HP LaserJet Pro MFP M521 series Hjelp

background image

LASERJET PRO MFP

Brukerhåndbok

M521

2

background image
background image

HP LaserJet Pro MFP M521

Brukerhåndbok

background image

Copyright og lisens

© 2014 Copyright Hewlett-Packard

Development Company, L.P.

Reproduksjon, tilpasning eller oversettelse

uten skriftlig tillatelse på forhånd er forbudt,

med unntak av tillatelser gitt under lover om

opphavsrett.

Opplysningene i dette dokumentet kan

endres uten varsel.

De eneste garantiene for HP-produkter og

-tjenester er angitt i uttrykte

garantierklæringer som følger med slike

produkter og tjenester. Ingenting i dette

dokumentet skal oppfattes som en

tilleggsgaranti. HP er ikke ansvarlig for

tekniske eller redaksjonelle feil eller

utelatelser i dette dokumentet.

Edition 1, 10/2014

Delenummer: A8P80-91084

Varemerker

Adobe

®

, Acrobat

®

og PostScript

®

er

varemerker for Adobe Systems Incorporated.

Apple og Apple-logoen er varemerker for

Apple Computer, Inc., registrert i USA og

andre land/regioner. iPod er et varemerke

for Apple Computer, Inc. iPod er bare for

lovlig kopiering eller etter godkjenning fra

rettighetseier. Ikke stjel musikk.

Bluetooth er et varemerke for eieren og

brukes av Hewlett-Packard Company i

henhold til lisens.

Microsoft®, Windows®, Windows® XP og

Windows Vista® er registrerte varemerker

for Microsoft Corporation i USA.

UNIX

®

er et registrert varemerke for Open

Group.

background image

Innhold

1 Kort om produktet ............................................................................................................ 1

Produktsammenligning .............................................................................................................. 2
Produktet sett forfra og bakfra .................................................................................................... 4

Produktet sett forfra ................................................................................................... 4
Produktet sett bakfra .................................................................................................. 5
Grensesnittporter ....................................................................................................... 6
Plassering av serienummer og modellnummer ............................................................... 7

Kontrollpanelet ........................................................................................................................ 8

Kontrollpaneloversikt ................................................................................................. 8
Startskjermbilde på kontrollpanel ................................................................................ 9
Hjelpesystem på kontrollpanelet ................................................................................ 10

Skrive ut produktrapporter ....................................................................................................... 11

2 Papirskuffer ................................................................................................................... 13

Papirstørrelser som støttes ........................................................................................................ 14
Papirtyper som støttes ............................................................................................................. 16
Skuff 1 .................................................................................................................................. 17

Skuffkapasitet og papirretning .................................................................................. 17
Legge i skuff 1 ........................................................................................................ 18

Skuff 2 og tilleggsskuff 3 ......................................................................................................... 20

Skuffkapasitet og papirretning .................................................................................. 20
Legge i skuff 2 og skuff 3 (ekstrautstyr) ....................................................................... 21

Bruke alternativer for utmating av papir .................................................................................... 23

Skrive ut til standard utskuff ...................................................................................... 23
Skrive ut til bakre utskuff ........................................................................................... 23

3 Deler, rekvisita og tilbehør ............................................................................................. 25

Bestille deler, ekstrautstyr og rekvisita ....................................................................................... 26
HPs retningslinjer for rekvisita som ikke er produsert av HP .......................................................... 27
HPs webområde mot forfalskning ............................................................................................. 28
Skrive ut når en tonerkassett har nådd slutten av den beregnede levetiden .................................... 29

NOWW

iii

background image

Aktivere eller deaktivere Svært lav-innstillingen ........................................................... 29

Egenreparasjonsdeler ............................................................................................................. 31
Ekstrautstyr ............................................................................................................................ 33
Tonerkassett .......................................................................................................................... 34

Visning av tonerkassett ............................................................................................. 34
Informasjon om tonerkassett ...................................................................................... 35

