HP LaserJet Pro MFP M521 series Palīdzība

background image

LASERJET PRO MFP

Lietošanas rokasgrāmata

M521

2

background image
background image

HP LaserJet Pro MFP M521

Lietošanas rokasgrāmata

background image

Autortiesības un licence

© 2014 Copyright Hewlett-Packard

Development Company, L.P.

Reproducēšana, pielāgošana vai tulkošana

bez iepriekšējas rakstiskas atļaujas ir

aizliegta, izņemot gadījumus, kad to atļauj

autortiesību likumi.

Šeit atrodamā informācija var tikt mainīta

bez iepriekšēja brīdinājuma.

Vienīgais servisa nodrošinājums HP precēm

un pakalpojumiem ir izklāstīts ekspresservisa

nodrošinājuma paziņojumos, kas tiek

piegādāti kopā ar šīm precēm un

pakalpojumiem. Nekas no šeit rakstītā nevar

tikt interpretēts kā papildus servisa

nodrošinājumu garantējošs faktors. HP nav

atbildīga nedz par šeit sastopamajām

tehniskajām vai redakcionālajām kļūdām,

nedz par izlaidumiem.

Edition 1, 10/2014

Daļas numurs: A8P80-91082

Informācija par preču zīmēm

Adobe

®

, Acrobat

®

un PostScript

®

ir Adobe

Systems Incorporated preču zīmes.

Apple un Apple logotips ir Apple Computer,

Inc. preču zīmes, kas reģistrētas ASV un

citās valstīs / reģionos. iPod ir Apple

Computer, Inc. preču zīme. iPod paredzēts

tikai legālai vai tiesību īpašnieka pilnvarotai

kopēšanai. Nezodziet mūziku.

Bluetooth ir preču zīme, kas pieder tās

īpašniekam un ko Hewlett-Packard Company

izmanto saskaņā ar licenci.

Microsoft®, Windows®, Windows® XP un

Windows Vista® ir ASV reģistrētas

Microsoft Corporation preču zīmes.

UNIX

®

ir The Open Group reģistrēta preču

zīme.

background image

Saturs

1 Iepazīšanās ar iekārtu ...................................................................................................... 1

Iekārtu salīdzinājums ................................................................................................................ 2
Iekārtas attēli ........................................................................................................................... 4

Skats uz iekārtu no priekšpuses ................................................................................... 4
Skats uz iekārtu no aizmugures ................................................................................... 5
Interfeisa porti .......................................................................................................... 6
Sērijas numura un modeļa numura atrašanās vieta ........................................................ 7

Vadības panelis ....................................................................................................................... 8

Vadības paneļa izkārtojums ....................................................................................... 8
Vadības paneļa sākuma ekrāns .................................................................................. 9
Vadības paneļa palīdzības sistēma ........................................................................... 10

Iekārtas atskaišu drukāšana ..................................................................................................... 11

2 Papīra paplātes .............................................................................................................. 13

Atbalstītie papīra izmēri .......................................................................................................... 14
Atbalstītie papīra veidi ........................................................................................................... 16
1. paplāte ............................................................................................................................. 17

Paplātes ietilpība un papīra orientācija ...................................................................... 17
Apdrukājamā materiāla ievietošana 1. padevē ........................................................... 18

2. papīra paplāte un papildu 3. papīra paplāte ........................................................................ 20

Paplātes ietilpība un papīra orientācija ...................................................................... 20
2. paplāte un 3. papildu paplāte .............................................................................. 21

Papīra izdrukas opciju izmantošana ......................................................................................... 23

Izdrukāšana standarta izdruku uztvērējā .................................................................... 23
Drukāšana uz aizmugures izdruku uztvērēju ............................................................... 23

3 Detaļas, izejmateriāli un piederumi ................................................................................. 25

