HP LaserJet Pro MFP M521 series - Számlázási kódok beállítása

background image

Számlázási kódok beállítása

Ha a számlázási kódok használata be van kapcsolva, a felhasználónak minden fax küldésekor meg

kell adnia a számlázási kódot. A készülék növeli a számlázási kód számlálóját minden egyes elfaxolt

oldallal. Ezekbe a kérelemre küldött, továbbított vagy számítógéppel letöltött faxok kivételével

valamennyi faxtípus beletartozik. Nem definiált csoportnak vagy csoportos tárcsázással küldött fax

esetén a készülék minden, az összes címzettnek sikeresen elküldött faxszal növeli a számlázási kód

számlálóját.

120

7. fejezet Fax

HUWW

background image

A számlázási kód beállítás gyári alapértéke a

Ki

. A számlázási kód bármilyen szám lehet 1 és 250

között.

A számlázási kód beállítása

1.

A készülék kezelőpanelének kezdőképernyőjén érintse meg a Beállítás gombot.

2.

Érintse meg a

Faxbeállítás

menüt.

3.

Érintse meg a

Speciális beállítás

menüt.

4.

Görgessen a

Számlázási kódok

gombhoz, érintse meg, majd érintse meg a

Be

gombot.

Számlázási kódok használata

1.

Tegye a dokumentumot a dokumentumadagolóba vagy a lapolvasó üvegére.

2.

A készülék kezelőpanelének kezdőképernyőjén érintse meg a

Faxolás

gombot.

3.

Adja meg a faxszámot, vagy válasszon ki egy gyorstárcsázási vagy csoportos tárcsázási

bejegyzést.

4.

Érintse meg a

Fax indítása

gombot.

5.

Írja be a számlázási kódot, majd nyomja meg az

OK

gombot.

A számlázási kód jelentés kinyomtatása

A számlázási kód jelentés egy nyomtatott lista, amely az összes faxszámlázási kódot, valamint az

egyes kódokkal számlázott faxok számát tartalmazza. Ez a jelentés csak akkor érhető el, ha a

számlázási kód funkció be van kapcsolva.

MEGJEGYZÉS:

Miután a készülék kinyomtatja a jelentést, töröl minden számlázási adatot.

1.

A készülék kezelőpanelének kezdőképernyőjén érintse meg a

Faxolás

gombot.

2.

Érintse meg a

Fax menü

gombot.

3.

Érintse meg a

Faxjelentések

gombot.

4.

Görgessen a

Számlázási jelentés nyomtatása

menühöz, és érintse meg.

HUWW

Faxküldési beállítások konfigurálása

121