Pomoc usługi HP LaserJet Pro MFP M521 series

background image

LASERJET PRO MFP

Podręcznik użytkownika

M521

2

background image
background image

HP LaserJet Pro MFP M521

Podręcznik użytkownika

background image

Prawa autorskie i licencja

© 2014 Copyright Hewlett-Packard

Development Company, L.P.

Powielanie, adaptacja lub tłumaczenie bez

wcześniejszej pisemnej zgody jest

zabronione, z wyjątkiem przypadków

dozwolonych przez prawo autorskie.

Przedstawione tu informacje mogą ulec

zmianie bez wcześniejszego

powiadomienia.

Jedynymi gwarancjami na produkty i usługi

firmy HP są gwarancje wyrażone w formie

oświadczeń dołączonych do tych produktów

i usług. Żaden zapis w niniejszym

dokumencie nie może być interpretowany

jako gwarancja dodatkowa. Firma HP nie

ponowi żadnej odpowiedzialności za

jakiekolwiek braki techniczne lub błędy

redakcyjne w niniejszym dokumencie.

Edition 1, 10/2014

Numer katalogowy: A8P80-91085

Znaki handlowe

Adobe

®

, Acrobat

®

i PostScript

®

są znakami

towarowymi firmy Adobe Systems

Incorporated.

Apple i logo Apple są znakami towarowymi

firmy Apple Computer Inc. zarejestrowanymi

w Stanach Zjednoczonych i innych krajach/

regionach. iPod jest znakiem towarowym

formy Apple Computer Inc. iPod służy do

kopiowania materiału dozwolonego lub na

zasadach określonych przez posiadacza

praw autorskich. Nie kradnij muzyki.

Bluetooth jest znakiem handlowym

należącym do jego właściciela

i wykorzystywanym przez firmę Hewlett-

Packard na zasadzie licencji.

Microsoft®, Windows®, Windows® XP

i Windows Vista® są znakami towarowymi

firmy Microsoft Corporation zastrzeżonymi

w Stanach Zjednoczonych.

UNIX

®

jest zastrzeżonym znakiem

towarowym organizacji The Open Group.

background image

Spis treści

1 Wprowadzenie ................................................................................................................. 1

Porównanie urządzeń ............................................................................................................... 2
Widoki urządzenia .................................................................................................................. 4

Widok urządzenia z przodu ...................................................................................... 4
Widok produktu z tyłu ............................................................................................... 5
Porty interfejsów ....................................................................................................... 6
Numer seryjny i numer modelu — położenie ................................................................ 7

Panel sterowania ..................................................................................................................... 8

Układ panelu sterowania ........................................................................................... 8
Ekran główny panelu sterowania ................................................................................ 9
System pomocy panelu sterowania ............................................................................ 10

Drukowanie raportów urządzenia ............................................................................................ 11

2 Ścieżki papieru ............................................................................................................... 13

Obsługiwane formaty papieru ................................................................................................. 14
Obsługiwane rodzaje papieru ................................................................................................. 16
Podajnik 1 ............................................................................................................................ 17

Pojemność podajnika i orientacja papieru .................................................................. 17
Ładowanie podajnika 1 ........................................................................................... 18

Podajnik 2 i opcjonalny Podajnik 3 .......................................................................................... 20

Pojemność podajnika i orientacja papieru .................................................................. 20
Włóż nośnik do podajnika 2 i 3 (dodatkowego) ......................................................... 21

Używanie opcji odbioru papieru .............................................................................................. 23

Kierowanie wydruku do standardowego pojemnika wyjściowego ................................. 23
Kierowanie wydruku do tylnego pojemnika wyjściowego ............................................. 23

3 Części, materiały eksploatacyjne i akcesoria .................................................................. 25

Zamawianie części, akcesoriów i materiałów eksploatacyjnych ................................................... 26
Polityka firmy HP odnośnie do materiałów eksploatacyjnych innych producentów .......................... 27
Witryna sieci Web firmy HP dotycząca zapobieganiu fałszerstwom ............................................ 28
Drukowanie po osiągnięciu szacowanego końca okresu eksploatacji kasety z tonerem .................. 29

PLWW

iii

background image

Włączanie lub wyłączanie ustawienia Przy bardzo niskim .......................................... 29