Resirkulere tonerkassetten .......................................................................... 35
Lagring av tonerkassetter ........................................................................... 35
HPs retningslinjer for tonerkassetter som ikke er produsert av HP .................... 35

Skifte ut tonerkassetten ............................................................................................. 36

4 Skrive ut ......................................................................................................................... 39

Støttede skriverdrivere (Windows) ............................................................................................ 40

HP Universal Print Driver (UPD) ................................................................................. 40

UPD-installasjonsmodi ............................................................................... 41

Endre innstillinger for utskriftsjobber (Windows) ......................................................................... 42

Prioritet for endring av innstillinger for utskriftsjobber ................................................... 42
Endre innstillinger for alle utskriftsjobber til programvaren lukkes ................................... 42
Endre standardinnstillingene for alle utskriftsjobber ...................................................... 43
Endre konfigurasjonsinnstillingene for produktet .......................................................... 43

Endre innstillingene for utskriftsjobber (Mac OS X) ..................................................................... 44

Prioritet for endring av innstillinger for utskriftsjobber ................................................... 44
Endre innstillingene for alle utskriftsjobber til programvaren lukkes ................................ 44
Endre standardinnstillingene for alle utskriftsjobber ...................................................... 44
Endre konfigurasjonsinnstillingene for produktet .......................................................... 45

Utskriftsoppgaver (Windows) ................................................................................................... 46

Bruke en utskriftssnarvei (Windows) ........................................................................... 46
Opprette utskriftssnarveier (Windows) ........................................................................ 48
Skrive ut på begge sider automatisk (Windows) .......................................................... 51
Skrive ut på begge sider manuelt (Windows) .............................................................. 53
Skrive ut flere sider per ark (Windows) ...................................................................... 57
Velge papirretning (Windows) .................................................................................. 59
Velge papirtype (Windows) ...................................................................................... 61
Skrive ut den første eller den siste siden på annet papir (Windows) ............................... 64
Skalere et dokument til sidestørrelsen (Windows) ........................................................ 67
Lage et hefte (Windows) .......................................................................................... 69
Velge papirstørrelse (Windows) ................................................................................ 70
Velge en egendefinert papirstørrelse (Windows) ......................................................... 70
Skrive ut vannmerker (Windows) ............................................................................... 71
Avbryte en utskriftsjobb (Windows) ........................................................................... 72

Utskriftsoppgaver (Mac OS X) .................................................................................................. 73

iv

NOWW

background image

Bruke en forhåndsinnstilling for utskrift (Mac OS X) ...................................................... 73
Opprette en forhåndsinnstilling for utskrift (Mac OS X) ................................................. 73
Skrive ut på begge sider automatisk (Mac OS X) ........................................................ 74
Skrive ut på begge sider manuelt (Mac OS X) ............................................................. 75
Skrive ut flere sider per ark (Mac OS X) ..................................................................... 75
Velge papirretning (Mac OS X) ................................................................................. 75
Velge papirtype (Mac OS X) .................................................................................... 75
Skrive ut en forside (Mac OS X) ................................................................................ 76
Skalere et dokument til sidestørrelsen (Mac OS X) ....................................................... 76
Lage et hefte (Mac OS X) ......................................................................................... 76
Velge papirstørrelse (Mac OS X) ............................................................................... 77
Velge en egendefinert papirstørrelse (Mac OS X) ........................................................ 77
Skrive ut vannmerker (Mac) ...................................................................................... 77
Avbryte en utskriftsjobb (Mac OS X) .......................................................................... 78

Opprette utskrifter i arkivkvalitet ............................................................................................... 79
Bruke HP ePrint ...................................................................................................................... 80
Bruke AirPrint ........................................................................................................................ 81
Bruke utskrift fra USB-enhet ...................................................................................................... 82

5 Kopiere .......................................................................................................................... 83

