HP LaserJet Pro MFP M521 series - Saņemot apzīmogota faksa iestatīšana

background image

Saņemot apzīmogota faksa iestatīšana

Produkts drukā sūtītāja identifikācijas informāciju katras saņemtās faksa lapas augšpusē. Varat arī

apzīmogot ienākošo faksu ar savu galvenes informāciju, lai apstiprinātu faksa saņemšanas datumu un

laiku. Rūpnīcas noklusējuma iestatījums opcijai Apzīmogots saņemot ir

Izslēgts

.

PIEZĪME.

Ieslēdzot apzīmogota faksa saņemšanas iestatījumus var palielināties lapas izmēri un

iekārta var izdrukāt arī uz otras lapas.

PIEZĪME.

Šī opcija attiecas tikai uz saņemtajiem faksiem, ko produkts izdrukā.

1.

Iekārtas vadības paneļa sākuma ekrānā pieskarieties pogai Iestatīšana .

2.

Pieskarieties izvēlnei

Faksa iestatīšana

.

3.

Pieskarieties izvēlnei

Papildu iestatīšana

.

4.

Ritiniet un pieskarieties pogai

Apzīmogot faksus

, pēc tam pieskarieties pogai

Ieslēgts

.

126

Nodaļa 7 Fakss

LVWW