Rezerves daļu, piederumu un izejmateriālu pasūtīšana ............................................................... 26
HP politika par izejmateriāliem, kas nav HP ražojumi ................................................................. 27
HP viltojumu novēršanas vietne ................................................................................................ 28
Drukāšana, kad beidzies tonera kasetnes lietošanas laiks ........................................................... 29

LVWW

iii

background image

Opcijas Ļoti zems iestatījums iespējošana vai atspējošana ........................................... 29

Detaļas klientu patstāvīgi veiktam remontam .............................................................................. 31
Aprīkojums ............................................................................................................................ 33
Tonera kasetne ...................................................................................................................... 34

Skats uz tonera kasetni ............................................................................................ 34
Informācija par tonera kasetni .................................................................................. 35

Tonera kasetnes otrreizējā pārstrāde .......................................................... 35
Tonera kasetnes uzglabāšana .................................................................... 35
HP politika attiecībā uz kasetnēm, kuras nav oriģinālās HP tonera kasetnes ..... 35

Nomainiet drukas kasetni ......................................................................................... 36

4 Drukāšana ..................................................................................................................... 39

Atbalstītie drukas draiveri (Windows) ....................................................................................... 40

HP universālais drukāšanas draiveris (Universal Print Driver (UPD)) ................................ 40

UPD instalācijas režīmi ............................................................................. 41

Drukas darba iestatījumu maiņa (Windows) .............................................................................. 42

Prioritāte drukas darbu iestatījumu maiņai .................................................................. 42
Visu drukdarbu iestatījumu mainīšana pirms programmatūra tiek aizvērta ...................... 42
Visu drukdarbu noklusējuma iestatījumu maiņa ........................................................... 43
Ierīces konfigurācijas iestatījumu maiņa ..................................................................... 43

Drukas darba iestatījumu maiņa (Mac OS X) ............................................................................. 44

Prioritāte drukas darbu iestatījumu maiņai .................................................................. 44
Visu drukdarbu iestatījumu mainīšana pirms programmatūra tiek aizvērta ...................... 44
Noklusējuma iestatījumu maiņa visiem drukas darbiem ................................................ 44
Ierīces konfigurācijas iestatījumu maiņa ..................................................................... 45

Drukas darbi (Windows) ......................................................................................................... 46

Drukas saīsnes lietošana (Windows) .......................................................................... 46
Drukas saīsnes izveidošana (Windows) ..................................................................... 48
Automātiska abu pušu apdruka (Windows) ................................................................ 51
Manuāla abpusējā druka (Windows) ........................................................................ 53
Vairāku lappušu drukāšana uz vienas loksnes (Windows) ............................................ 57
Lappuses orientācijas atlasīšana (Windows) ............................................................... 59
Papīra veida atlasīšana (Windows) ........................................................................... 61
Pirmās vai pēdējās lappuses drukāšana uz atšķirīga papīra (Windows) ......................... 64
Dokumenta mērogošana atbilstoši lappuses izmēriem (Windows) .................................. 67
Brošūras izveide (Windows) ..................................................................................... 69
Papīra izmēra atlasīšana (Windows) ......................................................................... 70
Pielāgota papīra izmēra atlasīšana (Windows) ........................................................... 70
Ūdenszīmju drukāšana (Windows) ............................................................................ 71
Drukas darba atcelšana (Windows) ........................................................................... 72

Drukas darbi (Mac OS X) ........................................................................................................ 73

