HP LaserJet Pro MFP M521 series Help

background image

LASERJET PRO MFP

Gebruikershandleiding

M521

2

background image
background image

HP LaserJet Pro MFP M521

Gebruikershandleiding

background image

Copyright en licentie

© 2014 Copyright Hewlett-Packard

Development Company, L.P.

Verveelvoudiging, bewerking en vertaling

zonder voorafgaande schriftelijke

toestemming zijn verboden, behalve zoals

toegestaan door het auteursrecht.

De informatie in dit document kan zonder

vooraankondiging worden gewijzigd.

De enige garantie voor producten en

services van HP wordt uiteengezet in de

garantieverklaring die bij dergelijke

producten en services wordt geleverd. Niets

in deze verklaring mag worden opgevat als

een aanvullende garantie. HP is niet

aansprakelijk voor technische of

redactionele fouten of weglatingen in deze

verklaring.

Edition 1, 10/2014

Onderdeelnummer: A8P80-91083

Handelsmerken

Adobe

®

, Acrobat

®

en PostScript

®

zijn

handelsmerken van Adobe Systems

Incorporated.

Apple en het Apple-logo zijn handelsmerken

van Apple Computer, Inc., geregistreerd in

de VS en andere landen/regio's. iPod is een

handelsmerk van Apple Computer, Inc. iPod

is uitsluitend bedoeld voor legaal of door de

rechthebbende geautoriseerd kopiëren. Steel

geen muziek.

Bluetooth is een handelsmerk dat eigendom

is van de eigenaar en door Hewlett-Packard

Company onder licentie wordt gebruikt.

Microsoft®, Windows®, Windows® XP en

Windows Vista® zijn in de Verenigde

Staten gedeponeerde handelsmerken van

Microsoft Corporation.

UNIX

®

is een gedeponeerd handelsmerk van

The Open Group.

background image

Inhoudsopgave

1 Inleiding ........................................................................................................................... 1

Productvergelijking ................................................................................................................... 2
Productweergaven ................................................................................................................... 4

Vooraanzicht van apparaat ........................................................................................ 4
Achteraanzicht van apparaat ..................................................................................... 5
Interfacepoorten ........................................................................................................ 6
Locatie van serienummer en modelnummer ................................................................... 7

Bedieningspaneel ..................................................................................................................... 8

Indeling van het bedieningspaneel .............................................................................. 8
Beginscherm bedieningspaneel ................................................................................... 9
Help-systeem op het bedieningspaneel ....................................................................... 10

Apparaatrapporten afdrukken ................................................................................................. 11

2 Papierladen .................................................................................................................... 13

Ondersteunde papierformaten ................................................................................................. 14
Ondersteunde papiersoorten ................................................................................................... 16
Lade 1 .................................................................................................................................. 17

Ladecapaciteit en afdrukrichting van het papier .......................................................... 17
Lade 1 vullen .......................................................................................................... 18

Lade 2 en optionele lade 3 ..................................................................................................... 20

Ladecapaciteit en afdrukrichting van het papier .......................................................... 20
Vul lade 2 en de optionele lade 3 ............................................................................. 21

Gebruik van de opties voor papieruitvoer ................................................................................. 23

Afdrukken naar de standaarduitvoerbak .................................................................... 23
Afdrukken naar de achterste uitvoerbak ..................................................................... 23

3 Onderdelen, benodigdheden en accessoires .................................................................... 25

Onderdelen, accessoires en benodigdheden bestellen ................................................................ 26
Beleid van HP ten aanzien van benodigdheden van derden ........................................................ 27
Anti-namaakwebsite van HP .................................................................................................... 28
Afdrukken wanneer een tonercartridge het einde van de geschatte levensduur heeft bereikt ............ 29

NLWW

iii

background image

De instelling Vrijwel leeg in- of uitschakelen ................................................................ 29

Zelfreparatie-onderdelen voor de klant ..................................................................................... 31
Accessoires ........................................................................................................................... 33
Tonercartridge ....................................................................................................................... 34

