HP LaserJet Pro MFP M521 series Žinynas

background image

LASERJET PRO MFP

Vartotojo vadovas

M521

2

background image
background image

„HP LaserJet Pro MFP M521“

Vartotojo vadovas

background image

Autorių teisės ir licencija

© 2014 Copyright Hewlett-Packard

Development Company, L.P.

Atkurti, pritaikyti ar versti produkto

dokumentaciją be iš anksto gauto raštiško

sutikimo draudžiama, išskyrus tuos atvejus,

kai tai leidžia autorių teisės.

Šiame dokumente pateikiama informacija

gali būti keičiama iš anksto neįspėjus.

Vienintelės HP produktams ir paslaugoms

suteikiamos garantijos išdėstytos prie

produktų pridėtose specialiose garantijos

nuostatose. Čia pateiktų teiginių negalima

interpretuoti kaip papildomos garantijos. HP

nėra atsakinga už čia esančias technines ar

redagavimo klaidas ar neatitikimus.

Edition 1, 10/2014

Gaminio numeris: A8P80-91081

Prekių ženklai

Adobe

®

, Acrobat

®

ir PostScript

®

yra „Adobe

Systems Incorporated“ prekės ženklai.

„Apple“ ir „Apple“ logotipas yra „Apple

Computer, Inc.“ prekių ženklai, registruoti

JAV ir kitose šalyse / regionuose. „iPod“ yra

„Apple Computer, Inc“ prekės ženklas.

„iPod“ yra skirtas tik tiesėtam ar teisių

turėtojo įgaliotam kopijavimui atlikti.

Nevokite muzikos.

„Bluetooth“ yra prekės ženklas, priklausantis

jo savininkui, kurį „Hewlett-Packard“

kompanija naudoja pagal licenciją.

„Microsoft®“, „Windows®“, „Windows®

XP“ ir „Windows Vista®“ yra JAV

registruotieji prekių ženklai, priklausantys

„Microsoft Corporation“.

UNIX

®

yra registruotasis „The Open Group“

prekės ženklas.

background image

Turinys

1 Gaminio pristatymas ........................................................................................................ 1

Gaminio palyginimas ............................................................................................................... 2
Gaminio išvaizda .................................................................................................................... 4

Gaminio vaizdas iš priekio ........................................................................................ 4
Gaminio vaizdas iš galo ............................................................................................ 5
Sąsajos prievadai ..................................................................................................... 6
Serijos numerio ir modelio numerio vieta ...................................................................... 7

Valdymo skydas ....................................................................................................................... 8

Valdymo skydelio išdėstymas ...................................................................................... 8
Valdymo skydelio pradinis ekranas ............................................................................. 9
Valdymo skydo žinyno sistema ................................................................................. 10

Gaminio ataskaitų spausdinimas .............................................................................................. 11

2 Popieriaus dėklai ........................................................................................................... 13

Palaikomi popieriaus formatai ................................................................................................. 14
Palaikomi popieriaus formatai ................................................................................................. 16
1 dėklas ............................................................................................................................... 17

Dėklo talpa ir popieriaus kryptis ................................................................................ 17
Dėjimas į 1 dėklą .................................................................................................... 18

2 dėklas ir papildomas 3 dėklas .............................................................................................. 20

Dėklo talpa ir popieriaus kryptis ................................................................................ 20
Įdėkite popierių į 2 dėklą ir pasirinktinį 3 dėklą .......................................................... 21

Popieriaus išvesties parinkčių naudojimas ................................................................................. 23

Spausdinti į standartinį išvedimo skyrių ...................................................................... 23
Spausdinimas galinį išvedimo skyrių .......................................................................... 23

3 Dalys, eksploatacinės medžiagos ir priedai .................................................................... 25

Dalių, priedų ir eksploatacinių medžiagų užsakymas .................................................................. 26
HP pareiškimas apie ne HP eksploatacines medžiagas ............................................................... 27
HP kovos su sukčiavimu žiniatinklio svetainė .............................................................................. 28
Spausdinimas, kai pasibaigęs numatytasis dažų kasetės eksploatavimo laikas ............................... 29