iv

LVWW

background image

Drukāšanas sākotnēja iestatījuma izmantošana (Mac OS X) ......................................... 73
Drukāšanas sākotnēja iestatījuma izveide (Mac OS X) ................................................. 73
Automātiska drukāšana uz abām lapas pusēm (Mac OS X) .......................................... 74
Manuāla drukāšana uz abām lapas pusēm (Mac OS X) .............................................. 75
Vairāku lappušu drukāšana uz vienas loksnes (Mac OS X) ........................................... 75
Lappuses orientācijas atlasīšana (Mac OS X) .............................................................. 75
Papīra veida atlasīšana (Mac OS X) .......................................................................... 76
Titullapas drukāšana (Mac OS X) .............................................................................. 76
Dokumenta mērogošana, lai ietilptu lappusē (Mac OS X) ............................................. 76
Brošūras izveide (Mac OS X) .................................................................................... 76
Papīra izmēra atlasīšana (Mac OS X) ........................................................................ 77
Pielāgota papīra izmēra atlasīšana (Mac OS X) ......................................................... 77
Ūdenszīmju drukāšana (Mac OS X) ........................................................................... 77
Drukas darba atcelšana (Mac OS X) ......................................................................... 78

Arhīva kvalitātes izdruku izveide .............................................................................................. 79
HP ePrint izmantošana ............................................................................................................ 80
AirPrint izmantošana .............................................................................................................. 81
USB kodpiekļuves drukāšanas izmantošana .............................................................................. 82

5 Kopēt ............................................................................................................................. 83

Jaunu kopēšanas noklusējuma iestatījumu iestatīšana .................................................................. 84
Kopēšanas noklusēto iestatījumu atjaunošana ............................................................................ 85
Vienas kopijas izgatavošana ................................................................................................... 86
Vairāku kopiju izveide ............................................................................................................ 87
Vairākas lappuses liela oriģināla kopēšana ............................................................................... 88
Identifikācijas karšu kopēšana ................................................................................................. 89
Kopēšanas darba šķirošana komplektos .................................................................................... 90
Kopēšana uz abām pusēm (divpusējā kopēšana) ....................................................................... 91

Automātiska kopēšana uz abām pusēm ..................................................................... 91
Manuāla kopēšana uz abām pusēm .......................................................................... 92

Kopiju samazināšana vai palielināšana .................................................................................... 93
Kopijas kvalitātes optimizēšana ............................................................................................... 94
Kopiju gaišuma vai tumšuma regulēšana ................................................................................... 95
Kopēšana ekonomiskajā režīmā .............................................................................................. 96
Iestatiet papīra izmēru un veidu kopēšanai uz īpašā papīra. ....................................................... 97

6 Skenēt ............................................................................................................................ 99

Skenēšana, izmantojot programmatūru HP Scan (Windows) ...................................................... 100
Skenēšana, izmantojot programmatūru HP Scan (Mac OS X) .................................................... 101
Skenēšana USB zibatmiņas diskā ........................................................................................... 102
Skenēšanas uz tīkla mapi un skenēšanas uz e-pastu funkciju iestatīšana ...................................... 103

LVWW

v

background image

Funkcijas Skenēšana tīmekļa mapē konfigurēšana ..................................................... 103
Funkcijas Skenēšana uz e-pastu konfigurēšana ......................................................... 103

Skenēšana tīkla mapē ........................................................................................................... 105
Skenēšana uz e-pastu ........................................................................................................... 106
Skenēšana, izmantojot citu programmatūru ............................................................................. 107

Skenēšana no programmas, kas saderīga ar TWAIN (Windows) ................................ 107
Skenēšana no programmas, kas saderīga ar WIA (Windows) .................................... 107

7 Fakss ............................................................................................................................ 109

Iekārtas iestatīšana faksa izmantošanai .................................................................................. 110

Faksa porta pievienošana tālruņa līnijai ................................................................... 110
Pievienojiet papildu ierīces ..................................................................................... 110

Iestatiet faksu ar tālruņa automātisko atbildētāju ......................................... 111
Faksa iestatīšana papildu tālruņa lietošanai ............................................... 112

Atsevišķa faksa uzstādīšanas iestatījums ................................................................... 113
Konfigurējiet faksa laiku, datumu un galveni. ............................................................ 113

Izmantojiet šo vadības paneli, lai iestatītu faksa laiku, datumu un galveni ..... 113
HP faksa iestatīšanas vedņa izmantošana faksa laika, datuma un galvenes
iestatīšanai (Windows) ........................................................................... 114