Afbeelding van tonercartridge .................................................................................. 34
Informatie over tonercartridges ................................................................................. 35

Tonercartridge recyclen ............................................................................ 35
Bewaren van tonercartridges ..................................................................... 35
Beleid van HP ten aanzien van tonercartridges die niet van HP zijn ................ 35

De tonercartridge vervangen .................................................................................... 36

4 Afdrukken ...................................................................................................................... 39

Ondersteunde printerdrivers (Windows) .................................................................................... 40

HP Universal Print Driver (UPD) ................................................................................. 40

Installatiemodi UPD .................................................................................. 41

Instellingen van de afdruktaak wijzigen (Windows) .................................................................... 42

Prioriteit voor wijzigen instellingen afdruktaak ............................................................ 42
De instellingen voor alle afdruktaken wijzigen totdat het softwareprogramma wordt
gesloten ................................................................................................................. 42
De standaardinstellingen voor alle afdruktaken wijzigen .............................................. 43
De configuratie-instellingen van het product wijzigen ................................................... 43

Instellingen van de afdruktaak wijzigen (Mac OS X) ................................................................... 44

Prioriteit voor wijzigen instellingen afdruktaak ............................................................ 44
De instellingen voor alle afdruktaken wijzigen totdat het softwareprogramma wordt
gesloten ................................................................................................................. 44
De standaardinstellingen voor alle afdruktaken wijzigen .............................................. 45
De configuratie-instellingen van het product wijzigen ................................................... 45

Afdruktaken (Windows) .......................................................................................................... 46

Een afdruksnelkoppeling gebruiken (Windows) ........................................................... 46
Een afdruksnelkoppeling maken (Windows) ............................................................... 48
Automatisch dubbelzijdig afdrukken (Windows) ......................................................... 51
Handmatig dubbelzijdig afdrukken (Windows) ........................................................... 53
Meerdere pagina's per vel afdrukken (Windows) ........................................................ 57
De afdrukrichting selecteren (Windows) ..................................................................... 59
De papiersoort selecteren (Windows) ........................................................................ 61
De eerste of laatste pagina op ander papier afdrukken (Windows) ............................... 64
De schaal van een document aanpassen aan het papierformaat (Windows) ................... 67
Een brochure maken (Windows) ............................................................................... 69
Het papierformaat selecteren (Windows) ................................................................... 70
Een aangepast papierformaat selecteren (Windows) ................................................... 70
Watermerken afdrukken (Windows) .......................................................................... 71

iv

NLWW

background image

Een afdruktaak annuleren (Windows) ........................................................................ 72

Afdruktaken (Mac OS X) ......................................................................................................... 73

Een afdrukvoorinstelling gebruiken (Mac OS X) .......................................................... 73
Een afdrukvoorinstelling maken (Mac OS X) ............................................................... 73
Automatisch dubbelzijdig afdrukken (Mac OS X) ........................................................ 74
Handmatig dubbelzijdig afdrukken (Mac OS X) .......................................................... 75
Meerdere pagina's per vel afdrukken (Mac OS X) ....................................................... 75
De afdrukrichting selecteren (Mac OS X) .................................................................... 75
De papiersoort selecteren (Mac OS X) ....................................................................... 76
Een voorblad afdrukken (Mac OS X) ......................................................................... 76
Een document aanpassen aan paginagrootte (Mac OS X) ............................................ 76
Een brochure maken (Mac OS X) .............................................................................. 77
Het papierformaat selecteren (Mac OS X) .................................................................. 77
Een aangepast papierformaat selecteren (Mac OS X) .................................................. 77
Watermerken afdrukken (Mac OS X) ......................................................................... 77
Een afdruktaak annuleren (Mac OS X) ....................................................................... 78

Afdrukken van archiefkwaliteit maken ....................................................................................... 79
HP ePrint gebruiken ................................................................................................................ 80
AirPrint gebruiken .................................................................................................................. 81
Direct afdrukken via USB ........................................................................................................ 82

5 Kopiëren ........................................................................................................................ 83