Części do samodzielnej naprawy przez klienta ......................................................................... 31
Akcesoria .............................................................................................................................. 33
Kaseta z tonerem ................................................................................................................... 34

Widok kasety z tonerem .......................................................................................... 34
Informacje na temat toneru ....................................................................................... 35

Utylizacja kasety z tonerem ....................................................................... 35
Przechowywanie kaset z tonerem ............................................................... 35
Polityka firmy HP w stosunku do kaset z tonerem innych producentów ............ 35

Wymień kasetę z tonerem ........................................................................................ 36

4 Drukowanie ................................................................................................................... 39

Obsługiwane sterowniki druku (Windows) ................................................................................ 40

HP Universal Print Driver (UPD) ................................................................................. 41

Tryby instalacji sterownika UPD ................................................................. 41

Zmiana ustawień zadania drukowania (Windows) ..................................................................... 42

Priorytet dla zmiany ustawień zadania drukowania ..................................................... 42
Zmiana ustawień wszystkich zleceń drukowania do zamknięcia programu .................... 42
Zmiana ustawień domyślnych wszystkich zleceń drukowania ........................................ 43
Zmiana ustawień konfiguracyjnych urządzenia ........................................................... 43

Zmiana ustawień zadania drukowania (Max OS X) ................................................................... 44

Priorytet dla zmiany ustawień zadania drukowania ..................................................... 44
Zmiana ustawień wszystkich zleceń drukowania do zamknięcia programu .................... 44
Zmiana ustawień domyślnych wszystkich zleceń drukowania ........................................ 45
Zmiana ustawień konfiguracyjnych urządzenia ........................................................... 45

Zadania drukowania w systemie Windows ............................................................................... 46

Używanie skrótu drukowania (Windows) ................................................................... 46
Tworzenie skrótu drukowania (Windows) ................................................................... 48
Automatyczne drukowanie po obu stronach (Windows) ............................................... 51
Ręczne drukowanie po obu stronach (Windows) ......................................................... 53
Drukowanie wielu stron na jednym arkuszu (Windows) ................................................ 57
Wybór orientacji strony (Windows) ........................................................................... 59
Wybór rodzaj papieru (Windows) ............................................................................ 61
Drukowanie pierwszej lub ostatniej strony na innym papierze (Windows) ...................... 64
Skalowanie dokumentów do formatu papieru (Windows) ............................................. 67
Tworzenie broszur (Windows) .................................................................................. 69
Wybór formatu papieru (Windows) ........................................................................... 70
Wybór niestandardowego formatu papieru (Windows) ............................................... 70
Drukowanie znaków wodnych (Windows) ................................................................. 71
Anulowanie zadania drukowania (Windows) ............................................................. 72

Zadania drukowania w systemie Mac OS X .............................................................................. 73

iv

PLWW

background image

Korzystanie ze wstępnego ustawienia drukowania (Mac OS X) .................................... 73
Tworzenie wstępnego ustawienia drukowania (Mac OS X) .......................................... 73
Automatyczne drukowanie na obu stronach (Max OS X) .............................................. 74
Ręczne drukowanie na obu stronach (Max OS X) ....................................................... 75
Drukowanie wielu stron na jednym arkuszu (Mac OS X) .............................................. 75
Wybór orientacji strony (Mac OS X) .......................................................................... 75
Wybór rodzaju papieru (Mac OS X). ........................................................................ 76
Drukowanie okładki (Mac OS X) ............................................................................... 76
Dopasowywanie dokumentu do wielkości strony (Mac OS X) ....................................... 76
Tworzenie broszur (Mac OS X) ................................................................................. 76
Wybór formatu papieru (Mac OS X) ......................................................................... 77
Wybór niestandardowego formatu papieru (Mac OS X) .............................................. 77
Drukowanie znaków wodnych (Mac OS X) ................................................................ 77
Anulowanie zadania drukowania (Mac OS X) ............................................................ 78

Tworzenie wydruków o jakości archiwalnej .............................................................................. 79
Korzystanie z usługi HP ePrint ................................................................................................. 80
Używanie AirPrint .................................................................................................................. 81
Drukowanie z urządzenia USB ................................................................................................ 82

5 Kopiowanie .................................................................................................................... 83