Tālruņu grāmatas lietošana ................................................................................................... 115

Izveidojiet un rediģējiet ātro zvanu ievadnes. ........................................................... 115
Izveidojiet un rediģējiet grupas zvanu ievadnes ........................................................ 115
Ātro zvana ievadņu dzēšana .................................................................................. 116
Dzēsiet grupas zvanu ievadnes ............................................................................... 116

Faksa nosūtīšanas iestatījumu konfigurēšana ............................................................................ 117

Īpašu zvanīšanas simbolu un opciju iestatīšana ......................................................... 117

Zvanīšanas prefiksa iestatīšana ................................................................ 117

Numura sastādīšanas signāla noteikšanas iestatīšana ................................................ 118

Toņu vai impulsu numura sastādīšana ....................................................... 118

Automātiskas zvana atkārtošanas opciju iestatīšana .................................................. 118
Iestatiet Gaišs/tumšs un izšķirtspēju ......................................................................... 119

Iestatiet Gaišs/tumšs (kontrasta) iestatījumu ............................................... 119
Iestatiet izšķirtspējas iestatījumus .............................................................. 120

Iestatiet rēķina kodus ............................................................................................. 120

Faksa saņemšanas iestatījumu konfigurēšana ........................................................................... 122

Iestatiet faksa pārsūtīšanu ....................................................................................... 122
Iestatiet atbildes režīmu .......................................................................................... 122
Bloķēt vai atbloķēt faksa numurus ............................................................................ 123
Iestatiet zvanu skaitu līdz atbildei ............................................................................ 123
Zvana izšķiršanas iestatīšana ................................................................................. 124
Izmantojiet saņemto faksu automātisku samazināšanu ............................................... 125

vi

LVWW

background image

Faksu atkārtotas izdrukāšanas iestatīšana ................................................................ 125
Faksa skaļuma iestatīšana ...................................................................................... 126

Iestatiet brīdinājuma skaļumu, tālruņa līnijas skaļumu un zvana skaļumu. ...... 126

Saņemot apzīmogota faksa iestatīšana .................................................................... 126
Privātās saņemšanas funkcijas iestatīšana ................................................................ 127

Iestatiet faksa aptauju ........................................................................................................... 127
Izmantojiet faksu .................................................................................................................. 128

Atbalstītās faksa programmas ................................................................................. 128
Atceliet faksu ........................................................................................................ 128

Atceliet pašreizējo faksu ......................................................................... 128
Atceliet gaidāmo faksa darbu .................................................................. 129

Izdzēsiet faksus no atmiņas .................................................................................... 129
Faksa lietošana DSL, PBX vai ISDN sistēmā .............................................................. 129

DSL ...................................................................................................... 130
PBX ...................................................................................................... 130
ISDN .................................................................................................... 130

Faksa lietošana ar VoIP pakalpojumu ...................................................................... 130
Ja rodas strāvas padeves pārtraukums, faksa atmiņā esošie dati saglabājas. ................ 131
Drošības problēmas, pievienojot iekšējos tīklus publiskām tālruņa līnijām ..................... 131
Fakss no plakanvirsmas skenera .............................................................................. 131
Faksa sūtīšana no dokumentu padevēja ................................................................... 132
Izmantojiet ātros zvanus un grupas zvanu ievadnes ................................................... 133
Faksa nosūtīšana no programmatūras (Windows) ..................................................... 133
Faksa sūtīšana, sastādot numuru ar faksa līnijai pievienotu tālruni ............................... 134
Faksa sūtīšana ar apstiprinājumu ............................................................................ 135
Faksa sūtīšanas ieplānošana .................................................................................. 135
Faksa, kurā apvienots elektronisks un iespiests dokuments, nosūtīšana ......................... 136
Izmantojiet piekļuves kodus, kredītkartes vai zvanīšanas kartes ................................... 136