Nieuwe standaardinstellingen voor kopiëren instellen ................................................................. 84
Standaardinstellingen voor kopiëren herstellen .......................................................................... 85
Eén kopie maken ................................................................................................................... 86
Meerdere kopieën maken ....................................................................................................... 87
Een origineel met meerdere pagina's kopiëren .......................................................................... 88
Identiteitsbewijzen kopiëren .................................................................................................... 89
Een kopieertaak sorteren ......................................................................................................... 90
Dubbelzijdig kopiëren (duplex) ................................................................................................ 91

Automatisch dubbelzijdig kopiëren ............................................................................ 91
Handmatig dubbelzijdig kopiëren ............................................................................. 92

Kopieën vergroten of verkleinen ............................................................................................... 93
Kopieerkwaliteit optimaliseren ................................................................................................. 94
De helderheid of donkerte voor kopieën aanpassen ................................................................... 95
Kopiëren in conceptmodus ...................................................................................................... 96
Het papierformaat en de papiersoort voor kopiëren op speciaal papier instellen ........................... 97

6 Scannen ......................................................................................................................... 99

Scannen via de HP Scan-software (Windows) .......................................................................... 100
Scannen via de HP Scan-software (Mac OS X) ......................................................................... 101

NLWW

v

background image

Scannen naar een USB-flashstation ......................................................................................... 102
Stel de map voor scannen naar netwerk en scannen naar e-mail in ............................................ 103

De functie Scannen naar netwerkmap configureren ................................................... 103
De functie Scannen naar e-mail configureren ............................................................ 103

Scannen naar een netwerkmap .............................................................................................. 105
Scannen naar e-mail ............................................................................................................. 106
Scannen via andere software ................................................................................................ 107

Scannen vanuit een TWAIN-compatibel programma (Windows) ................................. 107
Scannen vanuit een WIA-compatibel programma (Windows) ..................................... 107

7 Fax .............................................................................................................................. 109

Het apparaat instellen als fax ................................................................................................ 110

Faxpoort aansluiten op een telefoonlijn .................................................................... 110
Extra apparatuur aansluiten .................................................................................... 110

Een fax met een antwoordapparaat instellen ............................................. 111
Fax instellen met een extra telefoontoestel ................................................. 112

De stand-alone fax instellen .................................................................................... 113
Faxtijd, faxdatum en faxkopregel configureren ......................................................... 113

De tijd, de datum en de faxkopregel instellen via het bedieningspaneel ........ 113
De tijd, de datum en de faxkoptekst instellen met de Wizard Fax instellen
van HP (Windows) ................................................................................. 114

Het telefoonboek gebruiken ................................................................................................... 115

Snelkiesnummers maken en bewerken ..................................................................... 115
Groepskiescodes maken en bewerken ..................................................................... 115
Snelkiesnummers verwijderen ................................................................................. 116
Groepskiescodes verwijderen ................................................................................. 116

Instellingen voor het verzenden van faxen configureren ............................................................ 117

Speciale kiessymbolen en opties instellen ................................................................. 117

Voorkiesnummers instellen ....................................................................... 117

Kiestoondetectie instellen ........................................................................................ 118

Toon- of pulskiezen ................................................................................. 118

Opties voor automatische nummerherhaling ............................................................. 118
Het contrast en de resolutie instellen ........................................................................ 119

De standaardwaarde voor licht/donker (contrast) instellen .......................... 119
De resolutie instellen ............................................................................... 119

Factuurcodes instellen ............................................................................................ 120

Instellingen voor het ontvangen van faxen configureren ............................................................ 122

Fax doorsturen instellen ......................................................................................... 122
De antwoordmodus instellen ................................................................................... 123
Faxnummers blokkeren of deblokkeren .................................................................... 123
Het aantal belsignalen instellen ............................................................................... 124

vi

NLWW

background image

Specifieke belsignalen instellen ............................................................................... 125
Inkomende faxen automatisch verkleinen .................................................................. 125
Instellingen voor het opnieuw afdrukken van faxen configureren ................................. 126
Het volume van de faxgeluiden instellen ................................................................... 126