Określenie nowych domyślnych ustawień kopiowania ................................................................ 84
Przywracanie domyślnych ustawień kopiowania ........................................................................ 85
Tworzenie jednej kopii ........................................................................................................... 86
Wykonywanie wielu kopii ....................................................................................................... 87
Kopiowanie wielostronicowego oryginału ................................................................................. 88
Kopiowanie dokumentów tożsamości ....................................................................................... 89
Sortowanie zlecenia kopiowania ............................................................................................. 90
Kopiowanie po obu stronach (dwustronne) ................................................................................ 91

Automatyczne kopiowanie obu stron ......................................................................... 91
Ręczne kopiowanie po obu stronach ......................................................................... 92

Zmniejszanie lub powiększanie kopii ....................................................................................... 93
Optymalizacja jakości kopiowania .......................................................................................... 94
Zmiana jasności kopii ............................................................................................................. 95
Kopiowanie w trybie roboczym ............................................................................................... 96
Ustawianie rozmiaru i rodzaju papieru specjalnego na potrzeby kopiowania ............................... 97

6 Skanowanie ................................................................................................................... 99

Skanowanie za pomocą oprogramowania HP Scan (system Windows) ...................................... 100
Skanowanie za pomocą oprogramowania HP Scan (Mac OS X) ............................................... 101
Skanowanie na dysk flash USB .............................................................................................. 102
Konfigurowanie funkcji skanowania do folderu sieciowego i skanowania do poczty elektronicznej 103

PLWW

v

background image

Konfiguracja funkcji skanowania do folderu sieciowego ............................................ 103
Konfiguracja funkcji skanowania do wiadomości e-mail ............................................. 103

Skanowanie, by zapisać folderze sieciowym ........................................................................... 105
Skanowanie do wiadomości e-mail ........................................................................................ 106
Skanowanie za pomocą innego oprogramowania ................................................................... 107

Skanowanie z programu zgodnego ze standardem TWAIN (Windows) ...................... 107
Skanowanie z programu zgodnego ze standardem WIA (Windows) .......................... 107

7 Faksowanie .................................................................................................................. 109

Konfiguracja urządzenia do faksowania ................................................................................. 110

Podłączanie portu faksu do linii telefonicznej ........................................................... 110
Podłączanie urządzeń dodatkowych ....................................................................... 110

Konfigurowanie faksu do współpracy z automatyczną sekretarką ................ 111
Konfiguracja faksu do współpracy z telefonem wewnętrznym ...................... 112

Konfiguracja autonomicznego faksu ........................................................................ 113
Skonfigurowanie ustawienia godziny, daty i nagłówka faksu ..................................... 113

Skorzystaj z panelu sterowania, aby ustawić godzinę faksu, datę i nagłówek 113
Ustawianie godziny, daty i nagłówka faksu za pomocą Kreatora
konfiguracji faksu HP (Windows) ............................................................. 114

Korzystanie z książki telefonicznej ......................................................................................... 115

Tworzenie i edycja kodów szybkiego wybierania ..................................................... 115
Tworzenie i edycja kodów wybierania grupowego ................................................... 115
Usuwanie kodów szybkiego wybierania .................................................................. 116
Usuwanie kodów wybierania grupowego ................................................................ 116

Konfigurowanie ustawień wysyłania faksu .............................................................................. 117

Ustawianie specjalnych symboli wybierania i opcji ................................................... 117

Ustawianie prefiksu wybierania ............................................................... 117

Ustawianie wykrywania sygnału wybierania ............................................................ 118

Tonowe lub impulsowe wybieranie numeru ............................................... 118

Ustawianie opcji automatycznego ponownego wybierania numeru ............................. 118
Ustawianie jasności/przyciemnienia i rozdzielczości ................................................ 119

Konfiguracja domyślnego ustawienia jasności/przyciemnienia (kontrastu) ..... 119
Konfiguracja ustawień rozdzielczości ....................................................... 120

Ustawianie kodów billingowych .............................................................................. 120

Konfigurowanie ustawień odbierania faksu ............................................................................. 122

Ustawianie funkcji przekazywania faksów ............................................................... 122
Ustawianie trybu odbierania połączeń .................................................................... 123
Blokowanie i odblokowywanie numerów faksów ...................................................... 123
Ustawianie liczby sygnałów dzwonka przed odebraniem .......................................... 124
Ustawianie dzwonienia dystynktywnego .................................................................. 125
Korzystanie z funkcji automatycznego zmniejszania faksów przychodzących ............... 125

vi

PLWW

background image

Konfiguracja ustawień ponownego drukowania faksów ............................................. 126
Ustawianie głośności dźwięków faksu ..................................................................... 126

