HP LaserJet Pro MFP M521 series - Iestatiet rēķina kodus

background image

Iestatiet rēķina kodus

Ja ieslēgta rēķinu kodu funkcija, iekārta parāda uzvedni ar aicinājumu ievadīt katra faksa rēķina kodu.

Iekārta palielinās rēķina kodu skaitu par katru nosūtīto faksa lapu. Skaits palielināsies arī par katru

faksa veidu, izņemot saņemtās aptaujas, pārsūtītos un datorā lejupielādētos faksus. Ja fakss nosūtīts

nedefinētai grupai vai izmantota grupas zvana tipa faksa nosūtīšana, iekārta palielinās rēķina kodu

skaitu par katru konkrētam adresātam veiksmīgi nosūtīto faksu.

Rēķina koda noklusējuma iestatījums ir

Izslēgts

. Rēķina kods var būt numurs no 1 līdz 250.

120

Nodaļa 7 Fakss

LVWW

background image

Iestatiet rēķina koda iestatījumu

1.

Iekārtas vadības paneļa sākuma ekrānā pieskarieties pogai Iestatīšana .

2.

Pieskarieties izvēlnei

Faksa iestatīšana

.

3.

Pieskarieties izvēlnei

Papildu iestatīšana

.

4.

Ritiniet un pieskarieties pogai

Norēķinu kodi

, pēc tam pieskarieties pogai

Ieslēgts

.

Izmantojiet rēķina kodus

1.

Ievietojiet dokumentu padevējā vai novietojiet uz skenera stikla.

2.

Iekārtas vadības paneļa sākuma ekrānā pieskarieties pogai

Fakss

.

3.

Ievadiet faksa numuru vai atlasiet ātro zvanu vai grupas zvanu ievadni.

4.

Pieskarieties pogai

Sākt sūtīšanu pa faksu

.

5.

Ievadiet rēķina kodu un pēc tam pieskarieties pogai

OK (Labi)

.

Drukājiet rēķina koda atskaiti

Rēķina kodu pārskats ir drukāts saraksts ar visiem faksa rēķina kodiem un katram rēķina kodam

atbilstošo kopējo faksu skaitu. Šis pārskats ir pieejams tikai tad, kad aktivizēta rēķinu izrakstīšanas

koda funkcija.

PIEZĪME.

Pēc šī pārskata izdrukāšanas iekārta izdzēš visus rēķina izrakstīšanas datus.

1.

Iekārtas vadības paneļa sākuma ekrānā pieskarieties pogai

Fakss

.

2.

Pieskarieties pogai

Faksa izvēlne

.

3.

Pieskarieties pogai

Faksa atskaite

.

4.

Ritiniet un pieskarieties pogai

Drukāt rēķinu atskaiti

.

LVWW

Faksa nosūtīšanas iestatījumu konfigurēšana

121