Het volume van waarschuwingen, de telefoonlijn en het belsignaal instellen .. 126

Het stempelen van ontvangen faxen instellen ............................................................ 126
De functie Privé ontvangen instellen ......................................................................... 127

Faxen ophalen instellen ........................................................................................................ 127
Fax gebruiken ..................................................................................................................... 129

Ondersteunde faxprogramma's ............................................................................... 129
Een fax annuleren ................................................................................................. 129

De huidige fax annuleren ........................................................................ 129
Een faxtaak in de wachtrij annuleren ........................................................ 130

Faxen uit het geheugen verwijderen ........................................................................ 130
Fax gebruiken op een DSL-, PBX- of ISDN-systeem ..................................................... 130

DSL ...................................................................................................... 131
PBX ...................................................................................................... 131
ISDN .................................................................................................... 131

Fax gebruiken op een VoIP-service .......................................................................... 131
Bij stroomuitval blijft de inhoud van het faxgeheugen behouden .................................. 132
Beveiligingskwesties bij het verbinden van interne netwerken met publieke
telefoonlijnen ........................................................................................................ 132
Faxen vanaf de flatbedscanner ............................................................................... 132
Faxen vanuit de documentinvoer ............................................................................. 133
Snelkiescodes en groepskiescodes gebruiken ........................................................... 134
Een fax verzenden vanuit de software (Windows) ..................................................... 134
Een fax verzenden via een op de faxlijn aangesloten telefoon .................................... 135
Een fax verzenden met bevestiging ......................................................................... 136
Uitgestelde verzending van een fax plannen ............................................................. 136
Een fax met een elektronisch en een papierdocument versturen ................................... 137
Gebruik van toegangscodes, creditcards of telefoonkaarten ....................................... 137

Faxen internationaal versturen ................................................................. 137

Een fax afdrukken ................................................................................................. 138

Een fax opnieuw afdrukken ..................................................................... 139
Ontvangen faxen automatisch dubbelzijdig afdrukken ................................ 140
Een opgeslagen fax afdrukken wanneer de functie Privé ontvangen is
ingeschakeld ......................................................................................... 140

Faxen ontvangen wanneer er faxtonen te horen zijn op de telefoonlijn ........................ 141

8 Beheer en onderhoud ................................................................................................... 143

De HP Reconfiguration Utility gebruiken om de apparaatverbinding te wijzigen (Windows) .......... 144

NLWW

vii

background image

HP Wireless Direct-afdrukken instellen .................................................................................... 145
Toepassingen van HP Webservices gebruiken ......................................................................... 146
IP-netwerkinstellingen configureren ......................................................................................... 147

Disclaimer voor printer delen .................................................................................. 147
Netwerkinstellingen weergeven of wijzigen .............................................................. 147
IPv4 TCP/IP-parameters handmatig configureren via het bedieningspaneel .................. 147
De naam van het apparaat in het netwerk wijzigen ................................................... 148
Instellingen verbindingssnelheid en duplexwerking .................................................... 149

HP Device Toolbox (Windows) .............................................................................................. 150
HP Utility voor Mac OS X ...................................................................................................... 153

HP Utility openen .................................................................................................. 153
Functies van HP Utility ............................................................................................ 153

HP Web Jetadmin software gebruiken .................................................................................... 154
Energiezuinige instellingen .................................................................................................... 155

Afdrukken met EconoMode .................................................................................... 155
Sluimervertraging instellen ...................................................................................... 155
Uitschakelvertraging instellen .................................................................................. 156

Beveiligingsfuncties van het apparaat ..................................................................................... 157

Het apparaat vergrendelen .................................................................................... 157
Het wachtwoord van het apparaat instellen of wijzigen ............................................. 157

De firmware bijwerken ......................................................................................................... 159

Firmware handmatig bijwerken ............................................................................... 159
Apparaat instellen om firmware automatisch bij te werken ......................................... 159

9 Problemen oplossen ..................................................................................................... 161

Controlelijst voor het oplossen van problemen ......................................................................... 162