Sūtiet faksus uz ārvalstīm ......................................................................... 136

Faksa drukāšana ................................................................................................... 137

Izdrukājiet faksu atkārtoti ........................................................................ 138
Automātiska saņemto faksu drukāšana abās lapas pusēs ............................ 139
Saglabāta faksa drukāšana, ja ir iespējota privātās saņemšanas funkcija ..... 139

Saņemiet faksus, kad tālruņa līnijā dzirdami faksa signāli .......................................... 139

8 Pārvaldīšana un apkope .............................................................................................. 141

HP Reconfiguration Utility izmantošana iekārtas savienojuma maiņai (Windows) ......................... 142
Funkcijas HP Wireless Direct Printing iestatīšana ...................................................................... 143
HP tīmekļa pakalpojumu lietojumprogrammu izmantošana ........................................................ 144
IP tīkla iestatījumu konfigurēšana ............................................................................................ 145

Paziņojums par atbildības ierobežošanu attiecībā uz printera koplietošanu .................. 145

LVWW

vii

background image

Tīkla iestatījumu skatīšana vai mainīšana ................................................................. 145
IPv4 TCP/IP parametru manuāla konfigurēšana no vadības paneļa ............................. 145
Iekārtas pārdēvēšana tīklā ...................................................................................... 146
Savienojuma ātrums un divpusējās drukas iestatījumi ................................................. 147

HP Device Toolbox (Windows) .............................................................................................. 148
Utilīta HP Utility operētājsistēmai Mac OS X ............................................................................ 150

Atveriet HP Utility .................................................................................................. 150
HP Utility funkcijas ................................................................................................. 150

HP Web Jetadmin programmatūras izmantošana ..................................................................... 151
Ekonomiskie iestatījumi ......................................................................................................... 152

Drukāšana, izmantojot ekonomisko režīmu ............................................................... 152
Miega aizkaves iestatīšana .................................................................................... 152
Automātiskās izslēgšanas aizkaves iestatīšana .......................................................... 152

Iekārtas drošības funkcijas .................................................................................................... 154

Iekārtas bloķēšana ................................................................................................ 154
Tīkla paroles iestatīšana vai mainīšana .................................................................... 154

Programmaparatūras jaunināšana .......................................................................................... 155

Manuāla programmaparatūras atjaunināšana .......................................................... 155
Iekārtas iestatīšana automātiskai programmaparatūras atjaunināšanai ........................ 155

9 Problēmu risinājumi ..................................................................................................... 157

Problēmu risināšanas kontrolsaraksts ...................................................................................... 158

1. solis. Pārliecinieties, vai iekārta ir uzstādīta pareizi ............................................... 158
2. solis. Pārbaudiet kabeļus vai bezvadu savienojumu ............................................... 158
3. solis. Pārbaude, vai vadības panelī nav kļūdas ziņojumu ....................................... 159
4. solis. Pārbaudiet papīru ..................................................................................... 159
5. solis. Pārbaudiet programmatūru ......................................................................... 159
6. solis. Drukāšanas funkciju pārbaude .................................................................... 159
7. solis. Kopēšanas funkciju pārbaude ..................................................................... 160
8. solis. Faksa funkciju pārbaude ............................................................................ 160
9. solis. Pārbaudiet tonera kasetni ........................................................................... 160
10. solis. Mēģiniet nosūtīt drukas darbu no datora .................................................... 160
11. solis. Pārbaudiet, vai iekārta ir pieslēgta tīklam. .................................................. 160

Atjaunojiet rūpnīcas noklusējuma iestatījumus .......................................................................... 161
Vadības paneļa palīdzības sistēma ........................................................................................ 162
Papīrs netiek padots pareizi vai iestrēgst ................................................................................. 163

