Pomoć za HP LaserJet Pro MFP M521 series

background image

LASERJET PRO MFP

Korisnički priručnik

M521

2

background image
background image

HP LaserJet Pro MFP M521

Korisnički priručnik

background image

Autorska prava i licenca

© 2014 Copyright Hewlett-Packard

Development Company, L.P.

Svako je reproduciranje, izmjena i

prevođenje zabranjeno bez prethodne

pisane suglasnosti, osim pod uvjetima

određenim u zakonu o autorskom pravu.

Informacije sadržane u ovom dokumentu su

predmet promjene bez prethodne najave.

Jedina jamstva za HP-ove proizvode i usluge

navedena su u izričitim jamstvenim izjavama

koje se isporučuju s takvim proizvodima i

uslugama. Ništa što je ovdje navedeno ne

sadrži dodatno jamstvo. HP nije odgovoran

za eventualne tehničke i uredničke pogreške

te propuste koji se nalaze u tekstu.

Edition 1, 10/2014

Broj publikacije : A8P80-91075

Trgovačke marke

Adobe

®

, Acrobat

®

te PostScript

®

trgovačke

su marke tvrtke Adobe Systems

Incorporated.

Apple i logotip Apple zaštitni su znaci tvrtke

Apple Computer, Inc., registrirani u SAD-u i

drugim državama/regijama. iPod je zaštitni

znak tvrtke Apple Computer, Inc. iPod je

namijenjen samo zakonskom i pravno

ovlaštenom kopiranju. Ne kradite glazbu.

Bluetooth je trgovačka marka u vlasništvu

svog vlasnika koju tvrtka Hewlett-Packard

koristi pod licencom.

Microsoft®, Windows®, Windows® XP i

Windows Vista® su registrirani zaštitni

znakovi tvrtke Microsoft u Sjedinjenim

Američkim Državama.

UNIX

®

je zaštićena trgovačka marka tvrtke

Open Group.

background image

Sadržaj

1 Predstavljanje proizvoda .................................................................................................. 1

Usporedba uređaja .................................................................................................................. 2
Prikaz uređaja ......................................................................................................................... 4

Pogled sprijeda ......................................................................................................... 4
Prikaz pozadine proizvoda ........................................................................................ 5
Priključci sučelja ........................................................................................................ 6
Položaj serijskog broja i broja modela ........................................................................ 7

Upravljačka ploča .................................................................................................................... 8

Izgled upravljačke ploče ............................................................................................ 8
Početni zaslon na upravljačkoj ploči ............................................................................ 9
Sustav pomoći na upravljačkoj ploči .......................................................................... 10

Ispis izvješća uređaja ............................................................................................................. 11

2 Ladice za papir ............................................................................................................... 13

Podržane veličine papira ........................................................................................................ 14
Podržane vrste papira ............................................................................................................ 16
Ladica 1 ............................................................................................................................... 17

Kapacitet ladica i usmjerenje papira ......................................................................... 17
Punjenje ladice 1 .................................................................................................... 18

Ladica 2 i dodatna ladica 3 .................................................................................................... 20

Kapacitet ladica i usmjerenje papira ......................................................................... 20
Umetanje u ladicu 2 i dodatnu ladicu 3 ..................................................................... 21

Korištenje izlaznih opcija papira ............................................................................................. 23

Ispis u standardni izlazni spremnik ............................................................................ 23
Ispis u stražnji izlazni spremnik ................................................................................. 23

3 Dijelovi, potrošni materijal i dodatna oprema ................................................................. 25

Naručivanje dijelova, dodatne opreme i potrošnog materijala ..................................................... 26
Propisi tvrtke HP u vezi potrošnog materijala drugih proizvođača ................................................ 27
Web-stranice tvrtke HP za zaštitu od krivotvorina ....................................................................... 28
Ispis kada spremnik s tintom dođe do kraja predviđenog vijeka trajanja ....................................... 29

HRWW

iii

background image

Omogućavanje i onemogućavanje postavke za gotovo prazan spremnik ....................... 29

Dijelovi koje korisnik može sam zamijeniti ................................................................................ 31
Pribor ................................................................................................................................... 33
Spremnici s tonerom ............................................................................................................... 34