LTWW

iii

background image

Įjunkite arba išjunkite beveik tuščios kasetės nustatymą ................................................ 29

Dalys, kurias klientas gali taisyti pats ........................................................................................ 31
Priedai .................................................................................................................................. 33
Dažų kasetė .......................................................................................................................... 34

Dažų kasetės vaizdas .............................................................................................. 34
Dažų kasetės informacija ......................................................................................... 35

Perdirbkite dažų kasetę ............................................................................. 35
Dažų kasetės saugojimas .......................................................................... 35
HP pareiškimas apie ne HP dažų kasetes .................................................... 35

Spausdintuvo kasetės keitimas .................................................................................. 36

4 Spausdinimas ................................................................................................................. 39

Palaikomos spausdinimo tvarkyklės („Windows“) ....................................................................... 40

HP universali spausdintuvo tvarkyklė (UPD) ................................................................. 40

UPD diegimo režimai ................................................................................ 41

Spausdinimo užduoties nustatymų keitimas („Windows“) ............................................................ 42

Spausdinimo užduočių nustatymų keitimo pirmenybė ................................................... 42
Visų spausdinimo užduočių nustatymų keitimas, kol programinės įrangos programa
uždaryta. ............................................................................................................... 42
Visų spausdinimo užduočių numatytųjų nustatymų keitimas ........................................... 43
Gaminio konfigūravimo nustatymų keitimas ................................................................ 43

Spausdinimo užduoties nustatymų keitimas („Mac OS X“) ........................................................... 44

Spausdinimo užduočių nustatymų keitimo pirmenybė ................................................... 44
Visų spausdinimo užduočių nustatymų keitimas, kol programinės įrangos programa
uždaryta ................................................................................................................ 44
Visų spausdinimo užduočių numatytųjų nustatymų keitimas ........................................... 45
Gaminio konfigūravimo nustatymų keitimas ................................................................ 45

Spausdinimo užduotys („Windows“) ......................................................................................... 46

Spausdinimo nuorodos naudojimas („Windows“) ........................................................ 46
Spausdinimo nuorodų kūrimas („Windows“) ............................................................... 48
Automatinis spausdinimas iš abiejų pusių („Windows“) ............................................... 51
Rankinis spausdinimas iš abiejų pusių („Windows“) .................................................... 53
Kelių puslapių spausdinimas viename lape („Windows“) ............................................. 57
Puslapio padėties pasirinkimas („Windows“) .............................................................. 59
Popieriaus tipo pasirinkimas („Windows“) .................................................................. 61
Pirmo ir paskutinio puslapio spausdinimas ant kitokio popieriaus („Windows“) ............... 64
Dokumento mastelio keitimas, kad atitiktų popieriaus formatą („Windows“) ................... 67
Bukleto kūrimas („Windows“) ................................................................................... 69
Popieriaus formato pasirinkimas („Windows“) ............................................................ 70
Pasirinktinio popieriaus formato pasirinkimas („Windows“) .......................................... 70
Vandenženklių spausdinimas („Windows“) ................................................................ 71

iv

LTWW

background image

Spausdinimo užduoties atšaukimas („Windows“) ........................................................ 72

Spausdinimo užduotys („Mac OS X“) ....................................................................................... 73