Angi nye standardinnstillinger for kopi ...................................................................................... 84
Gjenopprette standardinnstillinger for kopi ................................................................................ 85
Ta en enkeltkopi .................................................................................................................... 86
Ta flere kopier ....................................................................................................................... 87
Kopiere en original med flere sider .......................................................................................... 88
Kopiere identifikasjonskort ...................................................................................................... 89
Sortere en kopieringsjobb ....................................................................................................... 90
Kopiere på begge sider (tosidig) .............................................................................................. 91

Kopiere på begge sider automatisk ........................................................................... 91
Kopiere på begge sider manuelt ............................................................................... 92

Forminske eller forstørre en kopi .............................................................................................. 93
Optimere kopikvaliteten .......................................................................................................... 94
Justere lysstyrken eller mørkheten for kopier ............................................................................... 95
Kopiere i kladdmodus ............................................................................................................. 96
Angi papirstørrelse og -type for kopiering på spesialpapir .......................................................... 97

6 Skanning ........................................................................................................................ 99

Skanne ved hjelp av HP Scan-programvare (Windows) ............................................................. 100
Skanne ved hjelp av HP Scan-programvare (Mac OS X) ........................................................... 101
Skanne til en USB-enhet ........................................................................................................ 102
Konfigurere Skanne til en nettverksmappe og Skanne til e-post ................................................... 103

NOWW

v

background image

Konfigurere funksjonen for skanning til nettverksmappe .............................................. 103
Konfigurere funksjonen for skanning til e-post ........................................................... 103

Skanne til en nettverksmappe ................................................................................................. 105
Skanne til e-post ................................................................................................................... 106
Skanne ved hjelp av annen programvare ................................................................................ 107

Skanne fra et TWAIN-kompatibelt program (Windows) .............................................. 107
Skanne fra et WIA-kompatibelt program (Windows) .................................................. 107

7 Faks ............................................................................................................................. 109

Konfigurere produktet for faks ................................................................................................ 110

Koble faksporten til en telefonlinje ........................................................................... 110
Koble til andre enheter .......................................................................................... 110

Konfigurere en faks med en telefonsvarer .................................................. 111
Konfigurere faksen med en tilleggstelefon .................................................. 112

Konfigurere en frittstående faks ............................................................................... 113
Konfigurere klokkeslettet, datoen og hodet for faksen ................................................. 113

Bruke kontrollpanelet til å angi klokkeslett, dato og topptekst for faks ............ 113
Bruke HPs veiviser for faksoppsett til å angi klokkeslett, dato og topptekst for
faks (Windows) ...................................................................................... 114

Bruke nummerlisten .............................................................................................................. 115

Opprette og redigere kortnumre .............................................................................. 115
Opprette og redigere oppføringer for gruppeoppringing ........................................... 115
Slette kortnumre .................................................................................................... 116
Slette oppføringer for gruppeoppringing .................................................................. 116

Konfigurere innstillinger for sending av faks ............................................................................ 117

Angi spesielle ringesymboler og -alternativer ............................................................ 117

Angi et oppringingsprefiks ...................................................................... 117

Angi registrering av summetone .............................................................................. 118

Tone- eller pulsoppringing ....................................................................... 118

Angi alternativer for automatisk ny oppringing .......................................................... 118
Angi lys/mørke og oppløsning ............................................................................... 119

Angi standardinnstillingen for lys/mørke (kontrast) ..................................... 119
Angi innstillinger for oppløsning ............................................................... 119

Angi faktureringskoder .......................................................................................... 120

Konfigurere faksinnstillinger for mottak .................................................................................... 122

Angi videresending av fakser ................................................................................. 122
Angi svarmodusen ................................................................................................. 122
Blokkere eller oppheve blokkeringen av faksnumre .................................................... 123
Angi antallet ringesignaler før svar .......................................................................... 123
Angi distinktiv ringegjenkjenning ............................................................................. 124
Bruke automatisk forminskning for innkommende fakser ............................................. 125

vi

NOWW

background image

Angi innstillinger for å skrive ut fakser på nytt ........................................................... 125
Angi fakslydvolumet .............................................................................................. 126