Iekārta neievelk papīru .......................................................................................... 163
Ja iekārta ievelk vairākas lapas vienlaikus ................................................................ 163
Dokumentu padevējs iestrēgst, sašķiebjas vai paņem vairākas papīra loksnes
vienlaikus ............................................................................................................. 164
Papīra paplātēs esošā papīra iestrēgšanas novēršana ............................................... 164

viii

LVWW

background image

Izņemiet iestrēgušo apdrukājamo materiālu. ............................................................................ 165

Iestrēgšanas vietas ................................................................................................ 165
Iestrēguša papīra izņemšana no dokumentu padevēja ............................................... 166
Iestrēguša papīra izņemšana no izvades zonas ........................................................ 168
Iestrēgušu materiālu izņemšana no 1. padeves ......................................................... 170
Iestrēguša materiāla izņemšana no 2. paplātes vai 3. papildu paplātes ....................... 173
Iestrēguša papīra izņemšana no termofiksatora ........................................................ 177
Iestrēguša papīra izņemšana no divpusējas drukas ierīces ......................................... 179

Drukas kvalitātes uzlabošana ................................................................................................. 181

Drukāšana no citas programmas ............................................................................. 181
Iestatiet papīra veida iestatījumu drukas darbam. ...................................................... 181

Papīra veida iestatījuma pārbaude (Windows) .......................................... 181
Papīra veida iestatījuma pārbaude (Mac OS X) ......................................... 182

Tonera kasetnes statusa pārbaude ........................................................................... 182
Tīrīšanas lapas drukāšana ...................................................................................... 182
Tonera kasetnes vizuāla pārbaudīšana .................................................................... 183
Papīra un drukāšanas vides pārbaude ..................................................................... 183

Papīra, kas atbilst HP specifikācijām, lietošana .......................................... 183
Iekārtas vides pārbaude .......................................................................... 183

Ekonomiskā režīma iestatījuma pārbaude ................................................................ 184
Mēģiniet izmantot citu drukas draiveri. .................................................................... 184

Kopēšanas kvalitātes uzlabošana ........................................................................................... 186

Pārbaudiet, vai skenera stikls nav netīrs vai notraipīts ................................................ 186
Papīra iestatījumu pārbaudīšana ............................................................................. 187
Optimizēšana tekstam vai attēliem .......................................................................... 187
Kopēšana no malas līdz malai ................................................................................ 188
Dokumentu padevēja paņemšanas rullīšu un atdalīšanas paliktņa tīrīšana .................... 188

Skenēšanas kvalitātes uzlabošana .......................................................................................... 190

Pārbaudiet, vai skenera stikls nav netīrs vai notraipīts ................................................ 190
Dokumentu padevēja paņemšanas rullīšu un atdalīšanas paliktņa tīrīšana .................... 191

Faksa kvalitātes uzlabošana .................................................................................................. 193

Pārbaudiet, vai skenera stikls nav netīrs vai notraipīts ................................................ 193
Faksa nosūtīšanas izšķirtspējas iestatījuma pārbaudīšana ........................................... 194
Kļūdu labošanas iestatījuma pārbaudīšana ............................................................... 195
Nosūtīšana uz citu faksa iekārtu .............................................................................. 195
Dokumentu padevēja paņemšanas rullīšu un atdalīšanas paliktņa tīrīšana .................... 195
Iestatījuma Pielāgot lapas izmēram pārbaudīšana ..................................................... 196
Nosūtītāja faksa iekārtas pārbaude ......................................................................... 196

Iekārta nedrukā vai drukā lēni ............................................................................................... 197

Iekārta nedrukā ..................................................................................................... 197
Iekārta drukā lēni .................................................................................................. 198

LVWW

ix

background image

Drukāšanas no dažādiem avotiem, izmantojot USB, problēmu risināšana ................................... 199

Pēc USB zibatmiņas diska ievietošanas neatveras USB zibatmiņas diska izvēlne ........... 199
Fails netiek izdrukāts no USB zibatmiņas diska ......................................................... 199
Fails, kuru vēlaties drukāt, nav norādīts USB zibatmiņas diska izvēlnē ......................... 200

