HP LaserJet Pro MFP M521 series - Vienas kopijas izgatavošana

background image

Vienas kopijas izgatavošana

1.

Novietojiet dokumentu uz skenera stikla vai

ievietojiet to dokumentu padevējā.

PIEZĪME.

Ja dokumenti ir vienlaikus

novietoti gan dokumentu padevējā, gan uz

skenera stikla, iekārta apstrādā dokumentu,

kurš atrodas dokumentu padevējā, nevis

dokumentu, kurš atrodas uz skenera stikla.

2.

Ja dokuments ir ievietots dokumentu padevējā,

noregulējiet vadotnes, līdz tās piekļaujas

papīram.

3.

Iekārtas vadības paneļa sākuma ekrānā

pieskarieties pogai

Kopēt

.

4.

Pieskarieties pogai

Sākt kopēšanu

, lai sāktu

kopēšanu.

86

Nodaļa 5 Kopēt

LVWW