Angi alarmvolumet, telefonlinjevolumet og ringevolumet .............................. 126

Angi at mottatte fakser skal stemples ........................................................................ 126
Angi funksjonen for privat mottak ............................................................................ 126

Angi faksspørring ................................................................................................................. 127
Bruke faksfunksjonen ............................................................................................................ 128

Støttede faksprogrammer ....................................................................................... 128
Avbryte en faks ..................................................................................................... 128

Avbryte den gjeldende faksen .................................................................. 128
Avbryte en faksjobb som venter ............................................................... 129

Slette fakser fra minnet ........................................................................................... 129
Bruke faks på et DSL-, PBX- eller ISDN-system ............................................................ 129

DSL ...................................................................................................... 130
PBX ...................................................................................................... 130
ISDN .................................................................................................... 130

Bruke faks på en VoIP-tjeneste ................................................................................. 130
Innholdet i faksminnet bevares ved strømtap ............................................................. 131
Sikkerhetsproblemer ved kobling av interne nettverk til offentlige telefonlinjer ................ 131
Fakse fra planskanneren ........................................................................................ 131
Fakse fra dokumentmateren .................................................................................... 132
Bruke kortnumre og oppføringer for gruppeoppringing .............................................. 133
Sende en faks fra programvaren (Windows) ............................................................. 133
Sende en faks ved å ringe fra en telefon som er koblet til fakslinjen ............................. 134
Sende en faks med bekreftelse ................................................................................ 135
Planlegge en faks som skal sendes senere ................................................................ 135
Send en faks som kombinerer et elektronisk dokument og et papirdokument ................. 136
Bruke tilgangskoder, kredittkort eller telefonkort ........................................................ 136

Sende fakser utenlands ........................................................................... 136

Skrive ut en faks .................................................................................................... 137

Skrive ut en faks på nytt .......................................................................... 138
Skrive ut på begge sider automatisk på mottatte fakser ............................... 139
Skrive ut en lagret faks når funksjonen for privat mottak er aktivert ............... 139

Motta fakser når du hører fakstoner på telefonlinjen .................................................. 139

8 Administrere og vedlikeholde ....................................................................................... 141

Bruke HP Reconfiguration Utility for å endre produkttilkoblingen (Windows) ................................ 142
Konfigurere HP direkte trådløs utskrift ..................................................................................... 143
Bruke programmer fra HPs webtjenester .................................................................................. 144
Konfigurere IP-nettverksinnstillinger ......................................................................................... 145

Ansvarsfraskrivelse for skriverdeling ........................................................................ 145

NOWW

vii

background image

Vise eller endre nettverksinnstillinger ........................................................................ 145
Konfigurere IPv4 TCP/IP-parametere manuelt fra kontrollpanelet ................................. 145
Gi produktet nytt navn i nettverket ........................................................................... 146
Innstillinger for koblingshastighet og tosidig utskrift .................................................... 147

HP Device Toolbox (Windows) .............................................................................................. 148
HP Utility for Mac OS X ........................................................................................................ 150

Åpne HP Utility ..................................................................................................... 150
HP Utility-funksjoner ............................................................................................... 150

Bruke HP Web Jetadmin-programvare .................................................................................... 151
Innstillinger for økonomisk bruk .............................................................................................. 152

Skrive ut med EconoMode ...................................................................................... 152
Angi Dvaleforsinkelse ............................................................................................ 152
Angi forsinkelse for å slå av automatisk ................................................................... 153

Sikkerhetsfunksjoner for produktet .......................................................................................... 154

Låse produktet ...................................................................................................... 154
Angi eller endre produktpassordet ........................................................................... 154

Oppgradere fastvaren .......................................................................................................... 155