Pregled spremnika s tonerom .................................................................................... 34
Informacije o spremniku s tonerom ............................................................................ 35

Recikliranje spremnika s tonerom ............................................................... 35
Skladištenje spremnika s tonerom ............................................................... 35
Propisi tvrtke HP u vezi spremnika s tonerom drugih proizvođača ................... 35

Zamjena spremnika s tonerom .................................................................................. 36

4 Ispis ............................................................................................................................... 39

Podržani upravljački programi (Windows) ................................................................................ 40

HP Universal Print Driver (UPD) ................................................................................. 40

UPD instalacijski načini rada ..................................................................... 41

Promjena postavki zadatka ispisa (Windows) ............................................................................ 42

Prioritet za promjenu postavki zadatka ispisa ............................................................. 42
Promjena postavki za sve zadatke ispisa dok se program ne zatvori ............................. 42
Promjena zadanih postavki za sve zadatke ispisa ....................................................... 43
Promjena konfiguracijskih postavki uređaja ................................................................ 43

Promjena postavki zadatka ispisa (Mac OS X) ........................................................................... 44

Prioritet za promjenu postavki zadatka ispisa ............................................................. 44
Promjena postavki za sve zadatke ispisa dok se program ne zatvori ............................. 44
Promjena zadanih postavki za sve zadatke ispisa ....................................................... 45
Promjena konfiguracijskih postavki uređaja ................................................................ 45

Zadaci ispisa (Windows) ........................................................................................................ 46

Upotreba prečaca za ispis (Windows) ....................................................................... 46
Stvaranje prečaca za ispis (Windows) ....................................................................... 48
Automatski obostrani ispis (Windows) ....................................................................... 51
Ručni obostrani ispis (Windows) ............................................................................... 53
Ispis više stranica po listu (Windows) ......................................................................... 57
Odabir usmjerenja stranice (Windows) ...................................................................... 59
Odabir vrste papira (Windows) ................................................................................ 61
Ispis prve ili posljednje stranice na drugačijem papiru (Windows) ................................. 64
Prilagođavanje veličine dokumenta veličini stranice (Windows) .................................... 67
Stvaranje knjižice (Windows) ................................................................................... 69
Odabir veličine papira (Windows) ............................................................................ 70
Odabir prilagođene veličine papira (Windows) .......................................................... 70
Ispis vodenih žigova (Windows) ............................................................................... 71
Poništavanje zadatka ispisa (Windows) ..................................................................... 72

Zadaci ispisa (Mac OS X) ....................................................................................................... 73

iv

HRWW

background image

Korištenje prethodnih postavki za ispis (Mac OS X) ..................................................... 73
Stvaranje prethodnih postavki za ispis (Mac OS X) ..................................................... 73
Automatski ispis na obje strane (Mac OS X) ............................................................... 74
Ručni obostrani ispis (Mac OS X) .............................................................................. 75
Ispis više stranica po listu (Mac OS X) ....................................................................... 75
Odabir usmjerenja stranice (Mac OS X) ..................................................................... 75
Odabir vrste papira (Mac OS X) ............................................................................... 76
Ispis naslovnice (Mac OS X) ..................................................................................... 76
Prilagođavanje veličine dokumenta veličini stranice (Mac OS X) ................................... 76
Stvaranje knjižice (Mac OS X) .................................................................................. 76
Odabir veličine papira (Mac OS X) ........................................................................... 77
Odabir prilagođene veličine papira (Mac OS X) ........................................................ 77
Ispis vodenih žigova (Mac OS X) .............................................................................. 77
Poništavanje zadatka ispisa (Mac OS X) .................................................................... 78

Stvaranje arhivskih ispisa ........................................................................................................ 79
Upotreba značajke HP ePrint ................................................................................................... 80
Upotrijebi AirPrint .................................................................................................................. 81
Upotreba značajke za izravan USB ispis .................................................................................. 82

5 Kopiranje ....................................................................................................................... 83