Atrisiniet problēmas ar faksu ................................................................................................. 201

Faksa problēmu novēršanas kontrolsaraksts .............................................................. 201
Faksa diagnostikas testa veikšana ........................................................................... 203
Faksa sekojuma atskaite ......................................................................................... 204
Faksa kļūdas atskaites drukāšana ............................................................................ 204

Drukājiet visas faksa atskaites .................................................................. 204
Drukājiet personīgās faksa atskaites ......................................................... 204
Iestatiet faksa kļūdas atskaites drukāšanu .................................................. 205

Iestatiet faksa kļūdu labošanas režīmu ..................................................................... 205
Mainiet faksa ātrumu ............................................................................................. 205
Ar faksu sūtīšanu saistīto problēmu risināšana ........................................................... 206

Vadības panelī ir redzams kļūdas ziņojums ............................................... 206

Parādās Sakaru kļūda ziņojums ................................................ 206
Nav iezvanes toņa .................................................................. 207
Parādās Fakss ir aizņemts ziņojums ........................................... 207
Parādās No fax answer (Nav faksa atbildes) ziņojums ................ 208
Iestrēdzis papīrs dokumentu padevējā ....................................... 208
Parādās Faksa atmiņa ir pilna ziņojums ..................................... 209
Skenera kļūda ......................................................................... 209

Vadības panelī parādās ziņojums Gatavs, ja netiek veikts mēģinājums sūtīt
faksu .................................................................................................... 209
Vadības panelī parādās ziņojums “Uzglabā 1. lappusi”. Tālākās darbības
nenoris. ................................................................................................ 210
Faksi tiek saņemti, taču tos nevar nosūtīt ................................................... 210
Iekārta ir aizsargāta ar paroli. ................................................................. 210
Nevar piekļūt faksa funkcijām no vadības paneļa ...................................... 210
Nedarbojas ātrie zvani ........................................................................... 211
Nedarbojas grupu zvani ......................................................................... 211
Sūtot faksu, tiek saņemts kļūdas ziņojums no tālruņu kompānijas. ................. 211
Neizdodas nosūtīt faksu, kad iekārtai ir pievienots tālrunis .......................... 212

Problēmu ar faksu saņemšanu risināšana ................................................................. 212

Fakss nereaģē ....................................................................................... 212

Faksam ir īpaši atvēlēta tālruņa līnija ......................................... 212
Iekārtai ir pievienots automātiskais atbildētājs ............................. 213
Iestatījums Atbildes režīms ir iestatīts uz Manuāls. ....................... 213
Balss pasts ir pieejams faksa līnijā ............................................. 214
Iekārta ir savienota ar DSL tālruņa pakalpojumu .......................... 214

x

LVWW

background image

Iekārta izmanto IP telefoniju vai VoIP tālruņa pakalpojumu ........... 214

Vadības panelī ir redzams kļūdas ziņojums ............................................... 215

Parādās ziņojums Fakss nav konstatēts.. ..................................... 215
Parādās Sakaru kļūda ziņojums ................................................ 215
Parādās Faksa atmiņa ir pilna ziņojums ..................................... 216
Parādās Fakss ir aizņemts ziņojums ........................................... 216

Fakss ir saņemts, taču netiek drukāts ......................................................... 217

Funkcija Privāta saņemšana ir ieslēgta ....................................... 217

Sūtītājs saņem aizņemtas līnijas signālu .................................................... 217

Klausule ir savienota ar iekārtu ................................................. 217
Tiek lietots tālruņa līnijas sadalītājs ............................................ 217

Nav iezvanes toņa ................................................................................. 217
Nevar nosūtīt vai saņemt faksu pa PBX līniju .............................................. 217

Vispārēju faksa problēmu risināšana ....................................................................... 218