Oppgradere fastvaren manuelt ............................................................................... 155
Angi at produktet skal oppgradere fastvaren automatisk ............................................ 155

9 Problemløsing .............................................................................................................. 157

Sjekkliste for problemløsning ................................................................................................. 158

Trinn 1: Kontroller at produktet er satt opp på riktig måte ........................................... 158
Trinn 2: Kontroller den kablede eller trådløse tilkoblingen .......................................... 158
Trinn 3: Se om det vises feilmeldinger på kontrollpanelet ........................................... 159
Trinn 4: Kontroller papiret ...................................................................................... 159
Trinn 5: Kontroller programvaren ............................................................................ 159
Trinn 6: Test utskriftsfunksjonen ............................................................................... 159
Trinn 7: Test kopieringsfunksjonen ........................................................................... 160
Trinn 8: Test faksfunksjonaliteten ............................................................................. 160
Trinn 9: Kontroller tonerkassetten ............................................................................ 160
Trinn 10: Prøv å sende en utskriftsjobb fra en datamaskin .......................................... 160
Trinn 11: Kontroller at produktet er koblet til nettverket ............................................... 160

Gjenopprette standardinnstillingene ....................................................................................... 161
Hjelpesystem på kontrollpanelet ............................................................................................. 162
Papiret mates på feil måte eller kjører seg fast ......................................................................... 163

Produktet henter ikke papir ..................................................................................... 163
Produktet henter flere papirark samtidig ................................................................... 163
Dokumentmateren produserer papirstopp, forskyver papiret eller drar inn flere
papirark .............................................................................................................. 164
Forhindre fastkjørt papir fra papirskuffene ................................................................ 164

viii

NOWW

background image

Fjerne fastkjørt papir ............................................................................................................ 165

Steder for fastkjørt papir ........................................................................................ 165
Fjerne fastkjørt papir fra dokumentmateren ............................................................... 166
Fjerne fastkjørt papir i utskuffområdet ...................................................................... 168
Fjerne fastkjørt papir i skuff 1 ................................................................................. 170
Fjerne fastkjørt papir fra skuff 2 eller skuff 3 (ekstrautstyr) ........................................... 173
Fjerne fastkjørt papir i varmeelementet ..................................................................... 177
Fjerne fastkjørt papir i tosidigenheten ...................................................................... 179

Forbedre utskriftskvaliteten ..................................................................................................... 181

Skrive ut fra et annet program ................................................................................ 181
Angi innstillingen for papirtype for utskriftsjobben ..................................................... 181

Kontrollere papirtypeinnstillingen (Windows) ............................................. 181
Kontrollere papirtypeinnstillingen (Mac OS X) ............................................ 182

Kontrollere tonerkassettstatusen ............................................................................... 182
Skrive ut et renseark .............................................................................................. 182
Kontrollere tonerkassetten visuelt ............................................................................. 183
Kontrollere papiret og utskriftsmiljøet ....................................................................... 183

Bruke papir som oppfyller HPs spesifikasjoner ........................................... 183
Kontrollere produktmiljøet ........................................................................ 183

Kontrollere EconoMode-innstillingene ....................................................................... 184
Prøve en annen skriverdriver ................................................................................... 184

Forbedre kopikvaliteten ......................................................................................................... 186

Kontroller at det ikke er smuss eller flekker på skannerglasset ..................................... 186
Kontrollere papirinnstillingene ................................................................................. 187
Optimalisere for tekst eller bilder ............................................................................. 187
Kant til kant-kopiering ............................................................................................ 188
Rengjøre matervalsene og skilleputen i dokumentmateren ........................................... 188

Forbedre skannekvaliteten ..................................................................................................... 190

Kontroller at det ikke er smuss eller flekker på skannerglasset ..................................... 190
Rengjøre matervalsene og skilleputen i dokumentmateren ........................................... 191

Forbedre fakskvaliteten ......................................................................................................... 193