Postavljanje novih zadanih postavki kopiranja ........................................................................... 84
Vraćanje zadanih postavki kopije ............................................................................................ 85
Izrada jedne kopije ................................................................................................................ 86
Izrada većeg broja kopija ....................................................................................................... 87
Kopiranje izvornika od više stranica ......................................................................................... 88
Kopiranje identifikacijskih kartica ............................................................................................. 89
Razvrstavanje zadatka kopiranja ............................................................................................. 90
Kopiranje na obje strane (obostrano) ........................................................................................ 91

Automatsko kopiranje na obje strane ......................................................................... 91
Ručno obostrano kopiranje ....................................................................................... 92

Smanjivanje ili povećavanje kopije .......................................................................................... 93
Optimizacija kvalitete kopiranja .............................................................................................. 94
Prilagođavanje svjetlina ili tamnoće kopija ................................................................................ 95
Kopiranje u probnom načinu rada ........................................................................................... 96
Postavljanje veličine papira i vrste kopiranja na poseban papir ................................................... 97

6 Skeniranje ...................................................................................................................... 99

Skeniranje pomoću softvera HP Scan (Windows) ..................................................................... 100
Skeniranje pomoću softvera HP Scan (Mac OS X) .................................................................... 101
Skeniranje na USB flash pogon .............................................................................................. 102
Postavite skeniranje mrežne mape i skenirajte značajke e-pošte ................................................. 103

HRWW

v

background image

Konfiguracija značajke skeniranja u mrežnu mapu .................................................... 103
Konfiguracija značajke skeniranja u e-poštu ............................................................. 103

Skeniranje u mrežnu mapu .................................................................................................... 105
Skeniranje u e-poštu ............................................................................................................. 106
Skeniranje pomoću drugog softvera ....................................................................................... 107

Skeniranje iz programa koji podržava TWAIN (Windows) ........................................ 107
Skeniranje iz programa koji podržava WIA (Windows) ............................................. 107

7 Faksiranje .................................................................................................................... 109

Postavljanje uređaja za faksiranje .......................................................................................... 110

Priključivanje priključka za faks na telefonsku liniju ................................................... 110
Spajanje dodatnih uređaja ..................................................................................... 110

Postavljanje faksa pomoću automatske telefonske sekretarice ....................... 111
Postavljanje faksa s dodatnim telefonom ................................................... 112

Postavljanje za samostalan uređaj za faksiranje ....................................................... 113
Postavite vrijeme, datum i zaglavlje faksa ................................................................ 113

Postavljanje vremena, datuma i zaglavlja faksa pomoću upravljačke ploče ... 113
Upotreba HP čarobnjaka za postavljanje faksa u svrhu postavljanja
vremena, datuma i zaglavlja faksa (Windows) .......................................... 114

Korištenje telefonskog imenika ............................................................................................... 115

Stvaranje i uređivanje unosa za brzo biranje ........................................................... 115
Stvaranje i uređivanje unosa za grupno biranje ........................................................ 115
Brisanje unosa za brzo biranje ............................................................................... 116
Brisanje unosa za grupno biranje ........................................................................... 116

Konfiguriranje postavki slanja faksa ....................................................................................... 117

Postavljanje posebnih simbola za biranje i opcije ..................................................... 117

Podešavanje pozivnog broja ................................................................... 117

Podešavanje otkrivanja signala za slobodno biranje ................................................. 118

Tonsko ili pulsno biranje ......................................................................... 118

Postavljanje opcija automatskog ponovnog biranja ................................................... 118
Postavljanje kontrasta i rezolucije ............................................................................ 119

Postavljanje zadane postavke kontrasta .................................................... 119
Postavljanje rezolucije ............................................................................ 120

Postavljanje šifri zaračunavanja .............................................................................. 120

Konfiguriranje postavki primanja faksa ................................................................................... 122

Postavljanje odašiljanja faksova .............................................................................. 122
Postavljanje načina odgovora ................................................................................. 122
Blokiranje ili deblokiranje brojeva faksa .................................................................. 123
Postavljanje broja zvonjenja ................................................................................... 123
Postavljanje različitih zvona ................................................................................... 124
Korištenje automatskog ograničavanja za dolazne faksove ........................................ 125

vi

HRWW

background image

Postavljanje postavki za ponovni ispis faksa ............................................................. 125
Postavljanje jačine zvuka faksa ............................................................................... 126