Išankstinio spausdinimo nustatymo naudojimas („Mac OS X“) ...................................... 73
Išankstinio spausdinimo nustatymo pasirinkimas („Mac OS X“) ..................................... 73
Automatinis spausdinimas ant abiejų pusių („Mac OS X“) ............................................ 74
Spausdinimas ant abiejų pusių rankiniu būdu („Mac OS X“) ......................................... 75
Kelių puslapių spausdinimas viename lape („Mac OS X“) ............................................ 75
Puslapio padėties pasirinkimas („Mac OS X“) ............................................................. 75
Popieriaus tipo pasirinkimas („Mac OS X“) ................................................................ 76
Viršelio spausdinimas („Mac OS X“) .......................................................................... 76
Dokumento mastelio keitimas, kad atitiktų popieriaus formatą („Mac Os X“) ................... 76
Bukleto kūrimas („Mac OS X“) .................................................................................. 76
Popieriaus formato pasirinkimas („Mac OS X“) ........................................................... 77
Pasirinktinio popieriaus formato pasirinkimas („Mac OS X“) ......................................... 77
Vandenženklių spausdinimas („Mac OS X“) ............................................................... 77
Spausdinimo užduoties atšaukimas („Mac OS X“) ....................................................... 78

Archyvinimui tinkamos kokybės spaudinių kūrimas ..................................................................... 79
„HP ePrint“ naudojimas .......................................................................................................... 80
Naudokitės „AirPrint“ ............................................................................................................. 81
Tiesioginis spausdinimas iš USB ............................................................................................... 82

5 Kopijuoti ........................................................................................................................ 83

Nustatyti naujus numatytuosius kopijavimo nustatymus ................................................................ 84
Numatytųjų kopijavimo nuostatų atkūrimas ................................................................................ 85
Daryti vieną kopiją ................................................................................................................. 86
Daryti kelias kopijas ............................................................................................................... 87
Nukopijuokite kelių puslapių originalų dokumentą ...................................................................... 88
Kopijuokite asmens tapatybės korteles ...................................................................................... 89
Kopijavimo užduočių grupavimas ............................................................................................ 90
Spausdinimas iš abiejų pusių (dvipusis spausdinimas) ................................................................. 91

Automatiškai kopijuokite iš abiejų pusių ..................................................................... 91
Rankiniu būdu kopijuokite iš abiejų pusių ................................................................... 92

Kopijos mažinimas arba didinimas .......................................................................................... 93
Kopijavimo kokybės optimizavimas .......................................................................................... 94
Koreguokite kopijų ryškumą ar tamsumą ................................................................................... 95
Kopijavimas nustačius į juodraščio režimą ................................................................................ 96
Popieriaus dydžio ir tipo nustatymas spausdinant ant specialaus popieriaus .................................. 97

6 Nuskaityti ...................................................................................................................... 99

Nuskaitymas naudojant programinę įrangą „HP Scan“ („Windows“) ......................................... 100
Nuskaitymas naudojant programinę įrangą „HP Scan“ („Mac OS X“) ........................................ 101

LTWW

v

background image

Nuskaitykite į USB atmintinę .................................................................................................. 102
Nustatykite nuskaitymo į tinklo aplanką funkciją ir nuskaitymo į el. paštą funkciją ........................ 103

Nuskaitymo į tinklo aplanką funkcijos konfigūravimas ................................................ 103
Nuskaitymo į el. paštą funkcijos konfigūravimas ....................................................... 103

Nuskaitykite į tinklo aplanką .................................................................................................. 105
Skaityti į el. laišką ................................................................................................................ 106
Skenavimas naudojant kitą programinę įrangą ........................................................................ 107

Nuskaitymas iš TWAIN atitinkančios programos („Windows“) ................................... 107
Nuskaitymas iš WIA atitinkančios programos („Windows“) ........................................ 107

7 „Faksas“ ...................................................................................................................... 109

Gaminio fakso funkcijos nustatymas ....................................................................................... 110

Fakso prievadą prijunkite prie telefono linijos ........................................................... 110
Prijunkite papildomus įrenginius .............................................................................. 110

Sukonfigūruokite faksą ir telefono autoatsakiklį .......................................... 111
Fakso aparatui nustatyti papildomą telefoną .............................................. 112

Atskiro fakso sąranka ............................................................................................ 113
Sukonfigūruokite fakso laiką, datą ir antraštę. ........................................................... 113

