din tava 1 ............................................................................. 171
Eliminarea blocajelor din tava 2 sau din tava 3 opţională ......................................... 174
Eliminarea blocajelor din cuptor ............................................................................. 178
Eliminarea blocajelor din unitatea duplex ................................................................ 180

Îmbunătăţirea calităţii imprimării ............................................................................................ 182

Imprimarea din alt program software ....................................................................... 182
Setarea tipului de hârtie pentru operaţia de imprimare .............................................. 182

Verificarea setării tipului de hârtie (Windows) ........................................... 182
Verificarea setării tipului de hârtie (Mac OS X) .......................................... 183

Verificarea stării cartuşului de toner ......................................................................... 183
Imprimarea unei pagini de curăţare ........................................................................ 183
Inspectarea vizuală a cartuşului de toner ................................................................. 184
Verificarea hârtiei şi a mediului de imprimare ........................................................... 184

Utilizarea hârtiei care respectă specificaţiile HP ......................................... 184
Verificarea mediului produsului ................................................................ 184

Verificarea setărilor EconoMode ............................................................................. 185
Încercarea altui driver de imprimare ........................................................................ 185

Îmbunătăţirea calităţii copierii ............................................................................................... 187

Verificaţi prezenţa murdăriei şi petelor pe geamul scanerului ..................................... 187
Verificarea setărilor hârtiei ..................................................................................... 188
Optimizare pentru text sau imagini .......................................................................... 188
Copierea până la margini ...................................................................................... 189
Curăţarea rolelor de preluare şi a plăcii de separare din alimentatorul de documente ... 189

Îmbunătăţirea calităţii scanării ............................................................................................... 191

Verificaţi prezenţa murdăriei şi petelor pe geamul scanerului ..................................... 191
Curăţarea rolelor de preluare şi a plăcii de separare din alimentatorul de documente ... 192

Îmbunătăţirea calităţii faxului ................................................................................................. 194

Verificaţi prezenţa murdăriei şi petelor pe geamul scanerului ..................................... 194
Verificarea setării pentru rezoluţie a faxului trimis ..................................................... 195
Verificarea setării de corecţie a erorilor ................................................................... 196
Trimiterea către alt aparat de fax ............................................................................ 196
Curăţarea rolelor de preluare şi a plăcii de separare din alimentatorul de documente ... 196
Verificarea setării de potrivire în pagină .................................................................. 197

ROWW

ix

background image

Verificarea aparatului de fax al expeditorului ........................................................... 197

Produsul nu imprimă sau imprimă lent ..................................................................................... 198

Produsul nu imprimă .............................................................................................. 198
Produsul imprimă lent ............................................................................................ 199

Soluţionarea problemelor legate de imprimarea direct de pe un dispozitiv USB ........................... 200

Meniul Unitate flash USB nu se deschide când introduceţi unitatea flash USB ................ 200
Fişierul nu se imprimă de pe unitatea flash USB ........................................................ 200
Fişierul pe care doriţi să îl imprimaţi nu este afişat în meniul Unitate flash USB .............. 201

Rezolvarea problemelor faxului .............................................................................................. 202

Lista de verificare pentru soluţionarea problemelor legate de fax ................................ 202
Efectuarea unui test de diagnosticare a faxului ......................................................... 203
Raportul de urmărire a faxului ................................................................................ 204
Imprimarea raportului de erori al faxului .................................................................. 204

Tipărirea tuturor rapoartelor faxului .......................................................... 204
Tipărirea rapoartelor faxului unul câte unul ............................................... 204
Setarea raportului de erori al faxului ........................................................ 205

Setarea modului de corecţie al erorilor faxului .......................................................... 205
Schimbarea vitezei faxului ..................................................................................... 205
Rezolvarea problemelor de trimitere a faxurilor ......................................................... 206

Un mesaj de eroare se afişează pe panoul de control ................................ 206

Se afişează mesajul Eroare de comunicaţie ................................ 206
Fără ton de apel ..................................................................... 207
Se afişează mesajul Faxul este ocupat ....................................... 208
Se afişează mesajul Fără răspuns fax ........................................ 208
Document feeder paper jam (Blocaj hârtie în alimentatorul de
documente) ............................................................................ 209
Se afişează mesajul Spaţiu stocare fax plin ................................ 209
Eroare de scanare ................................................................... 209

Panoul de control afişează un mesaj Pregătit fără nicio încercare de a trimite
faxul ..................................................................................................... 209
Panoul de control afişează mesajul „Se stochează pagina 1”, fără a trece
mai departe de acest mesaj ..................................................................... 210
Se pot primi faxuri, dar nu se pot trimite ................................................... 210
Produsul este protejat prin parolă ............................................................. 210
Funcţiile faxului nu pot fi utilizate de la panoul de control ............................ 211
Apelările rapide nu pot fi utilizate ............................................................ 211
Apelările de grup nu pot fi utilizate .......................................................... 211
Recepţionarea unui mesaj de eroare înregistrat de la compania telefonică la
trimiterea unui fax .................................................................................. 212
Trimiterea unui fax este imposibilă dacă la produs este conectat un telefon ... 212

