HP LaserJet Pro MFP M521 series - Faksu atkārtotas izdrukāšanas iestatīšana

background image

Faksu atkārtotas izdrukāšanas iestatīšana

1.

Iekārtas vadības paneļa sākuma ekrānā pieskarieties pogai Iestatīšana .

2.

Pieskarieties izvēlnei

Faksa iestatīšana

.

LVWW

Faksa saņemšanas iestatījumu konfigurēšana

125

background image

3.

Pieskarieties izvēlnei

Papildu iestatīšana

.

4.

Ritiniet un pieskarieties pogai

Atļaut faksu atkārtotu drukāšanu

, pēc tam pieskarieties pogai

Ieslēgts

.

Pēc šīs funkcijas ieslēgšanas poga

Atkārtoti drukāt faksus

ir pieejama izvēlnē

Faksa izvēlne

>

Saņemšanas opcijas

.