Stap 1: Zorgen dat het apparaat goed is ingesteld ................................................... 162
Stap 2: Controleer de bekabeling of de draadloze verbinding ................................... 162
Stap 3: Controleer op het bedieningspaneel of er een foutbericht wordt weergegeven . . 163
Stap 4: Het papier controleren ............................................................................... 163
Stap 5: De software controleren .............................................................................. 163
Stap 6: Test de afdrukfunctie .................................................................................. 163
Stap 7: Test de kopieerfunctie ................................................................................. 164
Stap 8: De faxfunctionaliteit testen .......................................................................... 164
Stap 9: De tonercartridge controleren ...................................................................... 164
Stap 10: Probeer een afdruktaak vanaf de computer te verzenden .............................. 164
Stap 11: Controleer of het product is verbonden met het netwerk. ............................... 165

De fabrieksinstellingen herstellen ............................................................................................ 166
Help-systeem op het bedieningspaneel ................................................................................... 167
Papier wordt niet goed ingevoerd of loopt vast ........................................................................ 168

Het apparaat pakt geen papier op .......................................................................... 168

viii

NLWW

background image

Het apparaat pakt meerdere vellen papier op. ......................................................... 168
Het papier in de documentinvoer loopt vast of scheef of er worden meerdere vellen
tegelijk doorgevoerd ............................................................................................. 169
Papierstoringen in de lades voorkomen .................................................................... 169

Storingen verhelpen ............................................................................................................. 170

Storingslocaties ..................................................................................................... 170
Storingen verhelpen in de documentinvoer ............................................................... 172
Storingen verhelpen in het uitvoergebied .................................................................. 174
Papierstoringen in lade 1 verhelpen ........................................................................ 176
Papierstoringen in lade 2 of de optionele lade 3 verhelpen ........................................ 179
Storingen verhelpen in de fuser ............................................................................... 183
Storingen in de duplexeenheid verhelpen ................................................................. 185

De afdrukkwaliteit verbeteren ................................................................................................ 187

Afdrukken vanuit een ander softwareprogramma ...................................................... 187
De instelling voor de papiersoort controleren voor een afdruktaak ............................... 187

De instelling voor de papiersoort controleren (Windows) ............................. 187
De instelling voor de papiersoort controleren (Mac OS X) ........................... 188

De status van tonercartridges controleren ................................................................. 188
Een reinigingspagina afdrukken .............................................................................. 188
Een tonercartridge visueel inspecteren ..................................................................... 189
Papier en afdrukomgeving controleren ..................................................................... 189

Papier gebruiken dat voldoet aan de specificaties van HP ........................... 189
Omgeving van het product controleren ..................................................... 189

EconoMode-instellingen controleren ......................................................................... 190
Een andere printerdriver proberen .......................................................................... 190

De kopieerkwaliteit verbeteren ............................................................................................... 192

Controleren of er geen vuil of vlekken op de glasplaat van de scanner zitten ................ 192
Papierinstellingen controleren ................................................................................. 193
Optimaliseren voor tekst of afbeeldingen ................................................................. 194
Rand-tot-rand kopiëren ........................................................................................... 194
De oppakrollen en het scheidingskussen in de documentinvoer reinigen ....................... 195

De scankwaliteit verbeteren ................................................................................................... 196

Controleren of er geen vuil of vlekken op de glasplaat van de scanner zitten ................ 196
De oppakrollen en het scheidingskussen in de documentinvoer reinigen ....................... 197

De faxkwaliteit verbeteren ..................................................................................................... 199

Controleren of er geen vuil of vlekken op de glasplaat van de scanner zitten ................ 199
Resolutie-instelling voor het verzenden van faxen controleren ...................................... 200
Instellingen voor foutcorrectie controleren ................................................................. 201
Naar een ander faxapparaat verzenden .................................................................. 201
De oppakrollen en het scheidingskussen in de documentinvoer reinigen ....................... 201
Instelling voor aanpassen aan paginagrootte controleren ........................................... 202

NLWW

ix

background image

Faxapparaat van de afzender controleren ................................................................ 202