Kontroller at det ikke er smuss eller flekker på skannerglasset ..................................... 193
Kontrollere oppløsningsinnstillingen for sending av faks ............................................. 194
Kontrollere innstillingen for feilretting ....................................................................... 195
Sende til en annen faksmaskin ................................................................................ 195
Rengjøre matervalsene og skilleputen i dokumentmateren ........................................... 195
Kontrollere innstillingen for Tilpass til side ................................................................. 196
Kontrollere avsenderens faksmaskin ......................................................................... 196

Produktet skriver ikke ut eller skriver ut for sakte ....................................................................... 197

Produktet skriver ikke ut .......................................................................................... 197
Produktet skriver ut for sakte ................................................................................... 198

NOWW

ix

background image

Løse problemer med utskrift fra USB-enhet ............................................................................... 199

Minnepinne-menyen åpnes ikke når du setter inn USB-stasjonen. ................................. 199
Filen skrives ikke ut fra USB-enheten ........................................................................ 199
Filen du vil skrive ut, står ikke oppført på Minnepinne-menyen .................................... 199

Løse faksproblemer ............................................................................................................... 200

Sjekkliste for å løse faksproblemer ........................................................................... 200
Utføre en fakdiagnosestest ...................................................................................... 202
Fakssporingsrapport .............................................................................................. 203
Utskrift av faksfeilrapport ........................................................................................ 203

Skrive ut alle faksrapporter ...................................................................... 203
Skrive ut faksrapporter enkeltvis ............................................................... 203
Angi faksfeilrapport ................................................................................ 204

Angi modus for faksfeilretting ................................................................................. 204
Endre fakshastighet ............................................................................................... 204
Løse problemer med å sende fakser ......................................................................... 205

Det vises en feilmelding på kontrollpanelet ................................................ 205

Meldingen Kommunikasjonsfeil vises ......................................... 205
Ingen summetone .................................................................... 206
Meldingen Faks opptatt vises .................................................... 206
Meldingen Faks svarer ikke vises ............................................... 207
Fastkjørt papir i dokumentmateren ............................................. 207
Meldingen Fakslager er fullt vises .............................................. 208
Skannerfeil ............................................................................. 208

Kontrollpanelet viser meldingen Klar uten at det blir gjort forsøk på å sende
faksen ................................................................................................... 208
Kontrollpanelet viser meldingen "Lagrer side 1", og fortsetter ikke etter den
meldingen ............................................................................................. 209
Fakser kan mottas, men ikke sendes ......................................................... 209
Produktet er passordbeskyttet ................................................................... 209
Kan ikke bruke faksfunksjoner fra kontrollpanelet ....................................... 209
Kan ikke bruke kortnumre ........................................................................ 210
Kan ikke bruke gruppeoppringinger ......................................................... 210
Mottak av en innspilt feilmelding fra telefonselskapet ved forsøk på å sende
en faks .................................................................................................. 210
Kan ikke sende en faks når en telefon er koblet til produktet ........................ 211

Løse problemer med å motta fakser ......................................................................... 211

Faksen svarer ikke .................................................................................. 211

Faksen har en dedikert telefonlinje ............................................ 211
En telefonsvarer er koblet til produktet ........................................ 212
Innstillingen Svarmodus er satt til innstillingen Manuell ................. 212
Talepost er tilgjengelig på fakslinjen .......................................... 213

x

NOWW

background image

Produktet er koblet til en DSL-telefontjeneste ................................ 213
Produktet bruker en faksetjeneste via IP- eller VoIP-telefon ............. 213

Det vises en feilmelding på kontrollpanelet ................................................ 214

Meldingen Ingen faks reg. vises. ............................................... 214
Meldingen Kommunikasjonsfeil vises ......................................... 214
Meldingen Fakslager er fullt vises .............................................. 215
Meldingen Faks opptatt vises .................................................... 215

En faks mottas, men skrives ikke ut ........................................................... 216

Funksjonen Privat mottak er på .................................................. 216