Postavljanje jačine zvuka za alarm, ton telefonske linije i zvono .................. 126

Postavljanje pečaćenja primljenih faksova ................................................................ 126
Postavljanje značajke privatnog primanja ................................................................ 127

Postavljanje pozivanja faksa ................................................................................................. 127
Korištenje faksa ................................................................................................................... 128

Podržani programi za faksiranje ............................................................................. 128
Poništavanje faksa ................................................................................................ 128

Poništavanje trenutnog faksiranja ............................................................. 128
Poništavanje nedovršenog zadatka faksiranja ............................................ 129

Brisanje faksova iz memorije .................................................................................. 129
Korištenje faksa u DSL, PBX ili ISDN sustavu ............................................................. 129

DSL ...................................................................................................... 130
PBX ...................................................................................................... 130
ISDN .................................................................................................... 130

Korištenje faksa s VoIP uslugama ............................................................................ 130
Prilikom nestanka struje memorija faksa ostaje očuvana ............................................. 131
Sigurnosni problemi tijekom spajanja internih mreža na javne telefonske linije ............. 131
Faksiranje s plošnog skenera .................................................................................. 131
Faksiranje iz ulagača dokumenata .......................................................................... 132
Korištenje brojeva za brzo biranje i unosa za grupno biranje .................................... 133
Slanje faksa pomoću softvera (Windows) ................................................................. 133
Slanje faksa biranjem s telefona priključenog na liniju faksa ....................................... 134
Slanje faksa s potvrdom ......................................................................................... 134
Zakazivanje kasnijeg slanja faksa ........................................................................... 135
Slanje faksa kombinacijom elektroničkog i papirnog dokumenta ................................. 135
Korištenje pristupnih šifri, kreditnih ili pozivnih kartica ............................................... 136

Međunarodno slanje faksova ................................................................... 136

Ispisivanje faksa .................................................................................................... 137

Ponovni ispis faksa ................................................................................. 138
Automatski obostrani ispis primljenih faksova ............................................ 139
Ispis spremljenog faksa kad je omogućena značajka za privatno primanje . . . 139

Primanje faksova kad se na telefonskoj liniji mogu čuti zvukovi faksiranja .................... 139

8 Upravljanje i održavanje .............................................................................................. 141

Korištenje programa HP Reconfiguration Utility za promjenu veze uređaja (Windows) ................. 142
Postavljanje HP bežičnog izravnog ispisa ............................................................................... 143
Korištenje aplikacija HP Web Services ................................................................................... 144
Konfiguriranje postavki IP mreže ............................................................................................ 145

Odricanje dijeljenja pisača .................................................................................... 145

HRWW

vii

background image

Prikaz ili promjena mrežnih postavki ....................................................................... 145
Ručno konfiguriranje IPv4 TCP/IP parametara s upravljačke ploče .............................. 145
Promjena naziva uređaja na mreži .......................................................................... 146
Postavke brzine veze i obostranog ispisa ................................................................. 147

HP Device Toolbox (Windows) .............................................................................................. 148
HP Utility za Mac OS X ........................................................................................................ 151

Otvaranje programa HP Utility ................................................................................ 151
Značajke programa HP Utility ................................................................................. 151

Upotreba softvera HP Web Jetadmin ...................................................................................... 152
Ekonomične postavke ........................................................................................................... 153

Ispis uz EconoMode .............................................................................................. 153
Postavljanje opcije Odgoda stanja mirovanja ........................................................... 153
Postavljanje odgode Automatskog isključivanja ......................................................... 154

Sigurnosne značajke uređaja ................................................................................................ 155

Zaključavanje uređaja ........................................................................................... 155
Postavljanje ili promjena lozinke uređaja ................................................................. 155

Nadogradnja programskih datoteka ...................................................................................... 156

Ručna nadogradnja programskih datoteka ............................................................... 156
Postavite uređaj tako da automatski nadogradi programske datoteke .......................... 156

9 Rješavanje problema .................................................................................................... 157

