HP LaserJet Pro MFP M521 series - Megjelenik a Nincs érzékelhető fax. üzenet.

background image

Megjelenik a Nincs érzékelhető fax. üzenet.

MEGJEGYZÉS:

Ez a hibaüzenet nem mindig utal elmulasztott faxüzenetre. Ha véletlenül hanghívást

kezdeményeznek egy faxszámra, és a hívó fél leteszi a telefont, a Nincs érzékelhető fax. üzenet

jelenik meg a kezelőpanelen.

Kérje meg a küldőt, hogy küldje el újra a faxot.

Győződjön meg róla, hogy a készülék telefonkábele a fali telefonaljzathoz csatlakozik.

Próbáljon ki egy másik telefonkábelt.

Csatlakoztassa a készülék telefonkábelét egy másik telefonvonalhoz.

A telefonvonal és a fali telefonaljzat megfelelő működésének ellenőrzéséhez csatlakoztasson egy

telefonkészüléket, és várja meg, hogy hallható-e tárcsahang.

Győződjön meg róla, hogy a telefonkábel a készülék „line” portjához van csatlakoztatva.

Ellenőrizze a telefonvonalat a kezelőpanelről indított teszt segítségével.

Ha a hiba továbbra is fennáll, lépjen kapcsolatba a HP-vel. Lásd:

www.hp.com/support/

ljmfpM521series

, vagy olvassa el a készülék dobozában található tájékoztatót.

HUWW

Faxolással kapcsolatos problémák megoldása

217