Ustawianie głośności alarmu, linii telefonicznej i dzwonka .......................... 126

Ustawianie oznaczania odebranych faksów ............................................................. 127
Konfiguracja funkcji odbioru prywatnego ................................................................. 127

Ustawianie pobierania faksów .............................................................................................. 128
Korzystanie z faksu .............................................................................................................. 129

Obsługiwane programy faksu ................................................................................. 129
Anulowanie faksu ................................................................................................. 129

Anulowanie bieżącego faksu ................................................................... 130
Anulowanie oczekujących zadań faksowania ............................................ 130

Usuwanie faksów z pamięci ................................................................................... 130
Używanie faksu w systemach DSL, PBX lub ISDN ...................................................... 130

DSL ...................................................................................................... 131
PBX ...................................................................................................... 131
ISDN .................................................................................................... 131

Używanie faksu w systemie VoIP ............................................................................. 131
Pamięć faksu nie ulega utracie w przypadku zaniku zasilania .................................... 132
Kwestie bezpieczeństwa związane z podłączaniem sieci wewnętrznych do
publicznych linii telefonicznych ............................................................................... 132
Faksowanie za pomocą skanera płaskiego .............................................................. 133
Wysyłanie faksów z podajnika dokumentów ............................................................ 134
Korzystanie z kodów szybkiego wybierania i kodów wybierania grupowego .............. 135
Wysyłanie faksu za pomocą oprogramowania (Windows) ........................................ 135
Wysyłanie faksu poprzez wybranie numeru z telefonu podłączonego do linii faksu ...... 136
Wysyłanie faksu z potwierdzeniem ......................................................................... 137
Ustawienie opóźnienia wysyłania faksu ................................................................... 137
Wysyłanie faksu złożonego z dokumentu elektronicznego i papierowego ................... 138
Korzystanie z kodów dostępu, kart kredytowych i kart telefonicznych .......................... 138

Wysyłanie faksów za granicę .................................................................. 138

Drukowanie faksu ................................................................................................. 139

Ponowne drukowanie faksów .................................................................. 140
Automatyczne drukowanie obu stron odebranych faksów ........................... 141
Drukowanie zapisanego faksu w przypadku włączonej funkcji odbioru
prywatnego ........................................................................................... 141

Odbieranie faksów, gdy dźwięki faksu są słyszalne w połączeniu telefonicznym .......... 142

8 Obsługa i konserwacja ................................................................................................. 143

Użycie narzędzia HP Reconfiguration Utility do zmiany połączenia urządzenia (Windows) .......... 144
Konfigurowanie bezpośredniego drukowania bezprzewodowego HP ........................................ 145
Korzystanie aplikacji dostępnych w ramach Usług sieciowych HP .............................................. 146

PLWW

vii

background image

Konfigurowanie ustawień sieci IP ........................................................................................... 147

Oświadczenie dotyczące udostępniania drukarki ..................................................... 147
Wyświetlanie lub zmiana ustawień sieciowych ......................................................... 147
Ręczna konfiguracja parametrów TCP/IP IPv4 z panelu sterowania urządzenia ........... 147
Zmiana nazwy urządzenia w sieci .......................................................................... 148
Ustawienia szybkości łącza i dupleksu .................................................................... 149

Przybornik urządzeń HP (Windows) ....................................................................................... 150
HP Utility dla systemu Mac OS X ............................................................................................ 153

Otwieranie aplikacji HP Utility ................................................................................ 153
Funkcje HP Utility .................................................................................................. 153

Korzystanie z oprogramowania HP Web Jetadmin ................................................................... 154
Ustawienia ekonomiczne ...................................................................................................... 155

Drukowanie przy użyciu ustawienia EconoMode ...................................................... 155
Ustawienie opóźnienia przejścia w tryb uśpienia ...................................................... 155
Ustawianie opóźnienia automatycznego wyłączania zasilania ................................... 156

Funkcje zabezpieczeń urządzenia ......................................................................................... 157

Blokowanie urządzenia ......................................................................................... 157
Ustawianie lub zmiana hasła urządzenia ................................................................. 157

Aktualizacja oprogramowania sprzętowego ........................................................................... 158