Rezolvarea problemelor la primirea faxurilor ............................................................ 212

x

ROWW

background image

Faxul nu răspunde .................................................................................. 213

Faxul are o linie telefonică dedicată .......................................... 213
La produs este conectat un robot telefonic .................................. 213
Setarea Mod răspuns este stabilită la Manual. ............................ 214
Mesageria vocală este disponibilă pe linia de fax ....................... 214
Produsul este conectat la un serviciu telefonic DSL ....................... 215
Produsul utilizează fax prin IP sau serviciul telefonic VoIP ............. 215

Un mesaj de eroare se afişează pe panoul de control ................................ 215

Se afişează mesajul Ton de apel nedetectat.. ............................. 215
Se afişează mesajul Eroare de comunicaţie ................................ 216
Se afişează mesajul Spaţiu stocare fax plin ................................ 216
Se afişează mesajul Faxul este ocupat ....................................... 217

Un fax este recepţionat, dar nu se imprimă ............................................... 217

Caracteristica Primire privată este activată ................................. 217

Expeditorul primeşte un ton ocupat ........................................................... 217

La produs este conectat un receptor telefonic .............................. 217
Este utiliza un splitter pentru linia telefonică ................................ 218

Fără ton de apel .................................................................................... 218
Trimiterea sau primirea faxurilor este imposibilă pe o linie PBX .................... 218

Rezolvarea problemelor generale cu faxul ................................................................ 218

Faxurile sunt trimise încet ........................................................................ 218
Calitatea faxului este slabă ..................................................................... 219
Faxul se întrerupe sau se imprimă pe două pagini ...................................... 220

Rezolvarea problemelor legate de conexiunea USB .................................................................. 221
Rezolvarea problemelor de reţea prin cablu ............................................................................ 222

Conexiune fizică necorespunzătoare ....................................................................... 222
Computerul utilizează o adresă IP incorectă pentru produs ........................................ 222
Computerul nu poate să comunice cu produsul ......................................................... 223
Produsul utilizează setări de legătură şi duplex incorecte pentru reţea. ........................ 223
Programele software noi pot cauza probleme de compatibilitate ................................. 223
Computerul sau staţia de lucru poate fi configurată incorect ....................................... 223
Produsul este dezactivat sau alte setări de reţea sunt incorecte .................................... 223

Rezolvarea problemelor de reţea wireless ............................................................................... 224

Lista de verificare a conectivităţii wireless ................................................................ 224
Produsul nu imprimă după finalizarea configurării wireless ........................................ 225
Produsul nu imprimă, iar computerul are instalat un firewall terţ .................................. 225
Conexiunea wireless nu funcţionează după mutarea routerului sau produsului wireless . . 225
Nu se pot conecta mai multe computere la produsul wireless ...................................... 225
Produsul wireless pierde comunicarea când este conectat la un VPN ........................... 226
Reţeaua nu apare în lista de reţele wireless .............................................................. 226
Reţeaua wireless nu funcţionează ............................................................................ 226

ROWW

xi

background image

Efectuarea unui test de diagnosticare a reţelei wireless .............................................. 227
Reducerea interferenţelor dintr-o reţea wireless ......................................................... 227

Rezolvarea problemelor legate de software-ul produsului în Windows ........................................ 228

Un driver de imprimare pentru produs nu este vizibil în dosarul Imprimantă ................. 228
În timpul instalării software-ului s-a afişat un mesaj de eroare ..................................... 228
Produsul este în mod Pregătit, dar nu imprimă nimic .................................................. 228

Rezolvarea problemelor legate de software-ul produsului la Mac OS X ....................................... 230

Driverul de imprimare nu este listat în lista Imprimare şi fax sau în lista Imprimare şi
scanare ............................................................................................................... 230
Numele produsului nu apare în lista de imprimante din lista Imprimare şi fax sau lista
Imprimare şi scanare ............................................................................................. 230
Driverul de imprimare nu configurează automat produsul selectat în lista Imprimare şi
fax sau în lista Imprimare şi scanare ........................................................................ 230
O operaţie de imprimare nu a fost trimisă la produsul dorit ........................................ 231
În cazul conectării cu un cablu USB, produsul nu apare în lista Imprimare şi fax sau în
lista Imprimare şi scanare după ce se selectează driverul. .......................................... 231
Utilizaţi un driver de imprimare generic la utilizarea unei conexiuni USB ..................... 232

Dezinstalarea software-ului (Windows) ................................................................................... 233
Dezinstalarea software-ului (Mac OS X) .................................................................................. 234
Rezolvarea problemelor de scanare către e-mail ...................................................................... 235

Imposibil de conectat la serverul de e-mail ............................................................... 235
E-mailul nu a reuşit ................................................................................................ 235
Imposibil de scanat ............................................................................................... 235

Rezolvarea problemelor de scanare către folderul de reţea ....................................................... 236

Scanarea nu a reuşit ............................................................................................. 236

Index ............................................................................................................................... 237

xii

ROWW