HP LaserJet Pro MFP M521 series - HP tīmekļa pakalpojumu lietojumprogrammu izmantošana

background image

HP tīmekļa pakalpojumu lietojumprogrammu
izmantošana

1.

Iekārtas vadības paneļa sākuma ekrānā pieskarieties pogai Tīmekļa pakalpojumi .

2.

Pieskarieties pogai

Iespējot tīmekļa pakalpojumus

.

Pēc tam, kad esat lejupielādējis lietojumprogrammu no HP ePrintCenter vietnes, tā ir pieejama izvēlnē

Lietojumprogrammas

iekārtas vadības panelī. Šis process iespējo gan HP tīmekļa pakalpojumus, gan

izvēlni

Lietojumprogrammas

.

144

Nodaļa 8 Pārvaldīšana un apkope

LVWW