Popis za provjeru za rješavanje problema .............................................................................. 158

Korak 1: Provjerite je li proizvod ispravno postavljen ................................................ 158
Korak 2: Provjerite kabelsku ili bežičnu vezu. ........................................................... 158
Korak 3: Na upravljačkoj ploči potražite poruke o pogrešci ....................................... 159
Korak 4: Provjerite papir ........................................................................................ 159
Korak 5: Provjerite softver ...................................................................................... 159
Korak 6: Testirajte funkciju ispisa ............................................................................ 159
Korak 7: Testirajte funkciju kopiranja ....................................................................... 160
Korak 8: Testirajte funkciju faksa ............................................................................. 160
Korak 9: Provjerite spremnik s tonerom .................................................................... 160
Korak 10: Pokušajte poslati zadatak ispisa s računala ............................................... 160
Korak 11: Provjerite je li proizvod na mreži ............................................................. 160

Vraćanje tvornički zadanih postavki ....................................................................................... 161
Sustav pomoći na upravljačkoj ploči ....................................................................................... 162
Papir se neispravno uvlači ili se zaglavljuje ............................................................................. 163

Uređaj ne uvlači papir ........................................................................................... 163
Uređaj uvlači više listova papira ............................................................................. 163
Ulagač dokumenata se zaglavljuje, uvlači ukoso ili uvlači više listova papira ............... 164
Sprječavanje zaglavljivanja papira u ladicama ........................................................ 164

Uklanjanje zaglavljenog papira ............................................................................................. 165

viii

HRWW

background image

Mjesta zaglavljenja ............................................................................................... 165
Izvadite zaglavljeni papir iz ulagača dokumenata. ................................................... 166
Uklanjanje papira zaglavljenog u izlaznom području ................................................ 168
Uklanjanje zaglavljenog papira iz ladice 1 .............................................................. 170
Uklanjanje zaglavljenog papira iz ladice 2 ili dodatne ladice 3 ................................. 173
Uklanjanje zaglavljenog papira iz mehanizma za nanošenje tonera ........................... 177
Vađenje papira koji su se zaglavili u dodatku za obostrani ispis ................................ 179

Poboljšajte kvalitetu ispisa ..................................................................................................... 181

Ispis iz drugog programa ....................................................................................... 181
Postavljanje vrste papira za zadatak ispisa .............................................................. 181

Provjera postavke za vrstu papira (Windows) ............................................ 181
Provjera postavke za vrstu papira (Mac OS X) ........................................... 182

Provjera statusa spremnika s tonerom ...................................................................... 182
Ispisivanje stranice za čišćenje ............................................................................... 182
Vizualna provjera spremnika s tonerom ................................................................... 183
Provjerite papir i okruženje ispisa ........................................................................... 183

Koristite papir koji odgovara specifikacijama tvrtke HP ............................... 183
Provjerite okruženje proizvoda ................................................................. 183

Provjerite postavke za EconoMode .......................................................................... 183
Pokušajte promijeniti upravljački program ................................................................ 184

Poboljšavanje kvalitete kopiranja ........................................................................................... 186

Provjerite je li staklo skenera prljavo ili umrljano ....................................................... 186
Provjerite postavke papira ...................................................................................... 187
Optimiziranje za tekst ili slike ................................................................................. 187
Kopiranje od ruba do ruba .................................................................................... 188
Očistite valjke za podizanje i mehanizam za razdvajanje na uređaju za ulaganje
dokumenata ......................................................................................................... 188

Poboljšavanje kvalitete skeniranja .......................................................................................... 190

Provjerite je li staklo skenera prljavo ili umrljano ....................................................... 190
Očistite valjke za podizanje i mehanizam za razdvajanje na uređaju za ulaganje
dokumenata ......................................................................................................... 191

Poboljšavanje kvalitete faksiranja ........................................................................................... 193

Provjerite je li staklo skenera prljavo ili umrljano ....................................................... 193
Provjerite postavke razlučivosti slanja faksa .............................................................. 194
Provjerite postavku ispravljanja pogrešaka ............................................................... 195
Slanje na drugi faks uređaj .................................................................................... 195
Očistite valjke za podizanje i mehanizam za razdvajanje na uređaju za ulaganje
dokumenata ......................................................................................................... 195
Provjerite postavku fit-to-page (prilagodi veličini stranice) ........................................... 196
Provjerite faks uređaj pošiljatelja ............................................................................. 196