Naudokite valdymo pultą fakso laikui, datai ir antraštei nustatyti .................. 113
Naudokite HP  fakso sąrankos vedlį fakso laikui, datai ir antraštei nustatyti
(„Windows“) ......................................................................................... 114

Telefonų knygos naudojimas .................................................................................................. 115

Kurti ir redaguoti greito rinkimo įrašus ..................................................................... 115
Kurti ir redaguoti grupinio rinkimo įrašus .................................................................. 115
Sparčiojo rinkimo įrašų trynimas ............................................................................. 116
Grupinio rinkimo įvesčių trynimas ............................................................................ 116

Sukonfigūruokite fakso siuntimo nustatymus ............................................................................. 117

Nustatyti specialiuosius rinkimo simbolius ir parinktis ................................................. 117

Nustatyti rinkimo kodą prieš skambutį ....................................................... 117

Nustatykite rinkimo tono aptikimą ........................................................................... 118

Toninis rinkimas arba pulsinis rinkimas ..................................................... 118

Automatinio pakartotinio rinkimo nustatymas ............................................................ 118
Šviesumo/tamsumo ir raiškos nustatymas ................................................................. 119

Nustatykite šviesumo/tamsumo (kontrasto) nustatymą .................................. 119
Nustatyti raiškos nustatymus .................................................................... 119

Nustatykite mokėjimo kodus ................................................................................... 120

Sukonfigūruokite fakso gavimo nustatymus .............................................................................. 122

Nustatyti faksogramų persiuntimą ............................................................................ 122
Atsiliepimo režimo nustatymas ................................................................................ 122
Blokuokite fakso numerius arba pašalinkite blokavimą ............................................... 123
Nustatykite signalų iki atsakymo skaičių ................................................................... 123

vi

LTWW

background image

Išskirtinio skambučio nustatymas ............................................................................. 124
Naudokite automatinį gaunamų faksogramų sumažinimą ........................................... 125
Nustatyti fakso pakartotinio atspausdinimo nustatymus .............................................. 125
Fakso garsų garsumo nustatymas ............................................................................ 126

Nustatykite signalo garsumą, telefono linijos garsumą ir skambučio garsumą 126

Antspauduotų faksogramų nustatymai ...................................................................... 126
Privataus priėmimo funkcijos naudojimas ................................................................. 127

Nustatyti faksogramų kaupimą ............................................................................................... 127
Fakso naudojimas ................................................................................................................ 128

Palaikomos fakso programos .................................................................................. 128
Faksogramos atšaukimas ....................................................................................... 128

Atšaukti dabartinę faksogramą ................................................................ 128
Laukiančios fakso užduoties atšaukimas .................................................... 129

Faksogramų ištrynimas iš atminties .......................................................................... 129
Fakso naudojimas DSL, PBX ar ISDN sistemoje ......................................................... 129

DSL ...................................................................................................... 129
PBX ...................................................................................................... 130
ISDN .................................................................................................... 130

Fakso naudojimas su VoIP paslauga ........................................................................ 130
Fakso atminties turinys yra išsaugomas dingus maitinimui ........................................... 130
Saugos problemos, iškylančios vidinius tinklus jungiant prie viešų telefono linijų ............ 131
Faksograma iš planšetinio skenerio ......................................................................... 131
Faksuokite iš dokumentų tiektuvo ............................................................................. 132
Sparčiojo rinkimo ir grupinio rinkimo įrašų naudojimas .............................................. 133
Siųskite faksogramą iš programinės įrangos („Windows“) .......................................... 133
Siųskite faksą rinkdami numerį telefonu, kuris yra prijungtas prie fakso linijos. .............. 134
Faksogramos siuntimas su patvirtinimu ..................................................................... 135
Nustatykite fakso išsiuntimą vėlesniu laiku ................................................................ 135
Siųskite faksogramą, susidedančią iš elektroninio ir popierinio dokumento ................... 136
Prieigos kodų, kreditinių kortelių ar skambinimo kortelių naudojimas ........................... 136