Ręczna aktualizacja oprogramowania sprzętowego .................................................. 158
Konfiguracja urządzenia do automatycznej aktualizacji oprogramowania
sprzętowego ........................................................................................................ 158

9 Rozwiązywanie problemów ......................................................................................... 159

Lista kontrolna rozwiązywania problemów .............................................................................. 160

Krok 1: Sprawdzenie, czy produkt jest prawidłowo skonfigurowany ........................... 160
Krok 2: Sprawdzanie połączenia przewodowego lub bezprzewodowego ................... 160
Krok 3: Sprawdzenie, czy na panelu sterowania są wyświetlane komunikaty
o błędach ............................................................................................................ 161
Krok 4: Sprawdzenie papieru ................................................................................. 161
Krok 5: Sprawdzenie oprogramowania ................................................................... 161
Krok 6: Testowanie funkcji drukowania .................................................................... 162
Krok 7: Testowanie funkcji kopiowania .................................................................... 162
Krok 8: Przetestuj funkcje faksu ............................................................................... 162
Krok 9: Sprawdzenie kasety z tonerem .................................................................... 162
Krok 10: Próba wysłania zadania drukowania z komputera ...................................... 163
Krok 11: Sprawdzenie, czy urządzenie jest podłączone do sieci ................................ 163

Przywracanie domyślnych ustawień fabrycznych ..................................................................... 164
System pomocy panelu sterowania ......................................................................................... 165
Papier jest podawany nieprawidłowo lub zacina się ................................................................ 166

Urządzenie nie pobiera papieru ............................................................................. 166

viii

PLWW

background image

Urządzenie pobiera kilka arkuszy papieru ............................................................... 166
Podajnik dokumentów zacina się, marszczy papier lub pobiera na raz więcej arkuszy
papieru ................................................................................................................ 167
Zapobieganie zacięciom papieru w podajnikach papieru .......................................... 167

Usuwanie zacięć .................................................................................................................. 168

Miejsca zacięć papieru ......................................................................................... 168
Usuń zacięty papier z podajnika dokumentów .......................................................... 169
Usuwanie zacięć w obszarze pojemnika wydruków .................................................. 171
Usuwanie zacięć w podajniku 1 ............................................................................. 173
Usuwanie zacięć w podajniku 2 i 3 (dodatkowym) ................................................... 176
Usuwanie zacięć z utrwalacza ............................................................................... 180
Usuwanie zacięć papieru w obszarze dupleksera ..................................................... 182

Poprawianie jakości druku .................................................................................................... 184

Drukowanie dokumentu z innego programu ............................................................. 184
Ustawianie rodzaju papieru dla zadania drukowania ............................................... 184

Sprawdzenie ustawienia rodzaju papieru (Windows) ................................. 184
Sprawdzenie ustawienia rodzaju papieru (Mac OS X) ................................ 185

Sprawdź stan kasety z tonerem. ............................................................................. 185
Drukowanie strony czyszczącej .............................................................................. 185
Wizualne sprawdzenie kasety z tonerem ................................................................. 186
Sprawdzenie papieru i środowiska drukowania ........................................................ 186

Należy używać tylko papieru zgodnego ze specyfikacjami firmy HP ............ 186
Sprawdź środowisko pracy urządzenia .................................................... 186

Sprawdź ustawienia trybu EconoMode .................................................................... 187
Używanie innego sterownika druku ......................................................................... 187

Poprawianie jakości druku .................................................................................................... 189

Sprawdzanie czystości szyby skanera (kurz i smugi) ................................................. 189
Sprawdzenie ustawień papieru ............................................................................... 190
Optymalizacja dla tekstu lub obrazów ..................................................................... 190
Kopiowanie od krawędzi do krawędzi .................................................................... 191
Czyszczenie rolek pobierających i wkładki rozdzielającej w podajniku dokumentów . . . 191

Poprawianie jakości skanowania ........................................................................................... 193

Sprawdzanie czystości szyby skanera (kurz i smugi) ................................................. 193
Czyszczenie rolek pobierających i wkładki rozdzielającej w podajniku dokumentów . . . 194

Poprawianie jakości faksu ..................................................................................................... 196