Het apparaat drukt niet of langzaam af .................................................................................. 203

Het apparaat drukt niet af ...................................................................................... 203
Het apparaat drukt langzaam af ............................................................................. 204

Problemen met direct afdrukken via USB oplossen .................................................................... 205

Het menu USB-flashstation wordt niet geopend wanneer u het USB-flashstation plaatst ... 205
Het bestand wordt niet afgedrukt vanaf het USB-flashstation ....................................... 205
Het bestand dat u wilt afdrukken, wordt niet in het menu USB-flashdrive weergegeven . . 206

Faxproblemen oplossen ........................................................................................................ 207

Controlelijst voor het oplossen van faxproblemen ...................................................... 207
Faxdiagnose uitvoeren ........................................................................................... 209
Faxtraceerrapport ................................................................................................. 210
Faxfoutrapport afdrukken ....................................................................................... 210

Alle faxrapporten afdrukken .................................................................... 210
Afzonderlijke faxrapporten afdrukken ....................................................... 210
Het faxfoutenrapport instellen .................................................................. 211

Foutcorrectiemodus van de fax instellen ................................................................... 211
De faxsnelheid wijzigen ......................................................................................... 211
Problemen oplossen met het verzenden van faxen ..................................................... 212

Er wordt een foutbericht weergegeven op het bedieningspaneel .................. 212

Het bericht Communicatiefout wordt weergegeven ...................... 212
Geen belsignaal ..................................................................... 213
Het bericht Faxnummer bezet wordt weergegeven ...................... 214
Het bericht Geen antwoord wordt weergegeven ......................... 214
Papierstoring documentinvoer ................................................... 215
Het bericht Faxopslag is vol wordt weergegeven ......................... 215
Scannerfout ............................................................................ 215

Op het bedieningspaneel wordt het bericht Gereed weergegeven en de fax
wordt niet verzonden .............................................................................. 215
Op het bedieningspaneel wordt het bericht "Storing page 1" (Pagina 1
wordt opgeslagen) getoond, en er gebeurt verder niets. .............................. 216
Faxen worden ontvangen, maar kunnen niet worden verzonden .................. 216
Het product wordt beschermd met een wachtwoord ................................... 216
De faxfuncties op het bedieningspaneel kunnen niet worden gebruikt ........... 217
Er kunnen geen snelkiesnummers worden gebruikt ...................................... 217
Er kunnen geen groepskiescodes worden gebruikt ...................................... 217
U ontvangt een opgenomen foutbericht van de telefoonmaatschappij
wanneer u probeert een fax te verzenden ................................................. 218
Er kunnen geen fax worden verzonden als er een telefoon is aangesloten op
het apparaat ......................................................................................... 218

Problemen met het ontvangen van faxen oplossen ..................................................... 218

x

NLWW

background image

De fax reageert niet ................................................................................ 219

De fax heeft een eigen telefoonlijn ............................................ 219
Er is een antwoordapparaat op het apparaat aangesloten ........... 219
De instelling Antwoordmodus is ingesteld op Handmatig. ............. 220
Voicemail is beschikbaar op de faxlijn ....................................... 220
Het apparaat is verbonden met een DSL-telefoondienst ................ 221
Faxverzending en -ontvangst op het apparaat vinden plaats via
de IP- of VoIP-telefoondienst ...................................................... 221

Er wordt een foutbericht weergegeven op het bedieningspaneel .................. 221

Het bericht Geen fax wordt weergegeven. ................................. 221
Het bericht Communicatiefout wordt weergegeven ...................... 222
Het bericht Faxopslag is vol wordt weergegeven ......................... 222
Het bericht Faxnummer bezet wordt weergegeven ...................... 223

Er is een fax ontvangen, maar deze kan niet worden afgedrukt ................... 223

De functie Privé ontvangen is ingeschakeld ................................. 223

De afzender ontvangt een bezettoon ........................................................ 223

Er is een telefoon aangesloten op het apparaat .......................... 223
Er wordt gebruikgemaakt van een telefoonlijnsplitter .................... 224

