HP LaserJet Pro MFP M521 series - Parādās ziņojums Fakss nav konstatēts..

background image

Parādās ziņojums Fakss nav konstatēts..

PIEZĪME.

Šī kļūda ne vienmēr ir saistīta ar nokavētu faksa ziņu. Ja balss zvans ir kļūdas pēc veikts uz

faksa numuru un zvanītājs noliek klausuli, vadības panelī parādās ziņojums Fakss nav konstatēts..

Lūdziet sūtītāju atkārtoti sūtīt faksu.

Pārliecinieties, vai iekārtas tālruņa vads ir pievienots tieši tālruņa sienas kontaktligzdai.

Mēģiniet izmantot citu tālruņa vadu.

Pievienojiet iekārtas tālruņa vadu pie citas tālruņa līnijas kontaktligzdas.

Pārliecinieties, vai tālruņa līnija un sienas kontaktligzda ir aktīva, pievienojot tālruni un sagaidot

tālruņa līnijas signālu.

Pārliecinieties, vai tālruņa vads ir pievienots iekārtas pareizajam “līnijas” portam.

Pārbaudiet tālruņa līniju, vadības panelī veicot faksa testu.

Ja kļūda joprojām saglabājas, sazinieties ar HP. Skatiet

www.hp.com/support/ljmfpM521series

vai atbalsta skrejlapu, kas pieejama iekārtas iepakojumā.