Uređaj ne ispisuje ili ispisuje sporo ........................................................................................ 197

HRWW

ix

background image

Uređaj ne ispisuje ................................................................................................. 197
Proizvod ispisuje sporo .......................................................................................... 198

Rješavanje problema pri ispisu pomoću USB dodatka ............................................................... 199

Izbornik USB Flash pogona ne otvara se kada umetnete USB flash pogon .................... 199
Datoteka s USB flash pogona se ne ispisuje .............................................................. 199
Datoteka koju želite ispisati nije navedena u izborniku USB Flash pogon ..................... 200

Rješavanje problema s faksiranjem ........................................................................................ 201

Popis za provjeru kod rješavanja problema s faksom ................................................ 201
Provedite dijagnostički test faksa ............................................................................. 203
Izvješće o praćenju faksa ....................................................................................... 204
Ispis izvješća pogreške faksa .................................................................................. 204

Ispis svih izvješća faksiranja .................................................................... 204
Ispis pojedinačnih izvješća faksiranja ....................................................... 205
Postavljanje izvješća o pogrešci faksiranja ................................................ 205

Postavljanje načina za ispravljanje pogrešaka faksiranja ........................................... 205
Promjena brzine faksiranja ..................................................................................... 206
Rješavanje problema u slanju faksova ..................................................................... 206

Na upravljačkoj ploči prikazuje se poruka o pogrešci ................................ 206

Prikazuje se poruka Pogreška u komunikaciji .............................. 206
Nema tonskog signala ............................................................. 207
Prikazuje se poruka Uređaj je zauzet ........................................ 208
Prikazuje se poruka Nema odgovora na faks ............................. 208
Document feeder paper jam ..................................................... 209
Prikazuje se poruka Spremnik faksova je pun ............................. 209
Pogreška skenera .................................................................... 209

Na upravljačkoj ploči prikazuje se poruka Spreman i faks se ne šalje .......... 209
Upravljačka ploča prikazuje poruku "Spremanje stranice 1" i ne nastavlja s
radom nakon prikaza poruke .................................................................. 210
Faksovi se mogu primati, ali ne i slati ....................................................... 210
Proizvod je zaštićen lozinkom .................................................................. 210
Ne mogu se koristiti funkcije faksiranja na upravljačkoj ploči ...................... 210
Ne mogu se koristiti brojevi za brzo biranje .............................................. 211
Ne mogu se koristiti brojevi za grupno biranje .......................................... 211
Prilikom pokušavanja slanja telefaksa emitira se snimljena poruka o pogrešci
od davatelja usluga telefonije .................................................................. 211
Faks se ne može poslati kada je na uređaj priključen telefon ....................... 212

Rješavanje problema u primanju faksova ................................................................. 212

Telefaks ne reagira ................................................................................. 212

Telefaks ima namjensku telefonsku liniju ..................................... 212
Na uređaj je priključena telefonska sekretarica. .......................... 213
Postavka Način odgovaranja postavljena je na Ručno. ................ 213

x

HRWW

background image

Na liniji za faksiranje dostupna je glasovna pošta ...................... 214
Uređaj je povezan s uslugom DSL telefonije ................................ 214
Uređaj koristi uslugu faksiranja putem Interneta ili telefonsku
uslugu VoIP ............................................................................. 214

Na upravljačkoj ploči prikazuje se poruka o pogrešci ................................ 215

Prikazuje se poruka Faks nije prepoznat. ................................... 215
Prikazuje se poruka Pogreška u komunikaciji .............................. 215
Prikazuje se poruka Spremnik faksova je pun ............................. 216
Prikazuje se poruka Uređaj je zauzet ........................................ 217

Faks je primljen, ali ne ispisuje se ............................................................ 217

Značajka Privatno primanje je uključena .................................... 217

Pošiljatelj će primiti signal zauzete linije ................................................... 217