Geen belsignaal .................................................................................... 224
Er kunnen geen faxen worden verzonden of ontvangen via een PBX-lijn ........ 224

Algemene faxproblemen oplossen ........................................................................... 224

Faxberichten worden langzaam verstuurd ................................................. 224
De faxkwaliteit is matig ........................................................................... 225
De fax wordt afgekapt of wordt op twee pagina's afgedrukt ....................... 226

Problemen met de USB-verbinding oplossen ............................................................................ 227
Problemen met bekabelde netwerken oplossen ........................................................................ 228

Slechte fysieke verbinding ...................................................................................... 228
De computer maakt gebruik van een onjuist IP-adres voor dit apparaat ........................ 228
De computer kan niet met het apparaat communiceren .............................................. 229
Het apparaat maakt gebruik van de verkeerde koppelings- en duplexinstellingen voor
het netwerk .......................................................................................................... 229
Nieuwe softwareprogramma's zorgen mogelijk voor compatibiliteitsproblemen ............ 229
Uw computer of werkstation is mogelijk niet juist ingesteld ......................................... 229
Het apparaat is uitgeschakeld of andere netwerkinstellingen zijn niet juist .................... 229

Problemen met draadloze netwerken oplossen ......................................................................... 230

Controlelijst draadloze verbinding ........................................................................... 230
Er kan niet worden afgedrukt met het apparaat na het voltooien van de draadloze
configuratie .......................................................................................................... 231
Er kan niet worden afgedrukt met het apparaat en op de computer is een firewall van
derden geïnstalleerd .............................................................................................. 231
De draadloze verbinding functioneert niet meer nadat de draadloze router of het
apparaat is verplaatst ............................................................................................ 231

NLWW

xi

background image

Er kunnen geen computers meer worden aangesloten op het draadloos apparaat ......... 232
De verbinding van het draadloos apparaat wordt verbroken wanneer er verbinding
wordt gemaakt met een virtueel privénetwerk. .......................................................... 232
Het netwerk wordt niet weergegeven in de lijst met draadloze netwerken .................... 232
Het draadloos netwerk functioneert niet ................................................................... 232
Diagnose van draadloos netwerk uitvoeren .............................................................. 233
Storing op een draadloos netwerk verminderen ........................................................ 233

Problemen met de productsoftware in Windows oplossen ......................................................... 234

Er wordt geen stuurprogramma voor het product weergegeven in de map Printers ........ 234
Er werd een foutbericht getoond tijdens de installatie van software ............................. 234
Het product bevindt zich in de modus Klaar, maar er wordt niets afgedrukt .................. 234

Problemen met de apparaatsoftware oplossen in Mac OS X ...................................................... 236

De printerdriver wordt niet in de lijst met printers en faxapparaten weergegeven .......... 236
De apparaatnaam wordt niet weergegeven in de lijst met printers en scan- en
faxapparaten ........................................................................................................ 236
De printerdriver zorgt er niet automatisch voor dat het geselecteerde apparaat wordt
weergegeven in de lijst met printers en scan- en faxapparaten. ................................... 237
Er is geen afdruktaak verzonden naar het apparaat van uw keuze .............................. 237
Wanneer het apparaat met een USB-kabel is aangesloten, wordt het apparaat niet
weergegeven in de lijst met printers en scan- en faxapparaten nadat de driver is
geselecteerd ......................................................................................................... 237
Bij USB-verbindingen wordt er een algemene printerdriver gebruikt ............................. 238

Software verwijderen (Windows) ........................................................................................... 239
Software verwijderen (Mac OS X) .......................................................................................... 240
Problemen met scannen naar e-mail oplossen .......................................................................... 241

Kan geen verbinding krijgen met de e-mailserver. ..................................................... 241
De e-mail is mislukt ................................................................................................ 241
Kan geen scan uitvoeren ........................................................................................ 241

Problemen met scannen naar netwerkmap oplossen ................................................................. 242

Het scannen is mislukt ............................................................................................ 242

Index ............................................................................................................................... 243

xii

NLWW