HP LaserJet Pro MFP M521 series - Faksa saņemšanas iestatījumu konfigurēšana

background image

Faksa saņemšanas iestatījumu konfigurēšana

Iestatiet faksa pārsūtīšanu

Iestatiet atbildes režīmu

Bloķēt vai atbloķēt faksa numurus

Iestatiet zvanu skaitu līdz atbildei

Zvana izšķiršanas iestatīšana

Izmantojiet saņemto faksu automātisku samazināšanu

Faksu atkārtotas izdrukāšanas iestatīšana

Faksa skaļuma iestatīšana

Saņemot apzīmogota faksa iestatīšana

Privātās saņemšanas funkcijas iestatīšana