Tarptautinių faksogramų siuntimas ............................................................ 136

Spausdinti faksogramą .......................................................................................... 137

Pakartotinis faksogramos spausdinimas ..................................................... 138
Automatinis spausdinimas ant abiejų gautos faksogramos pusių ................... 139
Išspausdinti išsaugotą faksogramą įjungus privataus priėmimo funkciją ......... 139

Faksogramų priėmimas, kai fakso tonai girdimi telefono linijoje .................................. 139

8 Valdymas ir priežiūra ................................................................................................... 141

Gaminio ryšio tipą keiskite HP perkonfigūravimo pagalbine priemone („Windows“) .................... 142
HP belaidžio tiesioginio spausdinimo sąranka ......................................................................... 143
HP interneto paslaugų programų naudojimas .......................................................................... 144

LTWW

vii

background image

Tinklo IP nustatymų konfigūravimas ......................................................................................... 145

Atsisakymas bendrai naudoti spausdintuvą ............................................................... 145
Tinklo nustatymų peržiūrėjimas ar keitimas ............................................................... 145
Rankinis IPv4 TCP/IP parametrų konfigūravimas valdymo skyde .................................. 145
Gaminio pervadinimas tinkle .................................................................................. 146
Nuorodos sparta ir dvipusio spausdinimo nustatymai ................................................ 147

HP prietaisų įrankių dėžė („Windows“) ................................................................................... 148
HP pagalbinė priemonė, skirta „Mac OS X“ ............................................................................ 151

Atidarykite „HP Utility“ ........................................................................................... 151
„HP Utility“ funkcijos .............................................................................................. 151

„HP Web Jetadmin“ programinės įrangos naudojimas .............................................................. 152
Ekonomijos nustatymai .......................................................................................................... 153

Spausdinimas ekonomišku režimu ........................................................................... 153
Budėjimo atidėjimo nustatymas ............................................................................... 153
Automatinio išjungimo delsos nustatymas ................................................................. 154

Gaminio saugos savybės ...................................................................................................... 155

Gaminio užrakinimas ............................................................................................ 155
Nustatykite arba pakeiskite gaminio slaptažodį ........................................................ 155

Atnaujinkite aparatinę programinę įrangą ............................................................................... 157

Rankiniu būdu atnaujinkite aparatinę programinę įrangą ........................................... 157
Nustatykite įrenginį taip, kad aparatinė programinė įranga būtų automatiškai
atnaujinama ......................................................................................................... 157

9 Problemų sprendimas ................................................................................................... 159

Problemų sprendimo kontrolinis sąrašas .................................................................................. 160

1 veiksmas: Patikrinkite, ar gaminys tinkamai nustatytas ............................................. 160
2 veiksmas: Patikrinkite, ar gerai prijungti laidai arba ar geras belaidis ryšys .............. 160
3 veiksmas: Patikrinkite valdymo skydą, ar nėra klaidos pranešimų ............................. 161
4 veiksmas: Patikrinkite, ar yra popieriaus ............................................................... 161
5 veiksmas: Patikrinkite programinę įrangą .............................................................. 161
6 veiksmas: Patikrinkite spausdinimo funkciją ........................................................... 161
7 veiksmas: Patikrinkite kopijavimo funkciją ............................................................. 162
8 veiksmas: Patikrinkite, ar veikia faksas .................................................................. 162
9 veiksmas: Patikrinkite dažų kasetę ........................................................................ 162
10 veiksmas: Pabandykite nusiųsti spausdinimo užduotį iš kompiuterio ........................ 162
11 veiksmas: Patikrinkite, ar įrenginys prijungtas prie tinklo ....................................... 163

Atkurkite numatytąsias gamyklines reikšmes ............................................................................. 164
Valdymo skydo žinyno sistema .............................................................................................. 165
Popierius tiekiamas netinkamai ir įstringa ................................................................................ 166