Na uređaj je priključena slušalica ............................................. 217
Koristi se razdjelnik telefonske linije ........................................... 217

Nema tonskog signala ............................................................................ 217
Faksovi se ne mogu primati niti slati na liniji kućne centrale (PBX) ................. 218

Rješavanje općenitih problema s faksiranjem ............................................................ 218

Faksiranje je sporo ................................................................................. 218
Kvaliteta faksiranja je niska ..................................................................... 219
Faks je odsječen ili se ispisuje na dvije strane ............................................ 219

Rješavanje problema s USB vezom ......................................................................................... 221
Rješavanje problema s kabelskom mrežom .............................................................................. 222

Loša fizička veza .................................................................................................. 222
Računalo za uređaj koristi neispravnu IP adresu ........................................................ 222
Računalo ne ostvaruje komunikaciju s uređajem ........................................................ 223
Uređaj koristi neispravne postavke veze i obostranog ispisa za mrežu ........................ 223
Novi softverski programi mogu uzrokovati probleme s kompatibilnosti. ........................ 223
Vaše računalo ili radna stanica možda nisu ispravno postavljeni ................................ 223
Uređaj je onemogućen ili su neispravne druge postavke mreže. .................................. 223

Rješavanje problema s bežičnom mrežom ............................................................................... 224

Provjera bežične veze ........................................................................................... 224
Uređaj ne ispisuje nakon dovršetka bežične konfiguracije .......................................... 225
Uređaj ne ispisuje, a na računalu je instaliran vatrozid treće strane ............................. 225
Bežična veza ne radi nakon premještanja bežičnog usmjerivača ili uređaja ................. 225
Na bežični uređaj se ne može priključiti više računala .............................................. 225
Bežični uređaj izgubi vezu kad se priključi na VPN ................................................... 226
Mreža se ne prikazuje na popisu bežičnih mreža ..................................................... 226
Bežična mreža ne radi .......................................................................................... 226
Provođenje dijagnostičkog testa bežične mreže ........................................................ 226
Smanjivanje interferencije na bežičnoj mreži ............................................................ 227

Rješavanje problema sa softverom za proizvod u sustavu Windows ........................................... 228

HRWW

xi

background image

Upravljački program pisača za proizvod ne vidi se u mapi Pisač ................................ 228
Tijekom instaliranja softvera pojavila se poruka o pogrešci ........................................ 228
Pisač je u stanju pripravnosti, ali se ništa ne ispisuje .................................................. 228

Rješavanje problema sa softverom uređaja sa sustavom Mac OS X ............................................ 230

Upravljački program za ispis ne nalazi se na popisu Print & Fax (Ispis i faksiranje) ili
Print & Scan (Ispis i skeniranje). .............................................................................. 230
Naziv uređaja ne pojavljuje se u popisu uređaja Print & Fax (Ispis i faksiranje) ili Print
& Scan (Ispis i skeniranje). ..................................................................................... 230
Upravljački program uređaja ne postavlja automatski uređaj koji ste odabrali u popisu
Print & Fax (Ispis i faksiranje) ili Print & Scan (Ispis i skeniranje) .................................. 231
Zadatak ispisa nije poslan na željeni uređaj ............................................................. 231
Uređaj se nakon odabira upravljačkog programa, ako je spojen putem USB kabela, ne
pojavljuje u popisu Print & Fax (Ispis i faksiranje) ili Print & Scan (Ispis i skeniranje). ..... 231
Upotrebljavate generički upravljački program za ispis tijekom upotrebe USB veze. ....... 232

Uklanjanje softvera (Windows) .............................................................................................. 233
Uklanjanje softvera (Mac OS X) ............................................................................................. 234
Rješavanje problema sa skeniranjem u e-poštu ......................................................................... 235

Nije moguće povezivanje s poslužiteljem za e-poštu ................................................. 235
E-pošta nije uspjela ............................................................................................... 235
Nije moguće skeniranje ......................................................................................... 235

Rješavanje problema sa skeniranjem u mrežnu mapu ............................................................... 236

Skeniranje nije uspjelo ........................................................................................... 236

Kazalo ............................................................................................................................. 237

xii

HRWW