HP LaserJet Pro MFP M521 series - Kopijas kvalitātes optimizēšana

background image

Kopijas kvalitātes optimizēšana

Ir pieejami šādi kopijas kvalitātes iestatījumi.

Automātiski atlasīt

: izmantojiet šo iestatījumu, ja kopijas kvalitāte nav svarīga. Šis ir noklusējuma

iestatījums.

Jaukts

: izmantojiet šo iestatījumu dokumentiem, kuros ir gan teksts, gan grafiski elementi.

Teksts

: izmantojiet šo iestatījumu dokumentiem, kuros galvenokārt ir teksts.

Attēls

: izmantojiet šo iestatījumu dokumentiem, kuros galvenokārt ir attēli.

1.

Novietojiet dokumentu uz skenera stikla vai

ievietojiet to dokumentu padevējā.

2.

Sākuma ekrānā pieskarieties pogai

Kopēt

.

3.

Pieskarieties pogai

Iestatījumi

, pēc tam ritiniet

un pieskarieties pogai

Optimizēt

. Pieskarieties

bultiņu pogām, lai ritinātu cauri opcijām, un

pēc tam pieskarieties opcijai, lai to atlasītu.

4.

Pieskarieties pogai

Sākt kopēšanu

, lai sāktu

kopēšanu.

94

Nodaļa 5 Kopēt

LVWW