Gaminys nepaima popieriaus ................................................................................. 166
Gaminys paima kelis popieriaus lapus ..................................................................... 166

viii

LTWW

background image

Dokumentų tiektuvas stringa, nukrypsta arba paima po kelis popieriaus lapus .............. 167
Pasirūpinkite, kad popieriaus dėkluose neužstrigtų popierius ...................................... 167

Strigčių šalinimas ................................................................................................................. 168

Strigties vietos ....................................................................................................... 168
Pašalinkite įstrigusį popierių iš dokumentų tiektuvo .................................................... 169
Pašalinkite strigtis iš išvesties skyriaus ...................................................................... 171
Strigčių šalinimas iš 1 dėklo ................................................................................... 173
Strigčių šalinimas iš 2 dėklo arba papildomo 3 dėklo ................................................ 176
Pašalinkite strigtis iš kaitintuvo ................................................................................ 180
Pašalinkite strigtis iš dvipusio spausdinimo įrenginio .................................................. 182

Spausdinimo kokybės gerinimas ............................................................................................ 184

Spausdinimas iš skirtingų programų ........................................................................ 184
Nustatykite spausdinamos užduoties popieriaus tipo nustatymą .................................. 184

Patikrinkite popieriaus tipo nustatymą („Windows“) .................................... 184
Patikrinkite popieriaus tipo nustatymą („Mac OS X“) ................................... 185

Patikrinkite dažų kasetės būseną ............................................................................. 185
Valymo puslapio spausdinimas ............................................................................... 185
Apžiūrėkite dažų kasetę ......................................................................................... 186
Patikrinkite popieriaus ir spausdinimo aplinką ........................................................... 186

Naudokite HP specifikacijas atitinkantį popierių ......................................... 186
Patikrinkite gaminio aplinką ..................................................................... 186

Patikrinkite „EconoMode“ nustatymus ...................................................................... 187
Bandykite kitą spausdinimo tvarkyklę ....................................................................... 187

Pagerinkite kopijavimo kokybę .............................................................................................. 189

Patikrinkite, ar skaitytuvo stiklas nėra purvinas ir dėmėtas. .......................................... 189
Patikrinkite popieriaus nustatymus ........................................................................... 190
Optimizavimas tekstui arba nuotraukoms ................................................................. 190
Kopijavimas nuo krašto iki krašto ............................................................................ 191
Nuvalykite dokumentų tiektuvo griebimo volelius ir atskyrimo plokštę ........................... 191

Pagerinkite nuskaitymo kokybę .............................................................................................. 193

Patikrinkite, ar skaitytuvo stiklas nėra purvinas ir dėmėtas. .......................................... 193
Nuvalykite dokumentų tiektuvo griebimo volelius ir atskyrimo plokštę ........................... 194

Pagerinkite fakso kokybę ...................................................................................................... 196

Patikrinkite, ar skaitytuvo stiklas nėra purvinas ir dėmėtas. .......................................... 196
Patikrinkite faksogramos siuntimo raiškos nustatymą .................................................. 197
Patikrinkite klaidų taisymo nustatymą ....................................................................... 198
Siųskite į kitą faksą ................................................................................................ 198
Nuvalykite dokumentų tiektuvo griebimo volelius ir atskyrimo plokštę ........................... 198
Patikrinkite pritaikymo puslapiui nustatymą ............................................................... 199
Patikrinkite siuntėjo faksą ....................................................................................... 199

Gaminys nespausdina arba spausdina lėtai ............................................................................ 200

LTWW

ix

background image

Gaminys nespausdina ........................................................................................... 200
Gaminys spausdina lėtai ........................................................................................ 201

Tiesioginio USB spausdinimo problemų sprendimas .................................................................. 202

Įkišus USB atmintinę neatsidaro USB atmintinės meniu ............................................... 202
Failas nespausdinamas iš USB atmintinės ................................................................. 202
Failas, kurį norite spausdinti, nerodomas USB atmintinės meniu .................................. 202