Sprawdzanie czystości szyby skanera (kurz i smugi) ................................................. 196
Sprawdzenie ustawienia rozdzielczości faksów wysyłanych ....................................... 197
Sprawdzenie ustawienia korekcji błędów ................................................................ 198
Wysłanie do innego urządzenia faksowego ............................................................. 198
Czyszczenie rolek pobierających i wkładki rozdzielającej w podajniku dokumentów . . . 198
Sprawdzenie ustawienia dopasowania do strony ...................................................... 199

PLWW

ix

background image

Sprawdzenie urządzenia faksowego nadawcy ......................................................... 199

Strony nie są drukowane lub drukowanie jest spowolnione ....................................................... 200

Urządzenie nie drukuje .......................................................................................... 200
Urządzenie drukuje bardzo wolno. ......................................................................... 201

Rozwiązywanie problemów z drukiem z urządzenia USB ......................................................... 202

Po podłączeniu napędu flash USB nie wyświetla się menu napędu flash USB ............... 202
Urządzenie nie drukuje plików z urządzenia USB ..................................................... 202
Pliku, który chcesz wydrukować, nie ma w menu napędu flash USB ............................ 203

Rozwiązywanie problemów z faksowaniem ............................................................................ 204

Lista kontrolna przy rozwiązywaniu problemów z faksem .......................................... 204
Wykonanie testu diagnostycznego faksu .................................................................. 206
Raport śledzenia faksu ........................................................................................... 207
Drukowanie raportu błędów faksu ........................................................................... 207

Drukowanie wszystkich raportów faksu ..................................................... 207
Drukowanie pojedynczych raportów faksu ................................................ 208
Ustawianie raportu błędów faksowania .................................................... 208

Ustawianie trybu korekcji błędów faksu ................................................................... 208
Zmiana szybkości faksowania ................................................................................ 209
Rozwiązywanie problemów z wysyłaniem faksów .................................................... 209

Na panelu sterowania jest wyświetlony komunikat o błędzie ....................... 209

Pojawia się komunikat Błąd komunikacji .................................... 209
Brak s. centr. .......................................................................... 210
Pojawia się komunikat Faks zajęty. ........................................... 211
Pojawia się komunikat Brak sygnału odpowiedzi faksu ................ 211
Zacięcie papieru w podajniku dokumentów ............................... 212
Pojawia się komunikat Pamięć faksu jest pełna ........................... 212
Błąd skanera .......................................................................... 212

Na panelu sterowania jest wyświetlany komunikat Gotowe bez próby
wysłania faksu ....................................................................................... 213
Na panelu sterowania jest wyświetlany komunikat „Zapisywanie strony 1”
i nic się nie dzieje .................................................................................. 213
Można odbierać faksy, ale nie można ich wysyłać .................................... 213
Urządzenie jest zabezpieczone hasłem .................................................... 214
Nie można korzystać z funkcji faksu w panelu sterowania .......................... 214
Nie można korzystać z kodów szybkiego wybierania ................................ 214
Nie można korzystać z kodów grupowego wybierania .............................. 214
Odbieranie zarejestrowanego komunikatu o błędzie od operatora podczas
próby wysłania faksu .............................................................................. 215
Nie można wysłać faksu po podłączeniu telefonu do urządzenia ................ 215

Rozwiązywanie problemów z odbieraniem faksów ................................................... 216

Faks nie odpowiada ............................................................................... 216

x

PLWW

background image

Faks ma dedykowaną linię telefoniczną ..................................... 216
Do urządzenia jest podłączona automatyczna sekretarka ............ 216
Ustawienie Tryb odbierania połączeń ma wartość Ręczny ........... 217
Na linii faksu jest dostępna poczta głosowa ............................... 217
Urządzenie jest podłączone do usługi telefonii DSL. .................... 218
Urządzenie korzysta z faksu za pośrednictwem protokołu IP lub
usługi telefonii VoIP ................................................................. 218

Na panelu sterowania jest wyświetlony komunikat o błędzie ....................... 218

Nastąpi wyświetlenie komunikatu Nie wykryto faksu.. ................. 218
Pojawia się komunikat Błąd komunikacji .................................... 219
Pojawia się komunikat Pamięć faksu jest pełna ........................... 219
Pojawia się komunikat Faks zajęty. ........................................... 220

Faks jest odbierany, ale nie jest drukowany ............................................... 220

Funkcja Odb. pryw. jest włączona ............................................ 220