Faksa sūtījumi noris lēni .......................................................................... 218
Faksa kvalitāte ir vāja ............................................................................. 219
Fakss nogriež attēlu vai drukā uz divām lapām .......................................... 219

USB savienojuma problēmu atrisināšana ................................................................................. 221
Vadu tīkla problēmu atrisināšana ........................................................................................... 222

Slikts fiziskais kanāls ............................................................................................. 222
Dators izmanto nepareizu iekārtas IP adresi ............................................................. 222
Dators nespēj sazināties ar iekārtu .......................................................................... 223
Iekārta izmanto nepareizu saiti un divpusējos tīkla iestatījumus ................................... 223
Jaunās programmas, iespējams, ir radījušas savietojamības problēmas ....................... 223
Dators vai darbstacija, iespējams, ir iestatīti nepareizi ............................................... 223
Iekārta ir atspējota vai arī citi tīkla iestatījumi ir nepareizi .......................................... 223

Bezvadu tīkla problēmu atrisināšana ...................................................................................... 224

Bezvadu savienojamības kontrolsaraksts .................................................................. 224
Iekārta nedrukā pēc bezvadu sakaru konfigurācijas pabeigšanas ............................... 225
Iekārta nedrukā, un datorā ir instalēts trešās puses ugunsmūris ................................... 225
Bezvadu savienojums nedarbojas pēc bezvadu maršrutētāja vai iekārtas pārvietošanas 225
Nevar pievienot vairākus datorus bezvadu iekārtai ................................................... 225
Izveidojot savienojumu ar VPN tīklu, bezvadu iekārtai zūd sakari ............................... 226
Tīkls netiek parādīts bezvadu tīklu sarakstā ............................................................... 226
Bezvadu tīkls nedarbojas ....................................................................................... 226
Bezvadu tīkla diagnostikas testa izpilde ................................................................... 226
Traucējumu samazināšana bezvadu tīklā ................................................................. 227

Iekārtas programmatūras problēmu novēršana sistēmā Windows ............................................... 228

Šīs iekārtas drukas draiveris nav redzams printera mapē ........................................... 228
Programmatūras instalēšanas laikā tika parādīts kļūdas ziņojums ................................ 228
Iekārta ir gatavības režīmā, bet nekas nedrukājas. .................................................... 228

LVWW

xi

background image

Iekārtas programmatūras problēmu atrisināšana ar sistēmu Mac OS X ....................................... 230

Drukas draiveris nav iekļauts sarakstā Druka un fakss vai Druka un skenēšana ............. 230
Iekārtas nosaukums neparādās saraksta Druka un fakss vai Druka un skenēšana iekārtu
sarakstā ............................................................................................................... 230
Sarakstā Druka un fakss vai Druka un skenēšana drukas draiveris neveic automātisku
iekārtas uzstādīšanu. ............................................................................................. 230
Drukas darbs netika aizsūtīts uz izvēlēto iekārtu ........................................................ 231
Ja iekārta ir savienota ar USB kabeli, pēc draivera atlasīšanas tā nav redzama
sarakstā Druka un fakss vai Druka un skenēšana. ...................................................... 231
USB savienojuma laikā tiek izmantots vispārējs drukas draiveris ................................. 231

Programmatūras noņemšana (Windows) ................................................................................. 232
Programmatūras noņemšana (Mac OS X) ................................................................................ 233
Skenēšanas uz e-pastu problēmu atrisināšana ......................................................................... 234

Savienojums ar e-pasta serveri neizdodas ................................................................ 234
E-pasta nosūtīšana neizdevās ................................................................................. 234
Skenēšana neizdodas ............................................................................................ 234

Skenēšanas uz tīkla mapi problēmu atrisināšana ..................................................................... 235

Skenēšana neizdevās ............................................................................................ 235

Alfabētiskais rādītājs ........................................................................................................ 237

xii

LVWW