Fakso problemų sprendimas .................................................................................................. 203

Fakso problemų sprendimo kontrolinis sąrašas .......................................................... 203
Atlikite fakso diagnostinę patikrą ............................................................................ 205
Fakso sekimo ataskaita .......................................................................................... 206
Fakso klaidos ataskaitos spausdinimas ..................................................................... 206

Visų fakso ataskaitų spausdinimas ............................................................ 206
Atskirų fakso ataskaitų spausdinimas ........................................................ 206
Nustatykite fakso klaidų ataskaitą ............................................................ 207

Nustatykite fakso klaidų taisymo režimą ................................................................... 207
Pakeiskite fakso greitį. ........................................................................................... 207
Faksogramų siuntimo problemų sprendimas .............................................................. 208

Klaidos pranešimas parodomas valdymo skyde ......................................... 208

Pasirodo pranešimas Ryšio klaida. ............................................ 208
Nėra rinkimo tono ................................................................... 209
Pasirodo pranešimas Faksas užimtas. ........................................ 210
Pasirodo pranešimas Faksas neatsako. ...................................... 210
Dokumentų tiektuve įstrigo popierius .......................................... 211
Pasirodo pranešimas Fakso atmintis pilna. .................................. 211
Skenerio klaida ....................................................................... 211

Valdymo skyde parodomas pranešimas Parengtas ir nebandoma išsiųsti
faksogramos .......................................................................................... 212
Valdymo skyde parodomas pranešimas „Išsaugomas 1 puslapis“ ir toliau
nieko nevyksta ....................................................................................... 212
Faksogramas galima priimti, tačiau siųsti ne .............................................. 212
Gaminys yra apsaugotas slaptažodžiu ..................................................... 213
Neįmanoma naudotis fakso funkcijomis per valdymo skydą ......................... 213
Neįmanoma naudoti sparčiojo rinkimo ..................................................... 213
Neįmanoma naudoti grupinio rinkimo ...................................................... 213
Gaunate įrašytą klaidos pranešimą iš telefono paslaugų įmonės, kai bandote
siųsti faksogramą ................................................................................... 214
Neįmanoma siųsti faksogramos, kai telefonas yra prijungtas prie gaminio .... 214

Faksogramų priėmimo problemų sprendimas ............................................................ 214

Faksas neatsako ..................................................................................... 215

Faksas turi priskirtąją telefono liniją ........................................... 215
Prie gaminio yra prijungtas atsakiklis ......................................... 215

x

LTWW

background image

Nuostata Atsakymo režimas yra nustatyta į nuostatą Rankinis. ...... 216
Fakso linijoje yra balso paštas .................................................. 216
Gaminys yra prijungtas prie DSL telefono paslaugos .................... 217
Gaminys naudojasi faksu per IP arba VoIP telefono paslaugą ....... 217

Klaidos pranešimas parodomas valdymo skyde ......................................... 217

Rodomas pranešimas Faksas neaptiktas. .................................... 217
Pasirodo pranešimas Ryšio klaida. ............................................ 218
Pasirodo pranešimas Fakso atmintis pilna. .................................. 218
Pasirodo pranešimas Faksas užimtas. ........................................ 219

Faksograma gaunama, bet neatspausdinama ............................................ 219

Funkcija Privatus priėmimas yra įjungta ...................................... 219

Siuntėjas gauna užimtumo signalą ........................................................... 219

Prie gaminio yra prijungtas telefonas ......................................... 219
Naudojamas telefono linijos dalytuvas ....................................... 220

Nėra rinkimo tono .................................................................................. 220
Neįmanoma siųsti arba priimti faksogramos naudojant PBX liniją ................. 220

Bendrojo pobūdžio fakso problemų sprendimas ........................................................ 220

Faksogramos siunčiamos lėtai .................................................................. 220
Prasta faksogramos kokybė ..................................................................... 221
Faksograma atsiunčiama ne visa arba atspausdinama ant dviejų lapų .......... 222