Nadawca odbiera sygnał zajętości .......................................................... 220

Do urządzenia jest podłączony zestaw słuchawkowy .................. 220
Jest używany rozdzielacz linii telefonicznej ................................ 221

Brak s. centr. ......................................................................................... 221
Nie można wysłać lub odebrać faksu na linii PBX ...................................... 221

Rozwiązywanie ogólnych problemów z faksowaniem ............................................... 221

Wolne wysyłanie faksów ........................................................................ 221
Niska jakość faksu ................................................................................. 222
Faksy są obcięte lub drukowane na dwóch stronach ................................... 223

Rozwiązywanie ogólnych problemów z połączeniem USB ........................................................ 224
Rozwiązywanie problemów z siecią przewodową ................................................................... 225

Złe połączenie fizyczne ......................................................................................... 225
Komputer używa błędnego adresu IP urządzenia ...................................................... 225
Komputer nie może skomunikować się z urządzeniem ............................................... 226
Urządzenie korzysta z nieodpowiednich ustawień łącza i dupleksu dla komunikacji
z siecią ................................................................................................................ 226
Nowe programy mogły spowodować problemy ze zgodnością .................................. 226
Komputer lub stacja robocza mogą być błędnie skonfigurowane ................................ 226
Urządzenie zostało wyłączone lub w inne ustawienia sieci są błędne ......................... 226

Rozwiązywanie problemów z siecią bezprzewodową .............................................................. 227

Lista kontrolna konfiguracji łączności bezprzewodowej ............................................. 227
Po skonfigurowaniu łączności bezprzewodowej urządzenie nie drukuje ...................... 228
Urządzenie nie drukuje, a na komputerze jest zainstalowane zewnętrzne
oprogramowanie zapory ....................................................................................... 228
Po zmianie miejsca routera bezprzewodowego lub urządzenia połączenie
bezprzewodowe nie działa .................................................................................... 228
Nie można podłączyć większej liczby komputerów do urządzenia bezprzewodowego 229

PLWW

xi

background image

Urządzenie bezprzewodowe traci łączność po podłączeniu do sieci VPN ................... 229
Sieci nie ma na liście sieci bezprzewodowych ......................................................... 229
Sieć bezprzewodowa nie działa ............................................................................ 229
Przeprowadzanie testu diagnostycznego sieci bezprzewodowej ................................. 230
Ograniczanie zakłóceń w sieci bezprzewodowej ..................................................... 230

Rozwiązywanie problemów z oprogramowaniem urządzenia w systemie Windows .................... 231

Sterownik druku nie jest widoczny w folderze Drukarki .............................................. 231
Podczas instalowania oprogramowania został wyświetlony komunikat o błędzie .......... 231
Urządzenie jest w trybie gotowości, ale nie drukuje .................................................. 231

Rozwiązywanie problemów z oprogramowaniem w systemie Mac OS X .................................... 233

Sterownik druku nie jest wyświetlany na liście Drukarki i faksy lub Drukarki i skanery .... 233
Nazwa urządzenia nie pojawia się na liście urządzeń Drukarki i faksy lub Drukarki
i skanery .............................................................................................................. 233
Sterownik druku nie konfiguruje automatycznie urządzenia zaznaczonego na liście
Drukarki i faksy lub Drukarki i skanery ..................................................................... 233
Zlecenie drukowania nie zostało wysłane do wybranego urządzenia ......................... 234
Gdy urządzenie jest podłączone przewodem USB, po zaznaczeniu sterownika nie
pojawia się na liście Drukarki i faksy lub Drukarki i skanery. ...................................... 234
Dla urządzenia podłączonego przez port USB używasz standardowego sterownika
druku ................................................................................................................... 235

Usuwanie oprogramowania (Windows) .................................................................................. 236
Usuwanie oprogramowania (Mac OS X) ................................................................................. 237
Rozwiązywanie problemów ze skanowaniem do poczty elektronicznej ...................................... 238

Nie można połączyć się z serwerem poczty elektronicznej. ....................................... 238
Wysłanie wiadomości e-mail nie powiodło się ......................................................... 238
Nie można skanować ............................................................................................ 238

Rozwiązywanie problemów ze skanowaniem do folderu sieciowego ......................................... 239

Skanowanie nie powiodło się ................................................................................. 239

Indeks .............................................................................................................................. 241

xii

PLWW