Avsenderen får opptattsignal ................................................................... 216

Et håndsett er koblet til produktet ............................................... 216
En telefonlinjedeler er i bruk ..................................................... 216

Ingen summetone ................................................................................... 216
Kan ikke sende eller motta en faks på en PBX-linje ...................................... 216

Løse generelle faksproblemer .................................................................................. 217

Det går tregt å sende faks ....................................................................... 217
Fakskvaliteten er dårlig ........................................................................... 218
Faksen kutter av deler av kopien eller skriver på to sider ............................. 218

Løse problemer med USB-tilkobling ......................................................................................... 220
Løse problemer med det kablede nettverket ............................................................................. 221

Dårlig fysisk tilkobling ............................................................................................ 221
Datamaskinen bruker feil IP-adresse for produktet ...................................................... 221
Datamaskinen kan ikke kommunisere med produktet .................................................. 222
Produktet bruker feil nettverksinnstillinger for kobling og tosidig utskrift ......................... 222
Ny programvare kan føre til kompatibilitetsproblemer ................................................ 222
Datamaskinen eller arbeidsstasjonen er kanskje ikke riktig konfigurert ......................... 222
Produktet er deaktivert, eller andre nettverksinnstillinger er feil .................................... 222

Løse problemer med det trådløse nettverket ............................................................................. 223

Sjekkliste for trådløs tilkobling ................................................................................. 223
Produktet skriver ikke ut etter at trådløskonfigureringen er fullført ................................. 224
Produktet skriver ikke ut, og det er installert en tredjeparts brannmur på datamaskinen . . 224
Den trådløse tilkoblingen fungerer ikke etter at den trådløse ruteren eller produktet ble
flyttet ................................................................................................................... 224
Kan ikke koble flere datamaskiner til det trådløse produktet ........................................ 224
Det trådløse produktet mister forbindelsen når det er koblet til et VPN (Virtual Private
Network) .............................................................................................................. 225
Nettverket står ikke oppført i listen over trådløse nettverk ............................................ 225
Det trådløse nettverket fungerer ikke ........................................................................ 225
Utføre en diagnosetest for trådløst nettverk ............................................................... 226
Få mindre interferens i et trådløst nettverk ................................................................. 226

Løse programvareproblemer for produktet med Windows ......................................................... 227

NOWW

xi

background image

Det vises ingen skriverdriver for produktet i Skriver-mappen ........................................ 227
Det ble vist en feilmelding da programvaren ble installert ........................................... 227
Produktet er i Klar-modus, men ingenting skrives ut .................................................... 227

Løse programvareproblemer for produktet med Mac OS X ........................................................ 229

Skriverdriveren står ikke i listen Utskrift og faks eller Utskrift og skanning ...................... 229
Produktnavnet står ikke på produktoversikten i listen Utskrift og faks eller Utskrift og
skanning .............................................................................................................. 229
Skriverdriveren setter ikke automatisk opp det valgte produktet i listen Utskrift og faks
eller Utskrift og skanning ........................................................................................ 229
En utskriftsjobb ble ikke sendt til ønsket produkt ........................................................ 230
Når du kobler til med en USB-kabel, vises ikke produktet i listen Utskrift og faks eller
Utskrift og skanning etter at driveren er valgt ............................................................ 230
Du bruker en generell skriverdriver sammen med en USB-tilkobling .............................. 231

Fjerne programvare (Windows) ............................................................................................. 232
Fjerne programvare (Mac OS X) ............................................................................................ 233
Løse problemer med skanning til e-post ................................................................................... 234

Kan ikke koble til e-postserveren ............................................................................. 234
E-posten mislyktes .................................................................................................. 234
Kan ikke skanne .................................................................................................... 234

Løse problemer med skanning til nettverksmappe ..................................................................... 235

Skanningen mislyktes ............................................................................................. 235

Stikkordregister ................................................................................................................ 237

xii

NOWW