Spręskite USB ryšio problemas ............................................................................................... 223
Spręskite laidinio tinklo problemas ......................................................................................... 224

Prasta fizinė jungtis ............................................................................................... 224
Kompiuteris naudoja neteisingą gaminio IP adresą .................................................... 224
Kompiuteriui nepavyksta prisijungti prie gaminio ....................................................... 225
Gaminys naudoja netinkamą tinklo nuorodą ir dvipusio spausdinimo nuostatas ............ 225
Naujos programinės įrangos programos galėjo sukelti suderinamumo problemų ........... 225
Jūsų kompiuteris arba darbo stotis nustatyta netinkamai ............................................. 225
Gaminys yra išjungtas arba neteisingos kitos tinklo nuostatos ..................................... 225

Spręskite belaidžio tinklo problemas ...................................................................................... 226

Belaidžio ryšio tikrinimo sąrašas ............................................................................. 226
Gaminys nespausdina baigus konfigūruoti belaidį ryšį ............................................... 227
Gaminys nespausdina ir kompiuteryje yra įdiegta trečiosios šalies užkarda .................. 227
Belaidis ryšys neveikia į kitą vietą perkėlus belaidžio ryšio maršrutizatorių arba gaminį . 227
Prie belaidžio ryšio gaminio nepavyksta prijungti daugiau kompiuterių ........................ 227
Gaminiui prisijungus prie belaidžio ryšio tinklo ryšys nutrūksta. .................................. 228
Belaidžių tinklų sąraše tinklas nerodomas ................................................................. 228
Belaidžio ryšio tinklas neveikia ............................................................................... 228
Atlikite belaidžio ryšio tinklo diagnostinę patikrą ...................................................... 229
Belaidžio tinklo trukdžių sumažinimas ...................................................................... 229

Gaminio programinės įrangos problemų sprendimas naudojant „Windows“ ............................... 230

LTWW

xi

background image

Šio gaminio spausdinimo tvarkyklė nematoma aplanke „Printer“ (spausdintuvas) .......... 230
Diegiant programinę įrangą buvo parodytas klaidos pranešimas ................................ 230
Gaminys yra parengties būsenos, tačiau nieko nespausdina ...................................... 230

Programinės įrangos problemų sprendimas su „Mac OS X“ ....................................................... 232

Spausdinimo tvarkyklės nėra spausdintuvų ir faksų arba spausdintuvų ir skaitytuvų
sąraše ................................................................................................................. 232
Gaminio pavadinimo nėra gaminių sąraše, esančiame spausdintuvų ir faksų arba
spausdintuvų ir skaitytuvų sąraše ............................................................................. 232
Spausdinimo tvarkyklė automatiškai nenustato spausdintuvų ir faksų arba spausdintuvų
ir skaitytuvų sąraše pasirinkto gaminio ..................................................................... 232
Spausdinimo užduotis nebuvo nusiųsta į reikiamą gaminį ........................................... 233
Prijungus gaminį USB kabeliu jis nerodomas spausdintuvų ir faksų arba spausdintuvų ir
skaitytuvų sąraše, kai pasirenkama tvarkyklė. ........................................................... 233
Naudojate bendrąją spausdinimo tvarkyklę, kai spausdintuvą jungiate USB kabeliu ...... 234

Programinės įrangos šalinimas („Windows“) ........................................................................... 235
Programinės įrangos šalinimas („Mac OS X“) .......................................................................... 236
Spręskite nuskaitymo į el. paštą problemas .............................................................................. 237

Negalima prisijungti prie el. pašto serverio .............................................................. 237
Išsiųsti el. laiško nepavyko ...................................................................................... 237
Negalima nuskaityti .............................................................................................. 237

Išspręskite nuskaitymo į tinklo aplanką problemas .................................................................... 238

Nuskaityti nepavyko .............................................................................................. 238

Rodyklė ............................................................................................................................ 239

xii

LTWW